23.8 21:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
—÷≈Ќј–»—“  
 PATRICK MCCUE
 TOBIAS WIESNER
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    √ермани€       година    2012      времетраене    8мин
жанр    ‘илософски       технологи€    ћултимеди€      тема    ћаги€ —ъзнание
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 14 ёни 2013
ова е филмЏ“! ‘илмът, който отговар€ на много въпроси, постав€ нови въпроси и в крайна сметка остава незавършен... или загубен н€къде в безкрайността... на една паралелна ¬селена, където пон€тие като „край“ не съществува.  акто и с н€кои други филми съм правил, н€ма да го анализирам, защото това е изключително дълбок филм, който работи с възпри€ти€та, логиката и душата на всеки един индивид, дръзнал да го гледа. “олкова много информаци€ носи, по толкова красив начин € поднас€, че веро€тно дори след 50 години този филм все още ще има специално м€сто в сърцето ми... —ъс сигурност знам, че искам да прочета книгата, по ко€то е създаден – Golem на —танислав Ћем, който е автор и на Solaris. √ледайте го внимателно!
 
ј ето и н€кои интересни факти. ‘илмът е направен в германската GSO Academy Nuremberg. ≈дна година само са състав€ли визуалната интерпретаци€ на романа, проучвали са и са търсили най-добри€ начин да предадат всички идеи в рамките на н€колко минути. ƒве години и половина са го правили, защото са влагали само свободното си време за филма. ‘инансиран е само с лични средства, което е удивително...  акво нещо са създали германците. «а пореден път се убеждавам, че сред тези хора там, живе€т гении и хора с неверо€тни умени€ в различни области, противно на масовото убеждение, върлуващо сред народа ни, че немците са сухари.
#golem #stanislaw #lem #PATRICK #MCCUE #TOBIAS #WIESNER #2012 #filosophy #multimedia #голем #станислав #лем #мултимеди€ #германи€ #germany

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018