10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
 JAMIE PENT
 PAUL PRYOR
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    »нди€       година    2013      времетраене    8мин
жанр    ƒокументален       технологи€    »грално кино      тема    —вързаност ¬дъхновение
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
—тефан ƒобрев
публикувано на 6 ќктомври 2013
ќ рганизаци€та направила всичко това възможно се нарича благотворителност: вода.  оето звучи нелепо. ¬секи има достъп до вода, нали? “ова е толкова естествено, че дори не се замисл€ме. ѕреди този филм и аз не осъзнавах какво гигантско значение има водата за цивилизаци€та, ко€то сме развили и всички останали удобства, които приемаме за даденост. ћисл€, че имаме прекалено високо мнение за себе си. Ќе може нации, които твърд€т, че са най-напредналите, най-цивилизовани и с развити хуманни ценности да не обръщат внимание на съседите си, чийто жители отдел€т часове само за да могат да си нале€т мръсна вода.

»нтернет обаче промен€ много неща. ≈дно от т€х е, че на хората всекидневно им се напомн€, че не са сами. ћного отдавна не е имало нищо освен наше село и тези наоколо, най-много да отидеш до големи€ град, където има по - гол€м пазар. ƒнес живеем със съзнанието, че в –уси€ н€кой се напива, в јфрика н€кой умира от жажда, на ”олстриит н€кой прави милиони без да си мърда пръста, а в япони€ н€кой работи по машините от “ерминатор и ћатрицата. «наем, че живеем на планетата «ем€, ко€то е кръгла и освен нас има 7 милиарда души. ƒори да не можем да си представим колко много народ е това, знаем че не сме сами.

—ледващата стъпка е действи€та ни да отговар€т на това осъзнаване.  акто казват в Occupy Love - "обичащи€ знае, че колкото повече има за теб, толкова повече има и за мен". ƒостатъчно сме се раздел€ли, цепили и разграничавали от други хора по ред смислени и безсмислени причини. Ќо има неща, които са "класики". ¬ажат за всеки индивид, където и да се намира, в каквото и да в€рва. ¬сички пием вода, €дем, обичаме и умираме.

ќбразованието е ключово тук. — правилно образование децата ни ще търс€т как да обедин€т, а не как да раздел€т. “епърва следва да ни удар€т проблеми, които са се засилвали още от началото на минали€ век. јко дотогава не се научим да си помагаме и да живеем заедно, това ще е кра€т. Ќо водата е усп€ла да разцепи кастите, значи има надежда. 
#september #campaign #india #септември #кампани€ #инди€ #благотворителност #charity #вода #water #нужди #need #poor #беден #добро #good #помощ #help #надежда #hope #charity #water #documentary #live #action #документален #игрално #кино #благотворителност

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018