10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ– » јЌ»ћј÷»я  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
 Erick Oh
 UCLA Animation Workshop
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ёжна  оре€       година    2010      времетраене    9мин
жанр    ‘илософски       технологи€    јнимаци€      тема     онфликт Ћюбов
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 8 ёни 2014
ќ ще при първи€ сблъсък с Heart непосредствено ще се замислим, кое би било по-лесна задача – да визуализираме дадена иде€, заложена в текста или да сведем дадена визуализирана абстракци€ в написано слово? ѕодобен тип анимации винаги остават проблематични при опит за т€хното анализиране и об€снение. ÷€лата метафорична натовареност на абстрактни€ образ предпостав€ пред зрител€ възможността за множество и различни интерпретации. ¬ този смисъл единственото, което би могло да бъде изведено като идейна натовареност на сами€ образ е именно колабораци€та му с другите образи – дейността, ко€то се извършва между т€х, контекстът, в който те са поставени.

2D анимаци€та на Erick Oh трансцендира всички възможни смислови наслагвани€, заложени зад пон€тието сърце и ги представ€ абстрактно в контекста на търсенето и стремежа към об€снение на природата на съществуването.

¬ един черно-б€л св€т, където всичко е безлично и индивидуалното не съществува се по€в€ва сърцето, което символизира новото и живото. —ърцето е антитеза на всичко, то е единственото цветно съществуващо и като такова се €в€ва единственото непознато такова. “ака то става център за желани€та, стремежът към неговото притежание започва да извежда на преден план вътрешната празнота на абстрактно представените създани€, обитаващи черно-б€лата пустош. —ърцето вкарва безпор€дък в един безразличен св€т, започва да разкрива поетапно емоции, които досега не са били налични – любов, алчност, омраза, стремеж към притежание…

¬ повечето си анимации Erick Oh ни представ€ червени€т цв€т като опозици€ или алтернатива на сивото съществуване (Communicate, 2009; HUBO, 2009), така червеното по чисто метафоричен начин придобива смисъла на живото, натоварено с емоци€ съществуване, опозициониращо себе си на масовото, безсмислено и монотонно екзистиране. “ака Heart по чисто абстрактен начин, изобилстващ от метафори проблематизира философската дилема за екзистенци€ без есенци€. —ъщевременно решението на тази дилема се представ€ интерпретативно чрез сърцето като есенци€та на съществуването, изкарваща на преден план деструктивната природа на човека. 
#—ърце #Heart #≈рик #ќ #Erick #O #ёжна # оре€ #South #Korea #јнимаци€ #Animation # ъсометражно #кино #Short #film #философски #philosophical #абстракци€ #abstraction #метафора #metaphor #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018