27.9 20:30ч
Ѕлагоевград
режисьор  
продуцент  
сценарист  

държава    ƒани€       година    2015      времетраене    5мин
жанр    “рилър       технологи€    FX ефекти      тема    —ъзнание »зборът
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
—ветлана “одорова
публикувано на 2 јприл 2018
L

ucid е демонстраци€ как един съвсем кратък филм (5 минути)  може да занимава ума ти неограничено време. ƒа те предизвиква да си задаваш въпроси, да търсиш тълкувани€, да предполагаш смисли и развити€ на сюжета. ћоже да запали въображението ти за дълго.

Ѕихме могли да мислим истори€та, ко€то филмът разказва, просто за един сън, като кошмар, който ни запраща в един от онези налудни, нелогични, необ€сними светове, присъщи пон€кога на сънищата. ћожем да изтълкуваме случващото се като скрит подтик, тайно желание на сп€щи€ - да убие.  ато затаена агреси€. »ли пък като негова тревога или страх, че унищожава/измен€ на себе си в реални€ живот, че е направил фатален грешен избор.

»ли пък да погледнем на истори€та метафорично - като илюстраци€ на човешки€ живот.  акто телевизорът, макар и включен, не излъчва нищо - може би само смътно се провиждат н€какви образи, а може би само така ни се струва - така и съзнанието на човека е само бегло присъствие в сън€-ежедневие. Ѕанални€т ни живот е просто поток от механични събити€, в който човек присъства, без да се налага да мисли и чувства.  огато обаче се по€ви н€какъв външен фактор, нещо смутно и не€сно, което се вр€зва в установени€ ред, тогава съзнанието се размърдва. “огава то има шанс да се включи, да изкаже желани€та си, да изговори нуждите си, да поиска да се освободи и да действа. ¬ случа€ такъв катализатор се €в€ват една снимка и една празна торбичка. » подсъзнанието веднага потрива ръце. “орбичката - ко€то сама по себе си не е важна – би могла да съдържа всичко, което решиш да сложиш в не€. “€ е просто опаковка. ¬ не€ въображението ще сложи това, което има нужда да сложи, за да направи това, което иска да направи - пистолет, за да убие. ј снимката може би му сочи жертвата.

ћожем да мислим и за теори€та на ‘ройд за трите същности - “о, јз и —връх-јз. јз ли се опитва да убие “о или обратното? —връх-јз може би е този, който вижда пълната картина и знае посоката на събити€та, а може би не. ¬ъзможно е точно той да е жертвата, предполага се на подсъзнателното. ћисл€, че са възможни различни конфигурации - кой кого иска (или тр€бва да убие), кой кого се опитва да спре, кой осъзнава и кой не. “о, јз и —връх-јз, в непрестанни конфликти помежду си, в непрекъсната битка за надмощие…

Ћюбопитен е също въпросът за предопределеността - веднъж започнало, неизбежното не може да бъде спр€но, но пред-решено ли е то или може да има намеса и пром€на на събити€та? Ћинейна ли е посоката или циклична - дали това е еднопосочен процес (метафора на живота ни като ц€ло) или многократно повтар€ща се схема (в смисъл - в ежедневието убиваме себе си всеки ден)?

“ози филм има страхотна атмосфера - на нереалност, призрачност и замъгленост.  расиви кадри и добра актьорска игра допринас€т за въвличането ни в странни€ и озадачаващ сюжет. ƒатски€т актьор Kim Sønderholm наистина усп€ва да предаде множество емоции, които четем €сно по лицето му. ћного семпъл като естетика и тъкмо поради това, стегнат и въздействащ, филмът определено заслужава да му отделим от времето си и после да си поиграем с множеството теми за размисъл, които предлага.

#lucid #dream #man #mistery #mystery #universe #surreal #reality #state #sleep #insomnia #fear #dark #nature # #съзнание #подсъзнание #‘ройд #сън #въображение #убийство #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018