17.10 19:00ч
—офи€


гледай филмаревю
име
e-mailавтор
јнгел »ванов
публикувано на 24 ќктомври 2014
азкажи малко повече за себе си.
јз съм едно момиче, завършило кино, което обикал€ из различни кътчета на света и обича да гледа през очите на хората там.

Ќаистина беше малко, но пък съдържателно.  ак намерихте јлаа?
— јлаа се запознах в Ѕългари€. јз съм близка на арабската общност. «апознахме се случайно в интернет. ќще в първите 5 минути от разговора разбрахме, че сме изживели един и същи конфликт от двете страни на границата между —ири€ и “урци€. Ѕързо осъзнахме, че можем да направим нещо заедно и да покажем частица от тази истори€.

ј как определ€ш филма - портрет ли е или по-скоро разказ, зловеща импреси€ от войната в —ири€?
ƒалеч не можем да говорим за филм-портрет. »стори€та на сами€ јлаа е много по-дълбока. Ќека приемем, че това не е филм, който се е опитвал да влезе в н€каква жанрова характеристика. “ова е един откровен разговор с едно момче от войната. “ази истори€ не заема политическа страна. Ќе е важно къде падат бомбите, а какво остав€т след себе си.

?¬ този смисъл, сподел€ш ли мнението, че в тази война н€ма изц€ло виновни и изц€ло невинни. ¬ бежански€ лагер във ¬раждебна имах възможност да се запозна€ с момче-кюрд от кюрдски€ град  амишли, който казваше, че “всички са срещу нас – и ƒиктаторът (јсад) и бунтовниците.”
¬ арабски€ св€т по принцип винаги н€кой е срещу н€кой. ƒори да н€ма огън, съществува напрежение между различните арабски народи и различните религиозни разклонени€ на »сл€ма. “ова да се запали огън и този огън да се превърне в пожар, не е толкова трудно. Ќевинни са всъщност всички цивилни, които съставл€ват гол€ма част от жертвите в тези конфликти. Ќе се заемам да казвам кой е виновен.  огато умират хора, виновни€т го н€ма. ќстава само една зем€, пропита с кръв.

—ами€т —амюъл ’ънтингтън в попул€рни€ си труд —блъсъкът на цивилизациите” разсъждава за »сл€мската култура като конфликтна и милитаристична.  ак ти звучи подобна теза?
¬ гол€ма част от живота си съм жив€ла в »сл€мски€ св€т. —ме€ да кажа, че тази религи€ в зародиша си е много хуманистична и чиста. “ова как т€ се интерпретира от различните си течени€, или в резултат на външни вли€ни€, е съвсем отделен въпрос.

?ƒнес, в светлината на актуалните събити€ около мрачни€ възход на »сл€мска държава, включително в —ири€, как изглеждат и звучат послани€та на тво€ филм?
ѕослани€та на филма продължават да бъдат актуални. ѕроблемът не е, че има още един участник в конфликта. ѕроблемът е, че продължава да се лее кръв. Ќасилието винаги поражда насилие, а проливането на кръв винаги е повод за отплата.  олелото н€къде тр€бва да спре да се върти.
 
—ъществува мнение, че јсад е нещо като щит за христи€нското население в —ири€. «а това то да не пострада. «наем за немалките мащаби на јнтиохийската ѕатриарши€. “ова мнение сподел€ например и актьорът Ѕашар –ахал, който има роднини православни христи€ни там.  акво мислиш за този аспект на конфликта?
¬ крайна сметка не мисл€, че в конфликта има пощадени. —ири€ е почти разрушена.

 ак се прави филм за война? »ма ли изобщо нещо такова като удачен, успешен подход към темата, без разбира се това да звучи цинично... ѕомним впечатл€ващи примери за неконвенционални решени€. Ќапример изумителната анимаци€ на јри ‘олман “¬алс с Ѕашир” или пък “Ћиван” на —амоел ћаоз, в който виждахме всичко през очите на войниците в танка – все за »зраело-Ћивански€ конфликт... “ук виждаме документални кадри от войната на непрофесионален оператор... “а, кое увлича зрител€ в най-гол€ма степен?
 огато си в центъра на събитието, н€какси мислиш повече за това да заснемеш мига по какъвто и да е било начин с налични средства, отколкото дали е правилно композиран кадърът. »менно това прави кадъра от войната жив. “ук снайперистът ти диша във врата, можеш да бъдеш застрел€н като пиле, защото в ръката ти има видеозаписно устройство.

—ъчетавайки осмислените впечатлени€ на геро€ в мирна среда и бурните емоции на живот и смърт при полесражени€та и в полевите болници, като усещане и визи€ търсеше контрапункт или тъкмо обратното - единство между двете?
“ова кое е мирна среда, също е спорен въпрос. “ова, че физически€т ти живот е по н€какъв начин защитен, не означава че живееш в мир. –азбира се, не можем да сравн€ваме квартирата на јлаа в —офи€ с бойното поле, но картините от войната продължават да бъдат бомбите в душата му всеки Ѕожи ден. ¬идеата ни връщат точно в онези мигове. “е са подправката на разказа му.

?ѕодозирам, че сте спестили доста кървави кадри.  ъде е границата? «ащото кръвта плаши хората и показва истински€ ужас на войната.
“ова е точно така. —пестихме много от тежките кадри. јко питаш мен - граница н€ма. ¬ойната е война с ц€лата болка на умиращи в кадър деца и възрастни, на пръснати мозъци и свличащи се черва... Ќека все пак приемем, че зрителите щ€ха да спрат филма на третата му минута или наистина да им прилошее. — екипа се споразум€хме, че кадрите към момента са напълно в нормалните граници.

¬ъобще, каква беше целта – да стреснете, да бъдете състрадателни, да отправите политическо или чисто човешко послание?
 ратко. „исто човешкото.

?¬ един момент от филма става дума и за бежанските лагери в Ѕългари€ и изобщо за отношението на нашето общество към бежанците. —поред мен има две реалности по въпроса, които съм виждал с очите си. ≈дновременно, тези хора са жертви на война, а част от нас ги посрещат със злоба и страх (–озово), но има и такива сред т€х, които се държат неблагодарно – в крайна сметка Ѕългари€ им дава убежище, в което не лет€т куршуми. ”слови€та за живот са на втори план, когато поне има живот. »нтересно ми е какво мислиш ти.
јрабин и асоциаци€та “тероризъм”. “ова е проблемът. —ъщо така безчовечността е проблем днес. ’ората извън войната не са особено сензитивни за потърпевшите. ƒнес бежанецът не е желан никъде. Ќе бих казала, че отношението на част от бежанците е неблагодарно. “ова е едно състо€ние, в което животът ти, макар и извън войната, е тук между тези четири стени в лагера. Ѕъдещето е повече от не€сно. »маш убежище, но н€маш дом и връщане назад. “ова те кара да се бунтуваш.

 акво се случва с јлаа днес?
јлаа беше в ƒани€. јз също съм в ƒани€ сега. “ук бежанците не са малко. ѕо стандартите на тази страна те са настанени в комфортни лагери и също така всеки един от т€х бива щателно разследван. Ѕъдещето на бежанеца тук също н€как изнервено се бави... јлаа не издържа. «амина в трета дърважа.

ќткривам дълбок смисъл в думите на јлаа, когато разказва, че му е било страшно трудно да гледа болката в очите на хората и опосредстващата рол€ на айпада му е помогнала. “ова не е ли метафора въобще за киното.  амерата, изкуството ни помага да понесем по-леко света такъв, какъвто е?
ћоже би ще прозвучи дон€къде нелепо, но јлаа е снимал с огромна охота дори най-големите кървища. ƒвижеща сила е била не б€гството от действителността, а това видеото да се разпространи максимално. Ќещо като морално успоко€ване за непримирими€ дух на јлаа.  амерата в документалното кино не може да лъже. “ук желанието да заснемеш и покажеш реалността е по-силно от страха, състраданието и т.н. ј игралното кино само по себе си е пречупване на реалността.

»нтересно е къде си жив€ла, къде пътуваш, каза, че често го правиш?
 ато дете израстнах в Ћиби€. «авърших образованието си в Ѕългари€ и след това започнах да пътувам. Ќе го прав€ просто заради пътуването. ѕрав€ го с €сното съзнание, че ще прекарам дълго време на дадено м€сто. Ќ€какъв адреналин. —м€на на страницата, на истори€та. “урци€, »ран, ≈гипет, –уси€ ,  ипър. ƒнес съм в ƒани€. «а утре все още не знам.

«а финал, кажи н€колко думи на  »Ќ≈ћј“ќ√–ј‘.BG и неговите читатели/зрители.
ѕожелавам ви да подкреп€те изкуството! Ќови и нови надежди. » една истина. ¬ Ѕълари€ има много талантливи хора и все още такива, които ги цен€т.
#марина #шахризад #€нчо #михайлов #yancho #mihailov #marina #shahrizad #алаа #alaa #сири€ #siria #syria #war #civil #war #bashar #al #asad #2013 #2014 #documentary #alaah #ala #ала #игрално #кино #арабски€ #св€т #middle #east #wars #arab #world #idil #идил #исл€м #сунити #шиити #sunis #shia #islam #arab #world #iraq

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018