15.11 16:00ч
ѕловдив
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
 PAU CAMARASA
 VALÉRIE DELPIERRE & DAVID BAUTE
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    »спани€       година    2009      времетраене    11мин
жанр    ≈кспериментален       технологи€    »грално кино      тема    Ћюбов ¬дъхновение
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 17 ћарт 2014
ѕ ървата реакци€ след гледането на ONA беше безпрецедентно учудване.  ъсометражни€т черно-б€л филм започва и завършва с изгледа към океана, което неминуемо постав€ границите, в които се осъществ€ва и наслагва символиката на чувствеността. јко се опитаме да „прочетем” филма посредством образите и смисъла вложен в т€х, то непосредствено изниква името на —лавой ∆ижек като гуру в прочита на образността. ¬ този контекст още първи€т образ на океана ни препраща непосредствено към подсъзнателното, инстинктивното, целокупността на човешката емоционалност в нейни€ най-суров и първичен вид.
 
ѕри своеобразно поетапно мислене за н€какво разграничение между случващото се в ONA, то преходът би бил чисто интерпретативен – от постав€не на различието в пейзажа и т€лото, които изначално се сливат още в първите кадри до обособ€ването на персонажите и достигане до т€хното единство.
 
«а да се визуализира дадена иде€та киното ни дава готови€ образ, както и подкреп€ иде€та чрез диалога, в случа€ с ONA това не важи. —ловесността и диалога биха отнели от идейното съдържание, затова и те липсват – от началото до кра€ тази словесност се разкрива единствено чрез мълчанието и емоциите, вложени в погледите. ќсвен отказа от езика тук имаме отказ и от цветовете, които на сво€ страна могат да придадат нов смислов товар. ¬ тези аспекти зрител€т е изправен пред суровата, реална и изчистена от вс€какви наслагвани€ емоци€.
 
јко може да определим филма с един единствен термин, извеждащ основната иде€, той би бил – чувственост, ко€то се влага във всеки един кадър и кулминира в отприщването на несъзнателното. –амките и границите са зададени, а в т€х се осъществ€ва разкриването на многопластова емоционалност – от учудването и неочакваната изненада при допира с природното през прокрадващата се нежност в изражени€та и телесната символика до еротичното като реализаци€ на тази подтиснатата чувственост.
 
Ќе е случайно и това, че ONA получава множество международни отличи€ и награди. ќще при първи€ кадър филмът учудва, до гол€ма степен смущава, събужда емоциите чрез непосредственото вписване на зрител€ в случващото се.  олкото и да ми се иска да избегна символиката на всеки един образ, то опитът остава напразен. Pau Camarasa разкрива по прекрасен начин съприкосновението на мъжа и жената в неговата комплексност – от разочарование до щастие, от изначално отхвърл€не до сливане – всичко това се визуализира чрез опрост€ването на множеството възможни наслагвани€ върху образа.
 
¬секи един кадър в ONA репрезентира определено състо€ние, дава ни именно чувството в негови€ всеобщ смисъл, така и най-прости€т образ, израз€ващ определена емоци€ в същината си разкрива целокупността от емоции. ѕосто€нни€т преход от едно налично състо€ние в друго, размитостта на образа, семплото представ€не на контакта между персонажите са за€вка за оригиналност и творческо мислене.
#ona #pau #camarasa #VALÉRIE #valerie #DELPIERRE # #DAVID #BAUTE #spain #short #experimental #испани€ #експериментален #она #секс #sex #erotic #еротичен #2009 #игрално #кино #live #action #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018