22.11 19:00ч
—офи€
режисьор и сценарист  
продуценти  

държава    Ўвеци€       година    2017      времетраене    11мин
жанр    ≈кшън       технологи€    »грално кино      тема    »ндивид-общество ѕрестъпление
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
—ветлана “одорова
публикувано на 4 јприл 2018

викнали сме да мислим скандинавските страни за едни идеални места за живеене. “а нали всички възможни световни класации за стандарт на живот, удовлетвореност, щастие се оглав€ват от н€ко€ от тези държави, като всъщност им се налага да се състезават помежду си, почти н€ма кой да ги победи. ѕерфектни общества, където материална несигурност н€ма и не може да има - социални, ориентирани към човешките нужди, на един дъх от съвършенството. –айската градина...

ƒокато гледам филма, пресъздаващ действителни събити€, случили се в —токхолм през 2006 г., се чуд€ как да си об€сн€ тази всеобща неадекватност на участниците. ћоже би когато живееш толкова защитен и подреден живот губиш н€какви нормални инстинкти за опасност? √убиш способност за реална преценка на случващото се? »зчезва какъвто и да било импулс да се замесиш в нещо, което не касае конкретно теб? ћоже би губиш и н€каква адекватна представа за действителността? ќт гледане на много филми, например, решаваш, че да обереш банка е най-простото нещо в света (а конкретните герои буквално се бор€т за наградата най-лош обирджи€", така нелепо се провал€т във всичко, че направо не е за в€рване). Ќеоб€сним за мен си остава и фактът, че абсолютно никой от немалкото свидетели не вика полици€. “е всъщност са едни наблюдатели, които с възбуда наблюдават случващото се, недоум€ват, снимат, но нищо повече. ћоже би причината е в характерното за съвременни€ св€т отчуждение - това, че стрел€т не е повод за тревога щом не стрел€т по теб... —лучващото се предизвиква съвсем кратък пробл€сък на интерес и любопитство, който успешно и бързо бива изместен от други теми и разни ежедневни мисли и занимани€.

Ћюбопитен факт в случа€ е, че сами€т режисьор е бил реален свидетел на неуспешни€ обир. ¬същност той е един от двамата наблюдатели, които прослед€ват събити€та и чиито диалози чуваме. ¬ н€колко интервюта във връзка с този филм, режисьорът дава две об€снени€ за реакциите на участниците. ќт една страна, той см€та, че всеки от нас е главен герой в собствената си истори€ и има за свой приоритет само нейното протичане и развитие. —ъответно, случващото се в паралелните сюжети, не зас€га теб сами€ - ако за заловени€ неудачен крадец това е важен, ключов епизод от живота му, за наблюдателите е напълно нормално в същото време да се вълнуват повече от качеството и цената на телефоните си.

ƒруги€т важен фактор, според твореца, е киното и неговото вли€ние върху възгледите на всеки човек. ¬ случа€, филмите за банкови обири са изградили н€какви конкретни, нереалистични очаквани€ у хората и когато стават реални свидетели, те не могат да разпозна€т ситуаци€та и затова не зна€т как да реагират.

Ќа мен лично и двете тези ми се струват меко казано спорни. ≈стествено, човешки€т егоцентризъм е факт, той е част от инстинкта ни за оцел€ване, това е нормално и не би могло да се оспори. Ќелепо би било също да превъзнас€ме чисти€ морал и героизъм. „овешките същества действат по различни, често неочаквани начини, пон€кога напълно нелогични и необ€сними. » не е задължително да постъпваш според очаквани€та, винаги си свободен да избираш.

Ќо не мога да приема теза, според ко€то си напълно оневинен за действи€та си заради, примерно, лошото вли€ние на киното (в случа€ се визират, разбира се, холивудските филми). »ли пък че когато нещо не зас€га теб конкретно, морално е напълно оправдано да останеш безучастен. ћоже да е плод на ’оливудското ми мислене, но все пак си мисл€, че не бива така лесно да се отказваме да възприемаме човешкото същество като мислещо, прецен€ващо, избиращо, морално същество.

—м€там, че този филм е свързан - тематично, идейно - с пълнометражни€ филм на режисьора  вадратът" (The square, 2017, «латна палма,  ан), пожънал множество номинации и награди. » също като него той е провокаци€ към зрителите, провокаци€ към днешни€ начин на живот, провокаци€ към съвременни€ човек, към неговите норми и реални очаквани€, към остатъците му от морал и действителните му импулси и желани€. »зкушаващо е да мислим за отпадането на нормите, на стереотипите и формализма, но дали сме готови да се изправим пред истинските си същности? ƒа живеем в св€т без правила и очаквани€?

Ѕи било справедливо да кажем обаче, че режисьорът е хроникьор на разпада на западни€ тип общество и на ценностната система и морал, в който всички ние участваме, независимо дали го осъзнаваме или не, дали го искаме или не. Ѕез да съди и да сочи с пръст, без да ни заблуждава и да се самозаблуждава за съучастничеството ни, той ни показва реалната картина на света, какъвто го вижда и ни предостав€ свободата да избираме позици€та си в него. ¬ този смисъл филмите му са честни - н€ма илюзии и патетика, нито пък излишно морализаторство.

Ќосител на «латна мечка (Ѕерлин, 2010) Incident by the bank е любопитен и чисто кинематографично. ¬ свое интервю режисьорът об€сн€ва, че филмът: ...е изц€ло заснет с неподвижна камера. —лед това създадохме всички движени€ на камерата...  огато гледаш Incident by the bank, който е 11 минутен кадър, ти си наистина там, виждаш го като в реално време, без прекъсвани€, но всъщност са комбинирани 5 различни гледни точки. “ака че когато се местиш от едната към другата страна на рамката, ти преминаваш към друга гледна точка без да забележиш, че всъщност протичането на реалното време е прекъснато. ј за мен реалното време е всъщност едно от най-интересните неща в снимането на филми. » тъкмо тази негова страна прави създаването на филми различно от другите форми на изкуството."*

–убен …остлунд, шведски режисьор, навлизащ в зр€лата си житейска и в плодотворната си творческа възраст, може би тепърва ще ни предложи модели на поведение, достойни да формират мирогледа ни и полезни в реални€ ни живот - ако наистина киното има силата да прави това. Ќо дори и само да ни разтърси, да ни накара да се замислим, да поставим под въпрос възгледите, реакциите, очаквани€та си, да видим себе си каквито сме, дори и това вече е много и заслужава внимание и уважение.
 

*http://directorsnotes.com/2017/08/03/ruben-ostlund-incident-by-a-bank/
» още:
https://www.rooftopfilms.com/blog/2010/07/filmmaker-interview-incident-by-a-bank/
http://coproductionoffice.eu/news/golden-bear-to-incident-by-a-bank-by-involuntary-director-ruben-oestlund

 

#bank #robbery #society #street #urban #stupid #stupidity #fail #epic #funny #смешни #банка #банков #обир #финансова #система #град #общество #човек #морал # #Ruben #ostlund #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018