17.10 19:00ч
—офи€


гледай филмаревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 14 ƒекември 2013
  о€ си ти?
Ќешка  араджинска.

ј ко€ не си?
 ой би могъл да отговори на този въпрос? Ќе мисл€, че мога да се самоопредел€ достатъчно добре в този момент. »зучавам себе си упорито и пламенно, това поне е сигурно.
FILM POSTER

 акво те привлече в разказа на ƒе€н ≈нев "«аложна къща"? «ащо избра точно този сюжет да филмираш?
ѕовечето избори в живота си прав€ емоционално. “ака се случи и със "«аложна къща". ƒе€н ≈нев за мен е магнетичен автор - задълбочен и чувствителен, но н€как неуловим, тр€бва да се настроиш по определен начин, за да "затрептиш" на неговите честоти. “огава става маги€ и започваш да разбираш необикновени неща.  огато прочетох "«аложна къща" - разказ не по-дълъг от страница и 10-тина реда - б€х разтърсена, буквално не знаех къде се намирам! —помн€м си как се разтреперих и сълзите ми започнаха да се стичат една след друга. ќколо две седмици след това, беше знойно л€то, се опитвах да намер€ в себе си н€какво об€снение какво по-точно ме е накарало да се почувствам така. јко сте чели разказа, веро€тно знаете колко гол€ма и на практика неразрешима е загатката - какво всъщност се е случило с двамата герои. “ози въпрос не ме остав€ше на мира. ≈то така, в мен се зароди силното желание да се опитам да пресъздам тази истори€ на кино. »сках да € прекарам през себе си. ѕоставих пред себе си гол€мо предизвикателство.

Ќе съм чел разказа, но това, което описваш е много сходно, с това, което и филма предава. ћного добро постижение!  ак приеха иде€та за филма главните актьори -  алин —ърменов и Ѕистра “упарова?
Ѕлагодар€! –адвам се, че сме успели! ѕреди да стигна до  алин и Ѕистра, извърв€х дълъг път. Ќай-трудно ми беше да намер€ възрастна актриса, ко€то добре да се вписва в представата ми за ¬ъзрастната жена, както външно, така и като излъчване, тъй като се отнас€ за изключително деликатна рол€. ÷ели€т смисъл, дори и на чисто информационно ниво, се изгражда с много фини, дребнички детайли. —лед н€колко месеца търсене, срещи, разговори, ƒе€н ≈нев си спомни, че е гледал Ѕистра в "ѕът€т към върха". “ака € открихме. —трува ми се, че Ѕистра много се зарадва, рол€та, ко€то й предложихме й хареса. ћалка трудност пред нас беше пътуването, тъй като т€ живее в Ѕлагоевград, но в крайна сметка, с огромна всеотдайност се посвети на образа си.  алин —ърменов беше един от предпочитаните ми актьори за рол€та на  алин Ѕандеров, но н€маше как да съм сигурна в избора си преди да се спрем на Ѕистра. «а мен беше много важно да има определена енерги€ между двамата. “ой, за разлика от Ѕистра, беше  скептично настроен - не беше убеден, че сценари€т е достатъчно добре издържан драматургично, особено що се отнас€ до не€снотите около въпроса какво се е случило в миналото. „естно да си призна€, беше ми много трудно да отсто€вам позици€та си пред него - чувствах се като крехко младо дърво, което се огъва под неустоими€ напор на буреносен в€тър. Ќищо съществено не се промени след нашите разговори, но се радвам, че имах възможността да подложа увереността си на теста, който  алин ми предложи. –адвам се, че взе правилното решение да се снима във филма и остана с нас до последно!

“ова е може би едно от основните неща, отличаващо късометражното кино от останалите видове разкази (било то писмени, аудио-визуални или театър). ¬инаги остава нещо неказано. Ќещо, което н€ма да даде мира на зрител€.
—м€таш ли, че проблемът в "«аложна къща" е проблем на днешни€ св€т?

ƒа, определено см€там, че е актуален проблем, но не задължително като продукт на съвремието. Ќе мога да бъда сигурна какво е било в миналите епохи, но ми се струва, че всичко човешко винаги е било и ще бъде,  независимо в при какви обсто€телства се раждаме. –азглеждам "«аложна къща" като филм, който постав€ преди всичко въпроса какво означава да бъдеш човек, на преден план излиза иде€та за грешката и прошката, за времето, изборите... “акива неща. ѕоне за мен е така. ѕостарах се да предам това свое убеждение с всички възможни средства.

—ъгласен съм с теб, не мисл€, че съвремието е първоизточника на това, просто е лесно да си мислим така, защото съвремието е единствената реалност, в ко€то съществуваме.
ћисл€, че има и още нещо във филма... ўо то стойност и дори бих  направил паралел между филма и н€кои от идеите на ќскар ”айлд... цената на всичко и стойността на нищо.  ой е виновен за това? „овекът или социума според теб? »ли н€ма виновни, просто така сме устроени.
ћного обичам такива въпроси! Ќезнам. ‘актът, че цената има толкова гол€ма стойност днес, бидейки в същото време една абсолютна фикци€, помощна работна единица за изчисление - измислена, въведена и поддържана по изкствен начин, е смущаващ. ƒоколко всеки един от нас е способен, обаче, да разпознае истински стойностното и да го предпочете пред ценното, е въпрос на лично себепознание, искреност и смелост.  онкретен отговор на тво€ въпрос, може би би звучал така: човекът е отговорен и съответно "виновен" сам за себе си, ако се остави лесно да бъде завлечен по течението. —оциумът не може да бъде оправдание! —амо с чисти мисли и решителни действи€ от страна на всеки един отделен индивид, можем да имаме социум, който се развива положително. ¬ момента имаме налице мислещи и знаещи, които само поради факта, че осъзнават и владе€т собствената си сила, са напълно способни да прав€т каквото си пожела€т с всички останали. “ова е абсурдно и недопустимо!

—ледващи€ филм?
»мам н€колко идеи за филми, които много бих искала да реализирам. «а момента съм се концентрирала върху "»зповед". “ова е една авторска истори€, ко€то ми е много на сърце, работата по не€ е отделен живот в живота ми. ¬ момента работ€ по сценари€ (в прекрасно сътрудничество с Ќина ∆ишева) и търс€ начин за финансиране на проекта. Ѕих била много щастлива да направ€ този филм, тъй като е много личен!

ћного е хубаво, когато хората прав€т нещата със страст. :)
ѕодкреп€ш ли протестите?

„исто човешки - да! «ащото симпатизирам на всеки, дръзнал да изрази мнението си. ј и е крайно време да се съгради истинско гражданско самосъзнание. ќбединението е велика сила, особено обединението с €сна и висока иде€ като посока! Ќо не в€рвам, че протестът е верни€т път. —вободата е естествено състо€ние на духа! ƒа протестираш пред парламента означава да се тръшкаш като малко дете, което има много желани€, но от него нищо не зависи. ¬место да си губим времето в опити да бъдем чути, може би би било по-добра иде€ да направим най-доброто, на което сме способни (всеки по негови€ си начин), за да създадем нова по-добра система, от ко€то да сме удовлетворени!

—илни думи. ”спех и напред!
#заложна #къща #нешка #караджинска #калин #сърменов #бистра #тупарова #заложна #къща #neshka #karadzhinska #pawnshop #zalojna #kushta #2011 #bg #бг #български #филм #късометражен #short #film #bulgaria #kalin #sarmenov #bistra #tuparova

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018