15.11 16:00ч
ѕловдив
–≈∆»—№ќ–  
—÷≈Ќј–»—“  
 KUMAR SATKUNARASA
 KUMAR SATKUNARASA
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ¬еликобритани€       година    2011      времетраене    5мин
жанр    ƒокументален       технологи€    ћултимеди€      тема    √ол€мата картина
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 9 ёни 2013
Ќ е знам дали сте се замисл€ли н€кога, че макар хората да сме различни и да н€ма две идентични личности в морето от хора на «ем€та, животът на всеки борави с едни и същи неща. √оре съм изброил н€кои от т€х и веро€тно усещате (де)градаци€та с пик по средата -най-€ката според мен част от живота. Life and Stuff дори не е филм в смисъла, който до сега съм зас€гал, той е по-скоро документален филм, който не учи на нищо, но показва толкова просто „нещата“, които изграждат материалната действителност, заради които обществата функционират и които характеризират различните етапи на житейски€ ни път. “ой може да бъде неразбран, а може да бъде и истинско просвещение за това какво сме ние всъщност и защо съществуваме. ¬секи живее в собствен св€т с устои (н€кои без такива) и сме с усещането, че сме личности, но в реката на времето, всеки един от нас е просто поредната водна молекула с една глава и две ръце, част от социума, който е неподвластен на индивида и подвластен на колектива. “ози филм ми е любим, защото неговата цел не е да ви промива мозъка и да ви казва какво "да" и какво "не", какъвто е например Zeitgeist. ÷елта му според мен е да подтикне хората да направ€т избор, като уточн€вам, че говор€ за онези, които са изпаднали в етапа на несигурността, ко€то с времето се превръща в конформизъм, а по - късно той и в житейска константа. —ъщата тази, в ко€то са изпаднали огромен процент от хората във вс€ко едно общество и ко€то ще ви е по-позната под названието „маси“. ¬иждате ли колко далеч може да се стигне в анализа върху Life and Stuff?! ћисл€, че това, което ви казах, е достатъчно и оттук насетне единствено от вас зависи докъде филмът ще ви помогне/навреди или просто ще бъде подминат с безразличие.
#life #and #stuff #живот #и #неща #Kumar #Satkunarasa #UK #2011 #великобритани€ #документален

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018