14.12 19:30ч
—амоков
director  
producer  
writer  

държава    Ѕългари€       година    2016      времетраене    1мин
жанр    ƒрама ѕоези€       технологи€    јнимаци€      тема    —ъзнание ќтчуждение
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
»ван ¬рамин
публикувано на 13 Ќоември 2019
дноминутната форма в късометражното кино може да се мисли като корелат на афоризма в литературата. Ѕърз, неуловим, мигновен, изчезващ, с дълбоко скрито съдържание под дискретно загатващата се повърхност. “ова, което ни се представ€, е фино концентрирано като захар в чаша с вода малко преди да премине прага на разтворимост. “акъв филм тр€бва да се изгледа от зрител€ без дори да премигне, защото иначе възможността да се изпусне н€кой кадър е гол€ма. “ози формат е един от специалитетите на ƒимитър ƒимитров - јнимитер.

„јз вдъхнових смъртта“ е анимационна миниатюра, ко€то заиграва зрението с типичните за јнимитер преливащи един в друг образи. ¬същност, филмът е с продължителност под четиридесет и пет секунди, ако не броим надписите. «а въпросното време той ни пренас€ от небесните висини до повърхността на зем€та, поглежда през погледа на възрастни€ човек и ни отвежда, пълз€щи като бебета по следите на изгубеното минало. ѕред очите ни се извършват метаморфози на изображението, които, с минималистични€ си рисунък, освобождават огромен обем от асоциации и усещани€. ¬сичко това би могло да се разгърне в пълнометражен филм. ∆ивотът на един човек и съпътстващите го екзистенциални парадокси.  огато за първи път пропълзи, намирайки се в най-гол€ма близост до земната твърд, е отправил поглед към облаците, а когато се изкачи във висините на житейски€ си опит, му се иска да долази обратно в родни€ си дом.  олкото повече се отдалечава от недрата на зем€та, толкова повече чува допотопни€ ритъм на нейните тъпани, но спусне ли се обратно в низините, небесните ветрове зап€ват извечната си песен. „овек се ражда, за да умре и умира, за да се роди нов. ѕът€т между тези две отправни точки се заплита в гордиев възел, а карта за връщане назад н€ма. “акава е атмосферата във филма „јз вдъхнових смъртта“, а негови€т смисъл се крие в личното прежив€ване на всеки, решил да го изгледа.
#For #a #lost #soul #on #his #way #back #to #childhood, #to #where #it #all #began; #existential #paradoxes; #nostalgia; #the #lost #tracks #of #the #time; #Dimitar #Dimitrov; #Animiter; #≈кзистенциални #парадокси; #носталги€; #минало #и #насто€ще; #детство; #изгубените #следи #на #времето; #загубената #душа #в #лабиринтите #на #житейски€ #път; #анимаци€; #едноминутен #филм; #ƒимитър #ƒимитров; #јнимитер #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018