25.8 21:00ч
¬елико “ърново
director  
сценарист  
 Wooksang Chang
 Wooksang Chang
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ёжна  оре€       година    2015      времетраене    12мин
жанр    ƒрама       технологи€    3D анимаци€      тема    Ћюбов „овечност
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 3 Ќоември 2017
ј нимаци€та на „анг ”к —анг “Mom” неслучайно за първи път е качена през 2015 г. на ƒен€ на майката. Ќа пръв поглед ще си кажем, че това е обичайната истори€, в ко€то просто се прослед€ва родителската носталги€, когато детето вече намери сво€ път и се отдалечи от семейството си в търсене на собственото щастие. ¬сички тези констатации са общочовешки и те н€мат конкретни измерени€ в една или друга националност. ¬ този контекст може да мислим тази красива 3D анимаци€ като подарък за вс€ка една майка и още повече като опит за оцен€ване на това, което вече го н€ма.
 
¬ описанието на филма „анг ”к —анг посочва, че „на корейски „сватба“ има значение на „отиване в къщата на съпруга“ или с други думи „напускане на родната къща“ – именно в този аспект е описана и връзката между майката и дъщер€та.
 
¬ своето начало анимаци€та започва от детството – майката, ко€то щастлива играе с дъщер€ си в двора на родната къща. ѕрослед€ва се израстването на дъщер€та, като се стига и до нейната сватба. «а разлика от българското общество, където жената получава фамили€та на мъжа, то в корейското общество фамилното име се запазва, но въпреки това жената при встъпване в брачен съюз бива отписана от семейни€ си регистър и вписана в регистъра на съпруга си – т€ официално става част от неговото семейство.
 
“Mom” прослед€ва живота на дъщер€та от нейното раждане, силната връзка с майката, любовта и създаването на ново семейство. „анг ”к —анг ни представ€ по прекрасен и дълбоко носталгичен начин този преход – връзката неслучайно е между майка и дъщер€, тъй като в корейската социо-културна рамка тази връзка има дълбинни измерени€. ќбразът на бащата не се €в€ва по никакъв начин във филма, което репрезентира и измерени€та на майката като основен фактор в изграждането, развитието и възпитанието в семеен контекст.
 
¬сички представени ни образи в протичащата анимаци€ са конкретно и строго подбрани – родната къща, дървото, снимките. ¬сички те препращат към майката, неслучайно в интерпретативни€ ц€лостен контекст семейството се централизира около нейни€ образ. ќще повече, че в корейски€ език „집사람“ (집 – къща; 사람 – човек) се използва за „съпруга“.  —ватбата, както и посочва в описанието на филма „анг ”к —анг, е именно тази гранична ситуаци€, бележеща от една страна напускането на стари€ дом и „създаването“ на нов дом. ¬ този преход се реализира и носталгичното отдалечаване между образа на майката и дъщер€та.  ато финален фактор се €в€ва и сватбената снимка, ко€то също бележи по прекрасно подбран начин прехода. (явна е препратката към вманиачеността откъм снимки в контекста на корейската сватба…)
 
¬ кра€ на анимаци€та се осъществ€ва и завръщането в стари€ роден дом, където майката вече € н€ма, а остава единствено носталгичното потап€не в спомените от детството. “о, обаче, не е случайно. јнимаци€та ни представ€ кръговрата, в който дъщер€та вече не е дъщер€, а е майка, а нейната собствена дъщер€ е напуснала дома си. 

“Mom” е красива анимаци€, описваща н€колко взаимосвързани прехода. ѕосланието, обаче, тр€бва да напомни, че родната къща може винаги да се крепи, докато ние вървим по собствени€ си път, но хората, с които сме градаили спомени в не€ не винаги ще бъдат там, когато се завърнем.
#korean #mother #mom #family #relationship #love #society #values #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018