24.10 19:00ч
—офи€


гледай филмаревю
име
e-mailавтор
Ѕор€на “одорова
публикувано на 13 януари 2019
ћ ол€, представете се с н€колко думи.
 азвам се јлександър янев, може да се каже, пресен бакалавър в специалност „ инознание“.
ќсновната ми работа в киното е като координатор и директор продукци€, засега на малки проекти. ќтделно съм отговорен за назначаване и обучаване на млади кадри на снимачната площадка.
ќбожавам да създавам истории, независимо под каква форма – литературна или сценарна, и по възможност, да ги визуализирам.

„ƒиагноза” ли е първи€т ¬и опит в киното?
¬любих се в киното окончателно, когато б€х втори курс в јкадеми€та.  огато б€х на стаж в едно филмово студио като монтажист се срещнах с оператора на „ƒиагноза“, който каза, че има нужда от н€кого да му напише сценарий. “огава тепърва започвах да се занимавам с драматурги€, тъй като и упражнени€та ми по „ƒраматург舓 в същата година в академи€та го предразполагаха си казах защо не.  —ъздадох много бързо сценари€ за „ƒиагноза“ и тръгнах на лов за режисьори. ¬сички режисьори, до които се допитах отказаха, защото според т€х сценари€т бил прекалено сложен за заснемане и затова реших аз да се опитам за същата тази позици€.  огато вид€х образите ми да ожив€ват пред мен изпитах неверо€тно удовлетворение , което беше по-силно от всички неизбежни проблеми по време на снимки.

 ак ¬и хрумна иде€та за филма?
ќще преди да се занимавам с кино ме е вълнувала иде€та, в ко€то реалното и нереалното се размиват. «а мен един сюжет не тр€бва да бъде изц€ло завършен, а да остави у зрител€ емоци€ върху, ко€то той разсъждава, дори и да не му харесва това, което гледал. »менно това означава, че неговото внимание е приковано.

–азкажете ни за избора на актьори и заснемането на филма.  ои б€ха предизвикателствата, с които се наложи да се справите, за да реализирате иде€та си?
»зборът на актьори не бе труден за мен, защото аз още в началото си представ€х големи€ български актьор ѕламен —ираков, с когото вече имахме предварителни срещи по друг проект. ¬последствие се включи и вече покойни€т актьор ћирослав  осев за една кратка, но съществено важна рол€ на минувача, който представл€ва ц€лостен портрет на български€ народ в конкретното десетилетие.  ќстаналите актьори са ми така наречените натурсчици, т.е. Ќепрофесионални актьори,  които да поддържат една натурална атмосфера в един малко по-различен, но близък до нас св€т.
≈дно от най-сериозните предизвикателства за човек, чийто първи филм е дебютен б€ха да се измести снимачни€ период много по-рано отколкото тр€бваше, за да се хванат последните хубави и топли дни на есента, което означаваше да се форсира цели€ пипкав процес по пре-продукци€та на филма и да не се изтърват важните детайли в него.
јз реших да заснема много повече от тези 15 минути, които имахме, за да може после да имам варианти да премахвам, отколкото да се чуд€ какво да слагам и да ми липсва. ќтделно от това „ƒиагноза“ има заснети 4 различни кра€, в които се промен€ само един финален кадър, но филмът става тотално различен.

ѕредвид важността, ко€то играе музиката в този филм, труден ли беше изборът на произведение, което да звучи във фона?
Ќе бих казал, че изборът беше труден, но бе широк. —пр€хме се на „≈сенната соната“, защото т€ не просто се припокриваше със сезона, в който се развива истори€та на „ƒиагноза“, но и по простата причина, че макар с един леко преповдигнат дух на звучене, колкото и парадоксално да звучи, подсилва търсената меланхоли€ като ц€лостно и основно настроение.

Ћудост ли е лекуването с класическа музика?
¬същност не. «а мен това изц€ло бе измислица и при първите пробни прожекции, един от зрителите ми сподели, че всъщност в “урци€ имало доктор, който лекувал изц€ло и само с класическа музика, при това успешно.

¬ъв филма се зас€гат н€колко изключително важни теми – благородството на лекарската професи€, откъснатостта от големи€ град, лудостта. “ези теми не са нови за изкуството.  акво ново се опитва да каже ¬аши€т филм по т€х?
Ќе мисл€, че след като Ўекспир е изградил основните 7-8 сюжета, които са основното €дро на вс€ка една истори€ всичко останало не може да се счита за ново или необикновено. ¬сички знаем какъв ще бъде кра€т на един филм като „ расива жена“ с –ичард √иър и ƒжули€ –объртс, но искаме да видим как ще се стигне до него.

ѕланирате ли заснемането на още късометражни филми?
„ƒиагноза“ е първата ми част от една трилоги€ относно недоизказаното в човешкото битие. ќстаналите два сценари€ също са завършени. “ехните работни заглави€ са „√ост“ и „ѕолет“. — т€х ще кандидастствам догодина по всички държавни субсидии. ¬ момента съм съавтор на един документален експериментален  дипломен филм със заглавие „Ћюбов“, в който хора от различни професии, раси и полове участват, говорейки по конкретната тема. ¬ момента работ€ по сценари€ на друг дипломен филм с работно заглавие „»зрод“, който като сюжет и тематика доста се дистанцира от гореизброените теми, и повече скача в криминални€ и mocumentary жанр.
#лекар #късометражен #натфиз #филм #класическа #музика #александър #€нев #дебют #пламен #сираков #мирослав #кьосев

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018