15.11 16:00ч
ѕловдив
2009
победител
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“»  
јЌ»ћј“ќ–»  

държава    япони€       година    2008      времетраене    12мин
жанр    ƒрама       технологи€    јнимаци€      тема    Ћюбов ќтчуждение
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 27 јприл 2015
ќ свен ќскар през 2008, късометражната анимаци€ на Kunio Kato La Maison en Petits Cubes печели още Hiroshima Prize и Audience Prize на Hiroshima International Animation Festival, както и Grand Prize на Annecy International Animated Film Festival и Japan Media Arts Festival.
 
јнимациите на Kato в повечето случаи нос€т послани€, които са €сно видими, но и толкова брил€нтно репрезентирани, че н€ма как зрител€т да не се потопи непосредствено в техните множествени слоеве.
 
»зумлението от водата и съграждането на живот над не€, както и опитът за пренас€нето на спомените, виждаме и по чисто символен начин в сюреалистичната поредица от приключени€ El Dario de Tortov Roddle от 2004. “ака с La Maison en Petits Cubes Kato отива още по-далеч, предостав€йки пред зрител€ уникален пример за това, до какви дълбини може да достигне една късометражна анимаци€, разкривайки самотата и преодол€ването й именно чрез спомена, който в случа€ крепи и спомага тухла по тухла да се изгради едно бъдеще.
 
ћалката ста€, стената, запечатала чрез закачените на не€ портрети и снимки спомените, свързани с ц€л един човешки живот.  акво се случва, когато тази ста€ започне да се наводн€ва? ¬ъпрос с двузначен отговор – ще се предаде ли старецът, ще изостави ли сво€ дом, или ще намери сили да продължи своето съществуване в него?
 
¬изи€та на Kunio Kato ни разкрива пласт по пласт, тухла по тухла, скритите спомени, запечатани в един дом, т€хното значение и рол€та, ко€то игра€т в живота на един самотен старец.
 
ƒнес домът не е дом, а жилище, в което влизаме и което напускаме след време. ÷енността на къщата, в ко€то сме прекарали живота си се снема и т€ се превръща за нас в м€сто, което просто пребиваваме.
 
La Maison en Petits Cubes не е еднозначна репрезентаци€ на отминалите спомени, а символ за стремежа и вол€та на един самотен стар човек, който изплува отвъд тези спомени. ¬ този смисъл анимаци€та ни връща дълбоко – както в миналото, така и ни разкрива по брил€нтен начин път€т, по който да се справим с това минало, да останем живи, макар и обгърнати в привидна самота, запазвайки спомените от него.
 
¬секи последващ наводнен етаж е един отминал спомен, но и всеки нов съграден такъв предпостав€ надеждата за изграждането на нов, бъдещ момент. —тарецът съгражда сво€ св€т, без значение от обсто€телствата и трагедиите, които го сполет€ват.
 
“ухла по тухла – се съзижда нов етаж, а спомените от долни€ са пренесени в него. —тената е отново там и на не€ сто€т същите снимки и портрети. “ака по метафоричен начин, самотата се заличава чрез спомена, но не се гмурка в него, изгубвайки вс€каква алтернатива за бъдеще. Ќови€т етаж е толкова важен, колкото и предходни€т.
 
¬ подводните етажи старецът се завръща към спомените, предметите в т€х го препращат към отминалото време и важните събити€ в него. √муркайки се все по-надълбоко се разкриват нови и нови спомени, маркирани чрез образите на: леглото, на което се е сбогувал със сво€та съпруга; диванът, на който са седели децата му; вратата, ко€то е посрещала вече пораснали€ му син, както и вратата, ко€то го е изпращала за училище.
 
ћетафората за многоетажната къща не е просто метафора за запазване на спомените, а метафора за запазване на живота, който чрез спомените снема самотата.  ъщата е животът на стареца – от първи€ етаж, построен в младините му до последни€, когато всички прекрасни мигове са отминали.
 
Ќаводн€ването на етажите е символ на поглъщащата старост, ако геро€т спре съграждането на нови етажи отвъд водата, то негови€т живот спира. ¬ този смисъл Kunio Kato показва силата на духа, силата, заложена в един стар човек, вол€та му за живот, ко€то не се преклан€ нито пред самотата, нито пред обсто€телствата. “ухла по тухла...
# ъщата #от #малки #кубове #La #Maison #en #Petits #Cubes # унио # ато #Kunio #Kato #ћасонори # усакабе #Masonori #Kusakabe #ёко #’ата #Yuko #Hata # охей #ћорикава #Kouhei #Morikawa #япони€ #Japan #късометражно #кино #short #film #анимаци€ #animation #драма #drama #dorama #метафора #metaphor #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018