22.11 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
√Ћј¬Ќј –ќЋя  
 PATRICE LECONTE
 JACQUES VILLERET
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ‘ранци€       година    1992      времетраене    7мин
жанр    ≈кспериментален       технологи€    »грално кино      тема    »зкуство —ъзнание
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 1 ћай 2014
ћ акар и толкова стар, този филм всъщност е толкова актуален днес, колкото би бил и във всеки един момент от създаването на Bolero до днес. ¬ъпросът, който Patrice Leconte задава или по-скоро сам отговар€, дали Bolero е изтъкано от болезнено повтар€ща се скука, според мен може да се разглежда в абстрактното поле на философи€та. ѕървата причина е, че (не)харесването на дадена музика е дотолкова въпрос на личните връзки, които провокира, че не може да се изведе общовалиден довод за или против. — други думи, твърде субективно е.

¬торо, класическата музика неслучайно е класическа. “ова не е просто название на музика от определен период, но и според мен д€л от музиката, в който вс€ко произведение носи определена специфична сигнатура, ко€то може да се разглежда и като научно откритие. ‘акт е, че музиката на ћоцарт е обект на множество изследвани€ и експерименти. ≈дин такъв е пускането на класическа музика в джунглата, за да се проследи реакци€та на животните. ќказва се, че единствено и само на ћоцарт, маймуните се събират в кръг и слушат. ¬сички знаем и за интересните корелации между неговата музика и математиката, според които се см€та, че музиката му има особено въздействие върху човешки€ мозък.

¬ тази посока, много хора сподел€т, че когато слушат Bolero изпитват особено чувство за хармони€ и за усещането, че сме част от нещо много по-гол€мо. Ќе само това, но и често се асоциира със слънчевата система и въртенето на планетите с посто€нна скорост. ƒа, това са индивидуални интерпретации, но мога да се съглас€, че има нещо заложено в Bolero. –итъмът му е специфичен и нав€ва свързаност между отделни неща, които обаче се хармонизират чрез ритъма си. ¬ този смисъл, асоциаци€та с ритмите на макро света и хармони€та им с микроритмите, в които ние живеем е логична. ќсвен това Bolero носи още една €сно различима сигнатура, ко€то навремето веро€тно е вдъхнов€вала много хора – ескалаци€та. Ќе мисл€, че има друго произведение с толкова отличима и посто€нно ескалираща музика.
 
  олкото до Le Bateur Du Bolero, иде€та да си разказвач на истори€, да комуникираш със зрителите чрез субтитри и да се фокусираш върху един от героите на оркестъра, е страхотна! » р€дко оригинална. ”сещането е съвсем различно и до известна степен не съвсем кинаджийско, защото обикновено разказвача, е рол€, ко€то дори изпълнена от режисьора, пак е обособима рол€ със свои характеристики какво да се и какво да не се казва. ¬ случа€, Leconte си разказва все едно е на интервю и говори за филма, защо е решил да направи това или онова по дадени€ начин. “ова малко развал€ реализма на киното, но ни извежда на съвсем друга честота, в ко€то съзерцаваме аджеба Bolero-то наистина ли е толкова скучно и монотонно или този просто ни убеждава, че слънцето изгр€ва от запад?!
#le #bateur #du #bolero #de #bolero #болеро #bolero #ravel #равел #болеро #барабанист #patrice #leconte #jacques #villeret #france #1992 #1993 #франци€ #експериментален #experimental #subs #субтитри #subtitles #narrative #класическа #музика #classic #music #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018