14.12 19:30ч
—амоков
–≈∆»—№ќ– » —÷≈Ќј–»—“  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“»  
 MICHEL GONDRY
 MICHIKO YOSHITAKE & MASA SAWADA
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    япони€       година    2008      времетраене    38мин
жанр    ‘илософски       технологи€    »грално кино      тема    ќтчуждение »зборът
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 14 —ептември 2014
ќ ще една изненадващо оригинална визи€ от япони€, пречупваща изц€ло представата ни при своеобразна интерпретаци€ на личността в контекста на нейни€ принос за общото благо. Ќа пръв поглед сюжетът е съвсем нормален и разкрива обикновена истори€, в ко€то на преден план са проблематизирани отношени€та на млада двойка в т€хното поетапно охлаждане. “ук обаче се обръщаме към тезата на —лавой ∆ижек, че в малко случаи кра€т или завършекът – било на опера, било на музикално произведение или в случа€ на къс филм - важи и служи реално за край. ѕри Interior Design това условие обаче е изпълнено, защото именно в кра€ се крепи и основната иде€, заложена в сюжета, като по този начин той разкрива едно ново гледище за смисъла на човека и психически заложената му нагласа с насока към служба на нещо външно, което естествено да удовлетвори непосредствено вътрешните му терзани€.
 
‘илмът на Michel Gondry Interior Design е първи€т сегмент от трилоги€та Tokyo!. “ой започва с кадри от дъждовити€ “окио, където млада двойка попада в задръстване. јкира и ’ироко се мест€т в столицата, където отс€дат при сво€ при€телка (јкеми), докато намер€т апартамент, в който да заживе€т. — развитието на сюжета малко по малко се забел€зва и захладн€ване в отношени€та между двамата.
јкира е млад мъж, режисьор, изпълнен с ентусиазъм и намира във вс€ка една ситуаци€ начин да € преобрази в имагинерен сюжет. ѕодобни препратки спомагат за трансформаци€та на присъщи€ за €понското кино реализъм и неговото плавно и непосредствено възприемане от страна на зрител€. — отличителен черен хумор още в началото мъжът измен€ ситуаци€та, в ко€то се намират, измисл€йки апокалиптична истори€, в ко€то дъждът е причина за милиони смъртни случаи, а всички оцелели са мутирали в амфибиоподобни чудовища. ѕо-късно, преминавайки покрай н€колко сгради, на базата на вид€ното, той сътвор€ва истори€ за духове, излизащи от процепа между сградите и плашещи хората в града. ’ироко на сво€ страна е лишена от амбиции, не намира полза от нищо, вижда в своето съществуване единствено несъсто€телност, ко€то задълбава душевната й празнота. ≈дна сутрин т€ се събужда и в отражението на с€нката си вижда празнина.
 
≈моционални€т стрес и липсата на амбици€ резултират във визуализирането на дупката в корема й. »зплашена от случващото, се жената се лута в многолюдни€ “окио, като постепенно забел€зва как крайниците й се трансформират. —ледва кадър, показващ дървен стол на улицата, върху който е палтото на ’ироко – т€ вече се е преобразила напълно. ћлад мъж, музикант, вижда стола и го носи в къщата си, в момента, в който той излиза от апартамента, ’ироко отново придобива сво€та човешка форма. ¬ изражението на младата жена за първи път се прокрадва щастието, в последните кадри т€ пише писмо до јкира, в което отбел€зва, че за първи път се чувства толкова полезна.
 
» оттук оригиналната иде€ – доброволното опредмет€ване на човека. ¬ъзможно ли е една личност да се чувства стойностна единствено в полза на друга? «а ’ироко отговорът е едностранно „ƒа”. ¬ контекста на нейното съществуване като човек, т€ не намира никакъв принос, никакъв смисъл. ¬ контекста на нейното съществуване като стол, обаче, т€ мисли себе си полезна, от което резултира и щастието й. Interior Design е болезнена метафора - стремежът на човека да служи, го превръща в стол...
#»нтериорен #дизайн #Interior #Design #ћишел #√ондри #Michel #Gondry #ћичико #…ошитаке #Michiko #Yoshitake #ћаса #—авада #Masa #Sawada #япони€ #Japan # ъсометражно #кино #Short #film #“окио! #Tokyo! #tokyo #токио #€пони€ #japan #japanese #filosophy #live #action #философи€ #игрално #кино #източно #кино #източна #култура

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018