24.10 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
 FRANCESCO CALABRESE
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    »тали€       година    2013      времетраене    11мин
жанр    “рилър       технологи€    »грално кино      тема     онфликт ¬раждебност
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 30 януари 2014
I Killer за н€кои може да е просто импресионистична про€ва на жестокост, но е изпипана в детайли, страхотно заснета, многопластова истори€, от ко€то могат да се извад€т много неща.  ато например защо тези деца се занимават с комуни, кръвни печати и убийства на животни, вместо да учат, да се развиват и да стават добри хора? ќт друга страна, дали това не е урок за самосъхранение, преосмисл€не на ценности и защитен механизъм у децата, да надживе€т първичносттите си като ги конструират докато са деца, когато действи€та им ще са сравнително по-безобидни? “ова прави ли I Killer лош филм, защото разказва за злото у децата, или го прави добър, защото ни показва тъмните страни на детската психика, за които родителите не подозират докато вечер€т с децата си вкъщи?!

÷игарите! ¬еро€тно сте открили, че киното много обича цигарите и винаги има особен акцент върху сцените с палене на цигари, които дори непушачи одобр€ват, че изглеждат хубаво и в I Killer присъстват. «ащо? «ащото са символ на желанието на децата да бъдат като големите. “ова е важна отправна точка, ко€то дава по-€сна картина какво всъщност им се върти в главите на тези деца. Francesco Calabrese, »тали€, мафи€, общество, ценности, индивиди, поколени€та им. ¬сичко е свързано. ƒецата са проекции на тези, които ги отглеждат. »ма и такива, които не са, но те са изключени€ в неразвитите общества и преобладаващи в развитите. “ова са децата, които са образовани и културно просветени отрано. “е не стават като родителите си, защото са свободни психически от моделите на подражание. ќстаналите деца обаче подражават на по-големите около т€х. — това големите чрез ежедневните си действи€ и решени€ град€т рамките за добро и зло у детската психика. ¬ Ѕългари€ това е преобладаващи€ случай, в »тали€ веро€тно е подобна картинката, защото и те като нас са южен народ, с дълбоко вкоренена мафи€ в държавата, само дето са и културно доста по-извисени от нас, което ни отвежда до следващата точка...

 ултура! “€ също присъства отчетливо в I Killer. —цената с кръвни€ печат е всъщност про€ва на култура от страна на децата. »мат си йерархи€, уважават главатар€, работ€т с документи, което означава, че разбират стойността на писмото, изпълн€ват традици€ при приемането на нов член. “ази структура показва, че все пак не са толкова първични, както например си представ€т подобна организаци€, но от децата на пиратите в —омали€. Ќещо, което също бихме очаквали от »тали€, ко€то все пак е страната дала симпатичен и дон€къде магнетичен облик на човека мафиот, който независимо от факта, че избива хора, прави мръсни пари и пречи на държавата, е модел за подражание на много хора. ¬€рно, че в I Killer н€ма мафи€, но един ден тези деца могат да бъдат мафи€. ¬прочем каква е тънката разлика между мафи€ и престъпност?
#i #killer #francesco #calabrese #mybosswas #ring #film #withstand #italy #thriller #итали€ #мафи€ #mafia #coza #nostra #коза #ностра #деца #психика #conscious #съзнание #психологическо #psycho #смърт #death

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018