27.9 20:30ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
—÷≈Ќј–»—“  
 MICHAEL NOONAN
 MICHAEL NOONAN
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    јвстрали€       година    2012      времетраене    7мин
жанр    “рилър ¬оенен       технологи€    »грално кино      тема    »ронични обрати –азруха
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 29 ёни 2013
M ichael Noonan във Photo Booth подхваща относителни€ въпрос, зададен и в ћатрицата от ќракула за това дали мислейки си за бъдещето, го предвиждате, или го предизвиквате. » други филми са разисквали този въпрос и може би ще кажете за този късометраж „ха, поредн舓, но не се учудвайте – докато не се дефинира отговор на този въпрос, хората ще продължават да го задават. ј именно, дали ако войниците не б€ха видели тези снимки, бъдещето им щеше да бъде такова?!
 
“ова, с което Photo Booth ме привлече е съвършено различни€ начин, по който задава въпроса, а също и класически€ съспенс на Noonan, който обладава ц€лата нервна система на зрител€. —поменавам, че филмът е спечелил Tropfest през 2012. Ќе търсете философи€ във филма или н€какви дълбоки послани€, защото аз поне не мисл€, че има такива. “ой по-скоро е направен заради тръпката, ко€то създава и може би, за да провокира именно въпроса за бъдещето. “ой е ключов. јко веднъж, погледнете на живота от гледната точка на създател на бъдещето във всеки един момент, в който дори само мислите за него, надали н€кога отново бихте го погледнали от пасивната гледна точка, в ко€то бъдещето е „написана съдба“, ко€то предопредел€ бъдещето без участието ни. –азбира се това е в случай, че „писател€т на това бъдеще“ не е предвидил възможните промени в решени€та ни в бъдеще време. ¬ противен случай, теори€та ми се троши на безброй малки парченца.
#photographer #фотограф #јвстрали€ #2012 #michael #noonan #игрално #кино #трилър #australia #thriller #live #action #съспенсе #suspense #photo #booth #tropfest #тропфест #фото #будка

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018