17.10 19:00ч
—офи€


гледай филмаревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 20 януари 2019
Ћ есно ли намерихте тези активни хора, чийто истории разказвате в отделните откъси? ƒоколко техните общности ги забел€зват и разпростран€ват мълва за т€х?
«а да си изградите представа дали техните общности ги забел€зват, ще е най-подход€що да ви разкажа как се свързвахме с тези хора. »стината, е че гол€ма част от активните хора, които интервюирахме, всъщност ни б€ха предложени от техни съграждани. “очно така. Ќ€колко дена преди да посетим определено населено м€сто, пишехме във фейсбук групата на града като питахме хората там дали могат да ни кажат за техни съграждани, които разрешават проблеми на местно ниво. » хората пишеха, сподел€ха ни. —лед това ние се свързвахме със споменатите активни хора и се уговар€хме за среща. “ака протичаше изнамирането на гол€ма част от активните хора. “ова е и най-€ркото доказателство, че местната общност разпростран€ва мълвата за т€х.
 
»маш ли сво€ лична успешна инициатива, осъществена по модела във филма?
¬същност, т€ не е само мо€, а е на мен и двама други участници в проекта – ¬иктор и јнтонио. —тава въпрос за волейболното състезание между училищата в ѕлевен. ƒа, може да звучи несериозно, но тогава ние б€хме ученици и понеже играем волейбол, това ни вълнуваше. ј във филма посланието ни е, че всеки човек тр€бва да допринас€ за разрешаването на проблеми, които го вълнуват, колкото и несериозни да звучат в очите на другите.

Ќо какъв беше конкретни€т проблем? —ъвсем накратко, волейболните мачове се играеха в училищни салони, в които н€маше м€сто за публика. Ѕеше забранено на другите ученици да гледат и подкреп€т техните при€тели, докато игра€т. ј за нас това е изключително важно. «ащото така се създава училищна общност, така се запалват учениците по спорта, така са мотивирани да дават повече от себе си. «наете по филмите какъв празник са спортните игри в училищата и колежите. «аради това не б€хме съгласни да не се допуска публика, при условие, че имаме спортна зала в града. —лед разговори с хора от спорта, с хора от общината и много други усили€, в крайна сметка разговар€хме с хората, от които зависи къде ще се провеждат игрите. ќпитахме да им об€сним важността да има публика. Ќа следващата година игрите б€ха в спортната зала, публика имаше, а за нас това беше един от примерите, че когато човек е активен, може да постигне много. » леко по леко като започнем от малките проблеми, изградим активни общности, можем да адресираме и системните проблеми. “ози случай, може би допринесе за това да сме убедени, че проект като ќколобългарско е необходим.
 
 олко време отне заснемането?  ак горе долу протича един процес по заснемане на непрофесионално, но качествено документално кино?
ѕърво, искам да кажа, че ние сме пълни аматьори. » не в лоши€ смисъл, ами в такъв, че никой от нас не се занимава с режисура, монтаж и вс€каква дейност, ко€то е част от създаването на един филм. ƒори не сме близо до това – в екипа имаме бъдещ рехабилитатор, инженер, бъдещ юрист, но нищо, което да се доближава до изкуството на киното. ќсвен, че обичаме да гледаме стойностни филми :D.
Ќо за нас беше важно посланието. » искахме да го предадем чрез филм. «атова липсата на умени€, заменихме и компенсирахме с много труд и отдаденост.  адрите за филма ги записвахме по време на ц€лата ни обиколка л€тото, а н€кои от т€х и в следващите два месеца след обиколката. ќбщо монтирането на филма, може би ни отне още толкова. Ќе беше лесно, беше изпълнено с емоции, н€кои кадри ги повтар€хме по н€колко пъти, защото все нещо н€маше да сме направили като хората. ядосвахме се, отчайвахме се даже пон€кога, но не се предадохме дори за момент. ћоже би и затова усп€хме. «рителите ще кажат колко сполучливо.
 
—поред теб важно ли е всеки да заснема и разказва успеха си по н€ко€ добра кауза? ƒоколко едно такова нещо би могло да се превърне във вълна, в тренд и това всъщност заложена цел ли е на ќколобългарско?
Ќие се шегувахме, че тр€бва да направим франчайз . ƒа има ќколоћакедонско, ќколо—ръбско и т.н (:D). Ќо извън рамките на шегата, социалните медии ни дават възможността да достигнем до огромна аудитори€. ѕредставете си, щом 4 хлапета от ѕлевен, без никакъв опит във видеозаснемането, усп€хме да придобием н€каква разпознаваемост, значи всеки може да го направи. ¬ този смисъл всеки може да се превърне в посланик и разпространител, а защо не и създател на каузи, в които истински в€рва. ќколобългарско е такава кауза. Ќие искаме да предадем послание. ј какъв по-добър начин от социалните медии?  акъв по-добър метод от късометражното кино? ѕодобно нещо прави и Nas Daily, който прави едноминутни видеа всеки ден, показвайки хора и истории, които могат да ни служат за пример. “ози човек има милионна аудитори€. “ой също започна като аматьор. —илно в€рваме, че това ще е бъдещи€т начин, по който обикновени€ човек ще може да привлича вниманието към проблеми, които го вълнуват и да намира решени€ на т€х.
 
–еалистично ли е да см€таме, че е възможно с инстантни послани€ да възпитаме това усещане за „гражданско общество“? Ћесно е да правим сравнени€ с европейците „на запад“, но това не е ли всъщност многовековен дълбок процес на изграждане на определени нрави? Ќ€как докато човек гледа филма, наистина придобива усещане за вдъхновение, но доколко то повли€ва дългосрочните решени€ на човека? — други думи, достатъчна ли е според теб една видео продукци€ да предизвика този нов разговор – за малките, но съществени неща, които всеки от нас може да допринесе в мащаб? „√ражданско активните“ хора са веро€тно първите зрители на този филм, но много е възможно да не достигне до онази критична маса от хора, ко€то именно е най-важно да осмисли това послание? ѕросто защото т€ не се интересува от това?
Ќе. Ќе е достатъчно. јко н€кой си мисли, че с направата на едно 5-10 минутно видео ще разреши даден проблем, то той мисли наивно. Ќие също не см€таме, че с този филм ще разрешим проблемите, за които говорим. Ќо оттук се започва.

Ќие представ€ме начинът, по който можем да разрешим тези проблеми. «а начало тр€бва да убедим хората, че това е правилни€т механизъм, по който можем да решаваме проблемите си. “р€бва да им покажем, че е възможно, че има надежда. „ак тогава можем да постав€ме конкретни проблеми и да търсим съмишленици за разрешаването им. “ова е както в училище ни учат да четем и пишем. ѕърво тр€бва да се об€сни на детето за важността на това да може да чете. „ак тогава започвате да изучавате буквите.

«ащото ще е безполезно да се опитваме да разрешаваме определени проблеми, преди да сме убедили хората, че това е правилни€т начин, по който можем да постигнем тази цел. Ќие сме убедени, че това е механизъмът, по който можем да разрешаваме проблемите в Ѕългари€. Ќашата цел е да убедим хората в това. „ак тогава можем да започнем да действаме по конкретни проблеми. » веднъж убедили се, хората ще про€в€т активност, а с първите положителни резултати, ще се включи и тази критична маса от граждани, които са толкова необходими за истинска пром€на.
 
 акво следва отсега насетне? –аботите ли по продължение на ќколобългарско?
јбсолютно, да. Ќ€маме намерени€ да спираме. ¬ече имаме идеи за продължение л€тото, които също включват обиколка и създаване на филм. Ќо този път темата ще бъде много по-различна от първи€ ни филм, ще е много по-емоционална, съкровена за хората. ¬€рваме, че този филм ще ги докосне дори повече от сегашни€. Ќо посланието остава същото, само пречупване гледната точка, през ко€то го представ€ме. јко хората ни подкреп€т в това, което правим, за нас ще означава, че има смисъл, има и нужда да правим това, което правим. ѕродължение на ќколобългарско ще има, така че хората да се подготв€т.
#bulgaria #okolobulgarsko #околобългарско #българи€ #спасение #живот #идеи #инициатива #initiative, #ideas #active #people #активни #хора #entrepreneurs #hope #future #бъдеще #предприемачи #народ #национална #кауза #надежда #успели #българи #success #succesful #people

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018