19.9 19:19ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
 EVERYNONE
 Epoch Films
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    —јў       година    2011      времетраене    2мин
жанр    ƒокументален       технологи€    »грално кино      тема   
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 24 ƒекември 2014
« а гол€мо мое съжаление, загубен€ците са навс€къде около нас. ¬ъв филма вид€хте прототипите на повечето от т€х, затова в тази ми публикаци€ н€ма да анализирам красноречиви€ филм, а по-скоро ще напиша нещо генерално за този социален пласт „загубен€ци“, който много хора не познават, а всички в него иде€ си н€мат дори, че има такъв пласт и са в него. ќсвен тези близо до границата, за които има все още надежда... ƒа започнем с това, защо един човек е загубен€к?! «ащото не умее да отсто€ва позици€та си. «ащото не умее да се защитава физически (изключени€та са р€дкост). «ащото не умее да брани достойнството си от словесни атаки. «ащото н€ма чувство за хумор. «ащото не изглежда привлекателен. «ащото носи скапани дрехи. «ащото е срамежлив. «ащото е дебел. «ащото мирише. «ащото е смотан. «ащото не умее да води качествена социална комуникаци€. «ащото го е страх. «ащото не е смел. «ащото не е инициативен. «ащото не е самокритичен. «ащото не е мотивиран. ѕродължавам нататък.  ак се става загубен€к?! Ќикой не се ражда загубен€к. ¬ 100% от случаите, се става такъв. ¬ 90%, това тръгва от училището. ≈то защо съм на мнение, че училището е критично важен елемент за качественото психо социално изграждане на една личност и там родителите имат своето участие. Ќе може да се очаква широкоскроеност, камо ли толерантност в даскало. “ам е джунгла, където или ставаш лидер, или аутсайдер или неутрален. Ћидерите стават такива, защото са смели, настъпателни, имат нужда да се из€в€ват и са агресивни. «агубен€ците стават такива, защото допускат лидерите, а с това и колектива да ги мачка. «абележете, че да си лидер или загубен€к н€ма пр€ка връзка с интелекта. Ќер€дко загубен€ците са по-умни от лидерите и пон€кога това им играе лоша шега.  акво от това обаче, че си умен, след като не си социално адекватен и не можеш да се докажеш на обществото с това?! ќтделно, че всички причини, изброени горе са навързани в един кръг и само про€вата на една е достатъчна, за да стартира този процес, в който колектива ще срине самочувствието на бъдещи€ загубен€к, който лека-полека ще започне да про€в€ва и други белези на загубен€щина. »наче казано, според написаното до момента, можем да приемем, че загубен€щината е вид социална болест, чиито причини са едновременно и симптоми, а за болестта не е толкова виновен индивида, колкото колектива, защото всеки може да поправи недостатъците си при правилен подход. ƒали?! „рез индуктивна логика, с ко€то анализираме темата за загубен€ците и защо съществуват те, стигаме до един генерален въпрос, който ще задам по три различни начина - законите на джунглата или идеалите на социума? »ндивида или колектива? ƒемокраци€ или социализъм? «ащо вместо да се подиграем на един човек, не му кажем при€телски кое е хубаво да промени у себе си, за да бъде симпатичен и така да се роди красив и конструктивен колектив, базиран на позитивна енерги€, а не както в нашата реалност почти винаги се случва – пробит и деструктивен колектив, който се обедин€ва от негативната енерги€, концентрирана върху една душа, ко€то знаем, че смазваме и въпреки това го правим, водени от закона на джунглата, където най-силните царуват, по-слабите оцел€ват или умират. ≈ да де... »злиза, че гледните точки по въпроса са н€колко и вс€ка една от т€х звучи убедително. «агубен€ците жертва, необходимост, функци€ или продукт са на обществото?!  акто и да го погледнете, не са симпатични и единственото, което би задържало даден човек около т€х е снисхождение и съчувствие, същите тези емоции, които са анти мотивиращи за загубен€ка да се поправи, защото каквито и да са тези хора – добри или лоши, факт е, че са извън идеалната обществена рамка, а ако б€ха вътре, щ€ха да са далеч по-продуктивни, най-малкото, защото признанието катализира увереност, а именно т€ е един от основните проблеми на тези хора, заради който са склонни да си вод€т мизерни€ живот, вместо да се осъзна€т и да тръгнат нагоре по социалната стълбица... «а всички онези, които се чувстват засегнати от стати€та, помислете си сериозно върху думите ми и може би ще откриете нещо повече в т€х. ;)
#losers #загубен€ци #сащ #usa #everynone #documentary #документален #драма #drama #игрално #кино #2011

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018