17.10 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–»  
 »Ќ≈ћј“ќ√–ј‘»—“  
—÷≈Ќј–»—“  

държава     анада       година    2015      времетраене    13мин
жанр    ‘ентъзи       технологи€    ћузика      тема    ¬дъхновение —вързаност
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 7 ћарт 2015
S ALVAGE e втората част от визуално-музикалното приключение на трилоги€та KIN. Ѕрат€та McKinnon отново представ€т пред зрител€ една неверо€тна визуална истори€, протичаща и въвличаща зрител€ в приказни€ св€т, който сътвор€ват. ќт подбора на актьорски€ състав през забележителната природа в Ќюфаундленд, кинематографи€та и музиката – SALVAGE оправда всички очаквани€ след забележителни€ успех на KIN.

¬с€ка една от трите части изначално може да бъде мислена като автономна сама по себе си, но в същото време притежава общите черти, които ни карат да търсим дълбоко скритите връзки и символи, €в€ващи ни се в бавно протичащите кадри.  ато допълнение към филмите в графичната новела KIN са добавени и още н€колко страници, които осветл€ват събити€та около рицар€ и връзката с малкото момиче от първи€ филм. »стори€та все още не е напълно €сна, но определени артефакти и т€хното значение постепенно се осветл€ват и препращат към последващите събити€.

“ази истори€ по същество е прекалено магична, за да се търси каквато и да е закономерност в протичащите се събити€. Ѕрат€та залагат именно на мистериозни€ елемент, като по този начин остав€т за зрител€ сам да разкрива поетапно скритите пластове. ѕоследователно трилоги€та въвлича в света на метафората и символа, в света на илюзорното. ƒействието е налично, но то не може да бъде обхванато в неговата пълнота, затова и единственото, което ни остава е да се насладим на майсторски визуалното представ€не на всеки образ.

ѕървите два филма наподоб€ват два различни пъзела, н€кои части от които са еднакви, а други са се загубили и остават празно поле в ц€лостни€ концепт. KIN и SALVAGE могат да се сравн€т и с два различни сън€, сънувани от един човек последователно –  действието им се развива в различно време и пространство, а елементите от едини€ се прокрадват бегло във втори€.

¬ремето в SALVAGE е различно, то е ново, то е бъдеще. ћагичното присъствие, което преобладаваше в KIN тук е заменено с образи, отличаващи се повече със сво€та реалност. «а разлика от засилената приказно-епична страна на KIN, SALVAGE се €в€ва като медиум между реалното и мистичното.

“айнствената визи€ на малкото момиче в б€ло е претворен в образа на млада жена, танцуващите духове със скрити лица са превъплътени като петима рибари... “ези препратки са €вни, но отново в контекста на истори€та постав€т множество въпроси.

ѕо същество истори€та се съсредоточава върху ранени€ пилот – всичко останало е напласт€ване на прекрасни кадри и метафорични образи. ќтличаващите се артефакти, които нос€т и дълбока символика в случа€ са: самолетът (който е същи€т, с който малкото момче играе в първи€ филм), луната (по€в€ваща се за първи път в SALVAGE), както и б€лата перлена огърлица, ко€то със сигурност ще видим и в последната част.

SALVAGE определено надмина очаквани€та ми за втората част от трилоги€та, чрез сво€та автономност той постави повече въпроси, отколкото даде н€какви отговори. ≈динственото, което ни остава сега е да очакваме и трепнем с нетърпение, какво ще ни поднесе брил€нтната визи€ и майсторското й изпълнение от двамата брат€ във финала на тази приказна поредица.
#—пасение #Salvage # анада #Canada #—еб #ћаккинън #Seb #McKinnon #Ѕен #ћаккинън #Ben #McKinnon # ъсометражно #кино #Short #film #‘ентъзи #Fantasy #ћузика #Music #“рилоги€ #Trilogy #≈пичен #Epic #ћаги€ #Magic

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018