19.9 19:19ч
—офи€


гледай филмаревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 19 ћарт 2014
ѕ редстави се.
Ќа  29 съм, от малко селце в –епублика якути€, намиращо се сред тайга и сн€г. «авърших театралното училище в Ќовосибирск, пет години работих в местни€ академически театър, като паралелно кандидатствах във ¬√» . ¬еднага, щом ме приеха, оставих театъра и се преместих в ћосква.
 
«ащо избра киното?  акво е твоето усещане и иде€ за кино?
¬инаги съм обичал киното. јко съществува шесто чувство и при всеки човек то е индивидуално, то моето  шесто чувство е киното. “о ме допълва, завършва картината ко€то съм аз сами€т.
 иното е единствени€т възможен за мен език, чрез който общувам с останали€ св€т. ¬ мен се случва толкова много, чувствам неща, които не могат да бъдат предадени чрез думи. ¬сичко това мога да сподел€ чрез езика на киното. Ќие можем да общуваме, да говорим, да пием по нещо, дори можем да правим любов, да започнем връзка. Ќо вие така или иначе н€ма да ме познавате. јко гледарте филма ми, ще можете да ме разберете много по-добре, отколкото ако лежим без дрехи и се целуваме. ћоже да се каже, че киното е мо€т представител в света,  не аз, не гласът ми, маниерите ми или външността ми.

‘илмът ти „етыре женщины спечели тазгодишни€ New Wave фестивал за студентско кино. “ези персонажи действителни ли са или са фикци€? »зключително истински и реални герой, комплименти за актьорски€ подбор и на самите јнна Ѕагмет, Ќаталь€ ¬довина, ƒжульетта √еринг, яна —ексте за страхотната игра.
ѕерсонажите не са нито истински, нито фикци€.  “ова са събирателни образи. ѕознавам много актриси, с  н€кои от т€х съм работил, други са мои при€телки и дълго време съм ги наблюдавал. ¬ъв вс€ка от героините ми присъстват както качества от реални хора, така и нещо измислено.
FILM POSTER

јко ти беше герой в тази истори€, би ли се опитал да повли€еш съдбите им?
ƒобър въпрос.  Ќе мисл€, че те имат нужда  от спасение, че тр€бва да се вли€е на съдбите им по н€какъв начин.  ∆ивотът им е прекрасен във вс€ко едно отношение. Ќе см€там, че са неудачници.   ато човек им съчувствам, изпитвам желание да промен€ нещо, но като художник се опитвам да гледам по-глобално и да не раздел€м живота им на плюсове и минуси.
 
«ащо избра героините да са именно четири жени?  акво щеше да се случи, ако хипотетично в действието участваха  4 мъже на т€хно м€сто?
“ова е истори€ за актриси. —ъществува такъв израз: „јктьори не съществуват, има само актриси“. “ова е женска професи€. ѕривлича ги преобраз€ването, преобличането, см€ната на образите. јко б€ха четирима мъже актьори, би се получила една истори€ за слабостта и апати€та. јз се интересувам от съвсем друго.

?ќгледалото е символ със силно присъствие във филма ти. —€каш нашата зрителска гледна точка минава през него, наблюдавайки лутането на 4те жени из безкрайните житейски лабиринти, без да ги съди или квалифицира. «ащо нико€ не е постигнала живота, който иска?
ќще един добър върос. Ћично аз см€там, че личността на актьора се откро€ва с това, че той н€ма определено фиксирано лице, определен характер. јктьорът винаги иска да бъде н€кой друг. “ова е истори€ за собственото превъплъщение. ўе се опитам да об€сн€. ƒори когато човек е взел важните решени€ за  себе си, подредил е живота си, избрал е професи€, създал е семейство, отговорил е на въпросите, които си е задавал, разбрал е себе си, въпреки всичко това, с€каш му остава една „отворена врата”. “ази „отворена врата” са мечтите за „други€” него, с разбирането, че всичко е могло да се подреди по друг начин. Ќай-интересното е, че това не е присъщо само за актьора, но и за всеки човек. «а акторите обаче, тази „отворена врата” се пренас€ на сцената –  там те игра€т, прежив€ват, чувстват всичко онова, което не е достъпно във всекидневието им, това което не им е дал живота. “ова е причината да см€там, че са прекрасни, за мен те са най-готините хора на зем€та. »менно това, не могат да постигнат в живота си всичко което искат до край, ги прави добри актриси, прекрасни творчески единици, защото те винаги са в обзети от болезнени€ процес  „ мечтаене”. 

?? улминаци€та на филма е сцената с опитващите се да се отскубнат от въжето жени. »зключително силен момент, в който фотографът прави сво€та най- впечатл€ваща фотографи€, използвайки страданието на едната жена. —м€таш ли, че в опита си да заснеме най-добри€ кадър, той стига до липса на хуманност. »ли напротив – заснемайки този така истински миг, той запечатва една от малкото останали естествени емоции в тези жени, свикнали да игра€т роли непрекъснато –на сцената и в живота?
“ова е сцена за границите на позволеното и за това, че насто€щите чувства могат да са по-силни от актьорската игра. “ази сцена беше решена точно за това. «а да създаде пред зрител€ невидими€ мост, по който чувствата и емоциите от реални€ живот се пренас€т в областта на изкуствата. Ќе съществува точна система, как да се създаде рол€, как да се постигне нужни€т резултат.  огато работих в театъра, репетирах една рол€, ко€то се получаваше ужасно. “ова беше срам и позор за мен. ѕрез почивката при мен дойде един опитен актьор и ми каза важна фраза, ко€то запомних: „Ќе е важно каква ти е „кухн€та“, не е важно какви способи използваш за нужни€ резултат. ¬секи има свой метод. √лавното е: »злез на сцената и удиви всички!“
 
 азуса с „тежк舓 характер на майката е добре познат и тук в Ѕългари€. ћного от известните ни актьори ако ги питаш как са приели родителите им, че ще се качват на сцена, повече от половината са били твърдо против. √ол€ма част от старото поколение има н€какъв проблем с изкуствата, когато чу€т, че децата им искат това. «ащо според теб?
ћисл€, че н€ма да кажа нищо ново по темата. „есто това е свързано с факта, че творческите професии не са доходоносни. ¬сички родители искат спокойствие и щастие за децата си, но не всички разбират, че парите и комфортът могат да не означават нищо за т€х.  огато аз б€х ученик, родителите ми ми казаха, че аз сам тр€бва да избера професи€та си, да избера това, което в последстви€ ще обикна. “е не ми споменаха нищо за пари. ƒадоха ми възможност сам да направ€ избора си. —ега се радват и се горде€т с мен. јз от сво€ страна съм им безкрайно благодарен, че ми позволиха да взема това решение като възрастен. —ега много от нещата които прав€ с€каш са за т€х, с€каш за да им се отблагодар€  за всичко, което са направили за мен.  ќт друга страна майките с „тежък” характер могат силно да повли€€т на децата си, да ги стимулират в постигане на целите им. Ќ€ма грешни пътища.

?„етыре женщины е кинематографично страхотно изпълнение. «вученето му по свой начин уплътн€ва и допълва действието. »нтересно ми е обаче фонови€ звук на моторите, лет€щи из ћосква, който се чува на н€колко пъти случайно ли е „хванат“ или е добавен целенасочено. јко е второто, защо?
«вуците на механична ћосква създават във филма  атмосфера на затворено пространство в домовете. ¬сички тези двигатели са н€къде там, зад прозорците. ѕо този начин тишината в дома започва с€каш да „звъни”. Ќапример сцената, в ко€то “ан€ и ћаксим сед€т в тъмното, всички фонове зад стъклото са направени така, с€каш апартаментът се намира високо, далеч от всички звуци. ÷елта е да се създаде впечатление, с€каш “ан€  живее в кула, с€каш реални€т живот не достига до този апартамент, тук всичко е неподвижно, спр€ло.

??“и си завършил ¬√» . јко ти се отдаде възможност да говориш 1 минута пред току що завършили кино режисьори, какво би им казал?
ƒа се заред€т с търпение. ¬ нашата професи€ успеха не идва бързо. “ове е учене за ц€л живот.

превод от руски език: ѕет€ √еоргиева
със сериозното съдействие на Ѕор€на –айчева
#anton #kolomeyets #антон #коломеец #kolomeets #kolomeetz #four #women #4etiri #jeni #четири #жени #„етыре #женщины #2014 #драма #руси€ #drama #russia #4 #жени #дълбок #profond #deep #interview #интервю #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018