17.10 19:00ч
—офи€


гледай филмаревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 19 јвгуст 2013
  ой си ти?
јз съм Ѕоби, човекът който напусна 2 университета в 2 държави, за да разбере, че иска да прави филми.
 
’аха, не можах да се сдържа. » аз напуснах университета във ‘ранци€, за да разбера, че ми се прави сайт за кино... —трахотно! :)
 ой не си?
≈ми, не съм студент по икономика със сигурност... :)

ƒа започнем от началото... «ащо реши да снимаш филм? (тук може да гледате  алачакра)
јко говорим за филма за »нди€ и Ќепал, решихме го много спонтанно, а пък иде€та за него ни дойде на десети€ ден в »нди€.
√оворим за  алачакра?
Ќе, за Invisible Strings Project.  алачакра е много малка част от цели€ проект, ко€то реализирахме, само за да покажем интервюто, което взехме от Ќ.—. ƒалай Ћама.
 
 акво е чувството да си в »нди€ и колко е различно от това да си в ≈вропа?
Ќапълно различно от всичко друго, което съм изпитвал. ќт една страна уникално от друга - отвратително... Ќо »нди€ е огромна държава и не мога да кажа, че съм вид€л и 0.1 процент от не€ за 2те си пътувани€.
 
“ова, което аз съм чувал за »нди€, а и общо за »зтока (без јрабски€ св€т) е, че духовно са доста по-развити от нас "западн€ците". “ака ли е, ако може с н€колко думи да се обобщи и как тази фундаментална разлика се отраз€ва върху т€х като общество?
ћисл€, че духовното е във всички нас, без значение дали сме в »нди€ или в Ѕългари€, просто там хората се раждат с избор от стотици различни в€рвани€, а тук в повечето случаи сме кръщавани 1 година след раждането без да ни питат. “ова което ние разбрахме в »нди€ и Ќепал, след срещите си с хора пропов€дващи различни религии, е че в основата на всички в€рвани€ сто€т състраданието, алтруизмът и най-вече любовта. √ол€ма част от хората в »нди€ н€мат почти нищо материално, но винаги са с усмивка на лицата. “ук много хора имат повече от колкото им тр€бва, но въпреки това са нещастни...

Ќа какво се дължи според теб тази разлика в усещането за живота? ћатериалното богатство ли е причина да ставаме такива или по-скоро е следствие на това, че сме такива?
Ќе мога да кажа, че сме си такива, защото според мен хората сме еднакви в основата си, просто обществото ни промен€ до момента, в който не се врънем назад и не осъзнаем, че сме част от едно гол€мо семейство и всичко, което правим вли€е на другите и на света. —поред мен проблемът е че парите са станали цел на много от нас, а те всъщност са си просто средство.

ƒобре казано... –азкажи ми за филмови€ проект Invisible Strings.  акво ще видим в него?
Invisible Strings е филм за единството между хората и религиите. ÷€лата иде€ е заложена в заглавието - Invisible Strings са невидимите нишки, които ни свързват. ўе видите кадри от космополитните ћумбай и ƒелхи, от религиозната столица на ’индуистите- ¬аранаси, от м€стото където Ѕуда е получил своето просветление - Ѕодх √а€, от столицата на Ќепал -  атманду до джунглите на границата с »нди€ и много от величествените върхове на ’ималаите. ўе ви срещнем с ћюсюлмани, ’индуисти, Ѕудисти и изобщо с най-различни симпатични хора...

Wow, това е гол€м проект, а това, което ще покаже той, интересно съвпада с вълната, ко€то започва да обзема все по-гол€ма част от човечеството, изразена чрез множеството протести, които не са вече за една или друга социална м€рка, а са изобщо срещу модела, който не само налага парите като финална цел, но и превръща хората в техни роби. ўастлив съм от факта, че сме активна част от този процес, особено вие, които разказвате за ќбщото съзнание, от което мисл€, че всички сме част без да го съзнаваме.  акво мислиш за протестите в този ред на мисли?
¬ момента сме свидетели на едно масово пробуждане, което се наблюдава в цели€ св€т. ’ората започваме да осъзнаваме, че животът, който сме водили до този момент не ни задовол€ва и системата, в ко€то сме жив€ли и живеем, н€ма да доведе до нищо добро. «а да има пром€на обаче, тр€бва всички да се обединим и не само да протестираме против старото, а да създадем новото.
!

... освен, че си се захванал с киното, с какво друго се занимаваш?
 ато ц€ло преди 1 година реших да се върна от ’оланди€, за да си отворим с още 3ма при€тели собствено филмово студио, което кръстихме Never Know Productions (защото човек никога не знае къде ще го отведе живота). ¬ началото ни беше доста трудно, но когато човек иска много силно нещо накра€ намира начин да го постигне. ¬ момента главно правим рекламни видеа, за да можем да финансираме проектите си.

“ова е характерна черта за Ѕългари€, рекламната индустри€ да финансира кинаджиите... Ќо виж и ирони€та. –екламата е един от най-мощните инструменти на капитализма за оформ€нето на пазарите. —поред теб как би изглеждал днешни€ св€т ако рекламите се забран€т със закон?
–екламата има гол€ма сила и като вс€ка гол€ма сила е много важно как и от кого се използва. —поред мен не е необходимо рекламите да се забран€ват със закон, защото  както могат да разпростран€ват напитки и лекарства, които те убиват, така могат и да попул€ризират смислени идеи, промен€щи света. «а съжаление финансирането на филмови проекти в държавата ни е много труднодостъпно и за това повечето хора, като нас тр€бва да се приспособ€ват и да търс€т други начини за да реализират проектите си...

 акво си казахте с ƒалай Ћама? (извън филма) »зобщо как протече тази среща?
≈дна седмица се будихме в 7, срещахме се с едни от най-вли€телните хора в региона, разказвахме им за проекта и ги молехме за помощ, след това ц€л ден чакахме обаждане от секретар€ на ƒалай Ћама. Ќакра€ в един прекрасен ден ни се обади организаторът на събитието, поради което ƒалай Ћама и още милиони будисти от цели€ св€т се б€ха събрали в Ѕодх √а€ и ни каза, че можем да влезем и да снимаме ƒалай Ћама, докато води церемони€та (никой журналист н€маше такива права). Ќаправо треперехме докато слагахме стативите на 1 метър от него, а той се обърна посредата на церемони€та към нас и почна да ни маха с ръка и да се смее... —лед като свършихме да снимаме, секретар€т му ни каза, че н€ма как да вземем интервю и ние започнахме да насто€ваме и след 1 час на секретар€ му писна от нас и каза: "ќк, имате право на един въпрос, докато излиза от залата"- само че в залата (огромна тента) имаше нещо от сорта на 300 000 души и нищо не можеше да се чуе...  огато ƒалай Ћама излизаше, човекът който беше с нас и тр€бваше да го интервюира се доближи до него и му каза: "¬аше —ветейшество искам да ви попитам един въпрос, но тук е много шумно..." ¬ този момент ƒалай Ћама само ни погледна и каза "Come, Come". —лед това се озовахме в резиденци€та на ƒалай Ћама, където разбрахме в последствие, че никой журналист не е стъпвал.  азахме му че сме от Ѕългари€ и той се зарадва и каза, че е много красива държава. “ой ни отговори на въпросите и в този момент разбрахме, че тр€бва да предадем неговото съобщение на колкото се може повече хора и заради това направихме  алачакра...
≈то това е красива истори€! :)

»скаш ли да кажеш нещо на феновете ни?
 огато искате нещо със сърцето си, н€ма значение какви преп€дстви€ се по€в€ват по път€. ¬с€ко преп€дствие, всеки неуспех е урок, който ще ви доближи до крайната цел.
 
ћного хубави думи...  олкото е важна целта, толкова е важен и път€ към не€, да не кажа, че той е всъщност е по-интересната част от едно пътуване. ÷елта е STOP за н€колко минути, след който тр€бва отново да се тръгне на път. :)
»скрено ти благодар€ за това интервю. Ќе го казвам от куртоази€, а съвсем сериозно. ‘актът, че имам възможността да разговар€м с хора на мо€та възраст, които не мрънкат за битовизмите, безпаричието, манталитета ни, а си постав€т цели, бор€т се за т€х, успоредно откриват света по свой начин и след това го сподел€т със останалите... ”никално! Ѕлагодар€ ти, че се съгласи да осъществим премиера на българска зем€ на филма за  алачакра и уважи нашата публика през ёни. ѕожелавам на теб и твоите при€тели да стигнете там, накъдето сте тръгнали и да разказвате какво има от другата страна на върха! :)
» аз ти благодар€ за смислените въпроси и за това, че показвате на българската публика нещо толкова прекрасно, като късометражното кино. »скрено ви пожелавам ви да имате много успех и да развивате идеите си за да могат все повече артисти да показват творбите си на хората.
#kalachakra #wheel #of #time #india #borislav #karamelski #antony #krastev #bulgaria #documentary #2012 #калачакра #инди€ #колело #на #времето #философи€ #далечни€ #изток #far #east #filosophy #просветление #документален #игрално #кино #englightement #dalai #lama #далай #лама #борислав #карамелски #антони #кръстев #непал #бод #га€ #bodh #gaya

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018