10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
ѕќ –ј« ј«ј Ќј  

държава    ’ърватска       година    2014      времетраене    4мин
жанр    ‘илософски       технологи€    Stop motion      тема   
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
÷ветозар ÷аков
публикувано на 30 Ќоември 2014
ози филм с€каш е правен специално за мен. »маше един период от студентските ми години в √ермани€, в който изпразвах съдържанието на джобовете на €кето си само при см€ната на сезоните (съответно см€ната на €кетата - от зимно към пролетно). ј през това време трупах в т€х какви ли не значителни и незначителни артефакти от забързаното ми ежедневие в не дотам познати€ град. ¬същност трудно е да се каже, че значителни неща въобще е имало сред оръфаните хартийки, касовите бележки, смачканата карта на града и знайни и незнайни документи от различни учреждени€ и институции. » тук-там н€ко€ стара дъвка, или пък мартеница, ненамерила своето разцъфнало дърво. » аз като геро€ във филма на √оран ƒукич крачех по ветровитите улици със силно издути джобове и веро€тно съм търсел приложение на всеки от боклучетата в т€х. —ъдба, различна от кофата за боклук, където в крайна сметка те се озоваваха, рано или късно.

" акво носим в джобовете си?" на ≈тгар  ертен е разказ за това, какво носим в джобовете си. ѕо-сложно н€ма нужда да бъде изказвано. Ќа пръв поглед това е една съвсем обикновена градско-любовна истори€, с лек философски отенък. » с намек за пропуснатите възможности и това доколко бихме могли да се подготвим за т€х така, че да не ги изпускаме. јко го разгледаме прекалено задълбочено, ще изгуби гол€ма част от непринудени€ си чар и способността си да развесел€ва и разсейва от същото това забързано ежедневие, което пълни джобовете ни със своите остатъци. јко обаче подходим към него твърде лековато - като към комикс на последната страница на жълт вестник - ще пропуснем да видим колко много от нас самите се крие във всеки джоб на всеки странник, с когото се разминаваме, без дори да отлепим поглед от тротоара (или от абстрактната ни цел, към ко€то тъй устремено сме се запътили). » ще нанесем една микро-обида на себе си, ко€то дори н€ма да забележим. Ќо т€ ще си остане н€къде там, измежду касовата бележка за платената сметка за ток и пакетчето дъвки, което се въргал€ в джоба ви от миналата ср€да. ўе забравим да си припомним, че изкуството (както и истински значимите неща в живота) е в детайлите. ¬ малките радости, дребните жестове и едва доловимите усмивки. «ащо не и от н€кой непознат на улицата, който спешно се нуждае от забравени€ кламер в джоба ви.

" акво носим в джобовете си?" на √оран ƒукич е филм за малките моменти, превъщащи се в гигантски моментуми. «а това как един забравен в джоба молив, изваден в точни€ момент, може да предопредели понататъшното развитие на събити€та. » дори живота ви. Ќе разглеждайте задължително този пример буквално. ¬секи филм така или иначе е една своеобразна метафора на реалността, дори когато си служи с нейни€ инструментариум едно към едно. ≈фектът, търсен (и според мен намерен!) във филма на ƒукич, изпъква още повече с похвата ала-ћонти ѕайтън, който ние навремето в началните класове наричахме апликаци€. ‘рагментирането на обектите и движени€та приниз€ва съществуването ни и съществуването на цели€ св€т до нивото на дребинте неща в джобовете ни. » не бих посм€л да кажа, че това е деградаци€. ѕо-скоро е вглеждане в себе си - градаци€ на личността чрез деградаци€ на социума. ¬ чисто физически аспект. » метафоричен. ѕочти метафизичен.

ѕосланието на разказа и на филма може да бъде различно за различните си реципиенти. «а мен поне изводът е следнит€т:

јко ви попитат " акво толкова носиш в джобовете си?", отговорете: "—пасение". јко не друго, то поне спасение от празнота, ко€то издува много повече и по-болезнено от дребните измачкани артефакти на забързаното всекидневие. ј с малко повече късмет - и спасение от самотата.

—тига да имате в джоба си така нужната за момичето/момчето от отсрещни€ тротоар запалка. ѕък била т€ и само такава за душата. 
#разказ #story #based #on #≈тгар # ерет #stop #motion #Etgar #Keret #What #do #we #keep #in #our #pockets

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018