открихме 1123 резултата
director & writer Georgi Krustev
7мин   •   Ѕългари€   •   2010
ƒрама    •    »грално кино
director & writer Dimitris Georgiev
25мин   •   Ѕългари€, ,    •   2017
“рилър    •   ƒрама    •    »грално кино
director Velislava Gospodinova
6мин   •   Ѕългари€, ,    •   2012
¬оенен    •   ƒистопи€    •    јнимаци€
director Georgi Svetlomirov
7мин   •   Ѕългари€, ,    •   2019
—атира    •   ƒрама    •    »грално кино
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018