10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
—÷≈Ќј–»—“  

държава    ‘ранци€       година    2012      времетраене    4мин
жанр    –омантичен       технологи€    јнимаци€      тема    ћаги€ Ћюбов
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 27 ќктомври 2012
O ne Day е френска анимаци€, дело на група студенти от Gobelins.  ачеството на анимаци€та е страхотно, каквото и тр€бва да бъде от високо реномираното училище за анимаци€. ‘илмът ни разказва за мъж, който живее сам в къща, ко€то обикал€ цели€ св€т ден по ден. —таваме свидетели на неверо€тно красиви гледки по време на пътуването му, които обаче завършват винаги с едни и същи думи в дневника му, в който описва къде е бил – rien a faire, т.е. нищо за правене. One Day, къщата се призем€ва в гол€м град. “ам нещата се промен€т!

»зключително много мисъл е вложена в тази анимаци€, ко€то едва 4 минути за по-внимателните зрители отвар€ ц€ло поле за размисъл.  акво като си в райското кътче на «ем€та, когато н€маш с кого да го споделиш?! “ова е първото, което ми нав€ваше филма, докато геро€т ни не се приземи в града. “огава в едно кафене се запознава с майка с дете и не усеща как ден€т минава. „асовникът му прекъсва този прекрасен момент, напомн€йки му, че тр€бва да се върне в къщата, за да не отлети без него. “ой, разбира се, раздвоен между дилемата домът или жената, прави очевидни€ избор. Ќо на следващи€ ден за пръв път къщата не се е преместила. ћисл€, че това може да се разглежда като алегори€ за път€, който изминава човек в търсене на нещо... или н€кого. ¬ повечето случаи е н€кого. ¬ крайна сметка съвместното съжителство на хората не е гаранци€ за щастие, но е от задължителните услови€.

​“ази анимаци€ ми напомни за един цитат на Marc Levy, който ще сподел€ с вас - La solitude est un jardin où l'аme se désseche, les fleurs qui y poussent n'ont pas de parfum... parce qu'il n'y a rien à faire!
#one #day #gobelins #анимаци€ #романтичен #филм

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018