24.10 19:00ч
—офи€


ревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 6 Ќоември 2014
  акво ти се случи днес?
–аботих ц€л ден :)
 
ѕо какво работиш в момента?
¬тори€ си къс филм.
 
«вучи супер. ѕърви€т ти къс филм ще го покажем на 9ти Ќоември от 18:30ч в Studio 5, след фестивалното си турне. Janne of Love. ќпиши го с три думи.
¬есел. ’аплив. Ќавременен.
 
 ого хапе, кого развесел€ва и защо сега?
’апе всеки, който не признава, че »зтокът и «ападът са различни, но равни (важи за хора и от двата блока), развесел€ва зрители с чувство за хумор и самоирони€, сега защото сме на ръба на нова —тудена война.
VIDEO

Ќ€маше как да не те попитам след тези три думи, защото Janne of Love е н€какси силно свързан с контекста на действителността ни и проблемите й. “ази разделителна лини€ см€таш ли, че € има под н€каква форма, или см€таш, че е изц€ло фикци€ в главите на хората, поддържана чрез mass меди€та, поп културата и дори политиците? ’ората мисл€т чрез предразсъдъци откакто св€т светува, те се предават от поколение на поколение, защото никой не "проглежда" достатъчно, за да прекъсне веригата. —трахът от различното е мощен инструмент за манипулиране, мисл€, че зад това сто€т преди всичко политически и икономически интереси, които използват медиите. ясно е, че и »зтокът и «ападът има защо да се сърд€т един на друг, но толкова ли е трудно вместо да се сочим с пръст, да потърсим какво ни обедин€ва? “ова сбърка и ≈вропа в годините след падането на  омунизма, вместо да се опознаем и да се омешаме за 24 години, ние ги използвахме да си об€сн€ваме кой и защо е по-добър и да си натриваме носовете. ¬ерни€т пример са страни като ≈стони€, обединена √ермани€ и ‘инланди€ (макар да не б€ха в »зточни€ блок, политиката им и до днес е зависима от –уси€), но при т€х западните съседи подадоха ръка и те дръпнаха много, при нас това не се случи.

‘илмът представ€н ли е във ‘инланди€? јко да, какви б€ха нагласите на финландската публика и различаваха ли се от българската?
ƒосега не сме имали шанс да го покажем в самата ‘инланди€, но вид€х реакциите на финландците по други фестивали, см€ха се от сърце на "точните места" и искрено ни поздрав€ваха, мислеха, че половината филм е сниман там - заблудихме ги :) » това е пример за нашето стереотипно схващане, че те н€мат чувство за хумор, напротив, дори имаме еднакви вицове.

—ега като гледаш филма като краен резултат, ориенталската нота в него мислиш ли, че е точно премерена, защото мисл€ си от Ѕългари€ има и друго какво да се види. ј критиците могат да зададат въпроса това ли само показваме на чужденците?
»ма нещо, на което като човек на изкуството много държа, творецът тр€бва да бъде будител, а не самозабравил се псевдоартист, откъснат от народа, нравите и битието му във високата си кула. “ова много ми прилича на ƒафи ƒък, който се пече във фурната и се полива със собствен сос в тавата, но пък пее с пълно гърло, защото не осъзнава какво му се случва. Ќашата нелека задача днес е да предадем важните идеи и идеали на един обезверен народ, но на негови€ език, за да ни разбере, да ни пов€рва и да тръгне след нас, това не става с арт-изцепки (празните киносалони го доказват), защото хората не се идентифицират с т€х. ¬ този ред на мисли, ориенталското във филма е умишлено търсено, самата аз съм рокаджийка. Ќо използвайки "попул€рната култура", аз говор€ за равенство, за достойнство, за толерантост и помирение. јко това послание стигне до хората и им въздейства, значи като творец съм си свършила работата.  ойто вижда само "ориенталското", е останал на повърхността.

—м€таш ли, че за това състо€ние на общественото ни съзнание нос€т отговорност медиите? ¬ъв филма, по-агресивните конфликти между българката и финландеца, словом представл€ваха всъщност разбъркан пъзел от неща, чути по телевизи€та?
“и си човек, който освен режисьор на филма, си актриса, сценарист, отделно озвучаваш на български чуждестранни продукции за телевизиите ни.
«ащо хората забравиха да в€рват на интуци€та си, фолклора си, дори семейните истории, за да запаз€т именно онези ценности, които ни обедин€ват и см€таш ли, че това важи само за българите, защото от опита си, мисл€, че този проблем днес го има в много държави.
Ќе са само медиите, но в ц€л св€т в гол€мата си част те обслужват подобни идеи, зародили се в нечие болно съзнание, особено във време на криза, когато хората са объркани и искат н€кой да ги направл€ва. ’итлер го е правил през ¬тората световна, в наши дни ƒейвид  амерън об€сн€ва от екрана, че на 01.01.2014 във ¬еликобритани€ ще нахлу€т 20 милиона българи и румънци и престъпността ще стигне небивали размери. Ќие общо сме 26 милиона, то н€ма как да стане. Ќо ето, че 70-80 години по-късно не сме си научили уроците. „овешката мисъл се промен€ твърде бавно. —редностатистически€т човек не се задълбочава, просто чака да го облъчат. ” нас проблемът е същи€т, българинът мисли с телевизора си, не с главата си, така че дори в това сме като останали€ св€т, нищо че те са запад, а ние изток. ѕак стигаме до страха - уплашените хора ход€т натам, накъдето ги кара този, който ги плаши... ј традициите в последните години се възраждат и това ме радва. ’убавото, когато светът е свободен е, че можеш да видиш какво има отатък стената, да сравн€ваш, да прецен€ваш, да оцен€ваш и да избираш. ¬ремето на "корекомското е най-добро“ започва да отминава и виждаме, че има какво да дадем на света.
 
 Ќа кои фестивали беше представен Janne of Love, къде и как беше оценен?
ƒосега беше селектиран на ћеждународни€ филмов фестивал в  ан, ”гро-фински€ фестивал в ≈стони€, ‘естивала на късометражното кино в Ѕудапеща ЅуЎо,  ъсометражни€ фестивал јксес  од в »нди€, ћеждународни€ филмов фестивал в Ћюцерн, Ўвейцари€, и на онлайн фестивала #TOFF в —јў.  ъдето имах възможност да присъствам, публиката искрено се забавл€ваше,  много хора идваха специално да ми стиснат ръка и сега сме при€тели във фейса. ј това винаги топли сърцето на твореца. » кой знае, един ден може да работим по общи проекти.

 ак се организира разпространението му? Ќеотдавна медиите доста поговориха за него, но като че ли н€маше много показ в Ѕългари€?
Ќ€ма как да има свободен показ, преди да изтече фестивални€т период, защото филмът губи право на участие. «нам, че повечето зрители не го разбират, но това са правилата на индустри€та. ѕоказът носи почитатели у нас, но фестивалите нос€т контакти и евентуална бъдеща субсиди€. Ќалага се освен творци, да бъдем и бизнесмени.

 ак се работи на два езика на снимачната площадка?
«абавно, слава богу, по-гол€мата част от екипа говореше английски, но имаше моменти, когато н€кой казва смешка, българите се сме€т, аз превеждам на финландците и те се сме€т половин минута по-късно.

√ледаш ли телевизи€?
ƒа, определени неща.

—м€таш ли, че втора —тудена война е възможна, при положение, че хората са много по-свързани, информирани и веро€тно тази война ще се случва само по екраните, не и в съзнанието на хората?
ћного ми се иска този път да сме по-мъдри. Ќо войната в ”крайна не е на екран, т€ е резултат от меренето на сили между –уси€ и «апада, събити€та у нас през последната година и половина са плод на същото. »маме бойкот на ќлимпиадата в —очи (точно като тази в ћосква’80), откровената дискриминаци€ на българи и румънци във ¬еликобритани€, неприемането ни в Ўенген в нарушение на правилника на ≈—, западът натиска унгарците много страшно, имаме вс€какви санкции, размахване на пръсти, руски самолети и подводници кръжащи на места, където не им е работата – в отговор Ќј“ќ праща бойни кораби на учение нал€во и над€сно. — очите си вид€х тоталната изолаци€ на руски€ павилион на феста в  ан. Ќа какво ти прилича това? ј доказателство, че хората го в€рват, е увеличени€т брой националистически партии в ≈вропарламента и редица държави. Ќо аз като един утопист се над€вам да го избегнем.

—екса продава ли наистина или проблема по-скоро е в ширещата се неудовлетвореност на хората?
ѕродава, имаме јмерика за пример, а у нас «латките и ц€лата попфолк индустри€. Ќо ми се струва, че не е въпрос на неудовлетвореност, проблемът е по-дълбок. ¬с€ка крайност води до другата крайност. ѕолитиката на църквата, заклейм€ваща т€лото хил€долети€ наред, доведе до телесна анархи€ в наши дни.  огато хората се пресит€т от това, ще започнат да търс€т нещо по-разумно, ще възпитат и децата си така и това неминуемо ще доведе до пром€на в развлекателната индустри€. —лед две крайности винаги идва средни€т човешки вариант. “о е като с колите, в —оца б€ха лукс и труднодостъпни. “ова доведе до автомобилно оливане в демокраци€та и най-мръсни€ въздух в ≈вропа за —офи€. Ќо в последните години хората подкараха колела.
 
—помена, че работиш по втори къс филм. ќпиши него с 5 думи.
Ћюбовна истори€ за надеждата, че най-доброто предстои.
#вилма #карталска #vilma #kartalska #janne #of #love #€не #of #love #€не #от #любов #wilma #kartalska #2014 #bg #bulgaria #български #българи€ #бг #филм #игрално #кино #комеди€ #финланди€ #finland

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018