15.11 16:00ч
ѕловдив
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
 RODRIGO GARCIA
 WIGS
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    —јў       година    2012      времетраене    12мин
жанр    ƒрама       технологи€    »грално кино      тема   
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 14 ёни 2013
S erena е филм, разкриващ в дълбочина природата на изповедта като субект в човешката култура. ј т€ е особена... ќт една страна е строго обкована от правилата на ÷ърквата, защото и двамата са в позици€та на нейни представители, от друга страна това е дълбоко интимен момент между един мъж и една жена, в който има само една единствена преграда – решетката между т€х. — това бих добавил и още нещо – този момент е изолиран от реалността. “ой е там, защото е длъжен да € изслуша, т€ е там, защото има нужда да направи едно признание и нищо друго в този момент н€ма значение.
 
¬ хода на филма, си задавах разни въпроси, които са логични и веро€тно ако запознат представител на ÷ърквата ги чуе, ще ми даде логични отговори, но дали?! «ащо монахините н€мат право на интимен живот? јко ÷ърквата прокламира в€рата в √оспод, респективно и относителното уважение към ∆ивота, защото √оспод е “вореца, то защо ќтците, монахините, игумените и прочие църковни длъжности са подложени на себе отрицание като им се налага административна забрана да прав€т секс? ќттук изниква втори въпрос – правилно ли е да възприемам подтискането на сексуалната енерги€ като себе отрицание? «ащото ако не е правилно, то все пак подтискането на тази енерги€ (чрез ко€то хората се създават) не нарушава ли духовни€ баланс на човека, което не би тр€бвало да е цел на ÷ърквата? »ли предизвикателството е да се намери този баланс?
 
«апомнете тези въпроси, защото след малко ще ви потр€бват отново. ѕреди 6 месеца имах честта да разговар€м с бивш възпитаник на ƒуховната академи€, който е жив€л в немалко манастири, разговар€л е с доста духовници и ми разказа неща, които не очаквах да чу€. ¬ ÷ърквата има много секс, в мъжките манастири има много случаи на секс между мъже, отделно наскоро в —ърби€ стана скандал след като един владика се оказа, че прави секс с младо момче... ¬сичко това се случва много потайно, а дори да се разчуе, информаци€та много р€дко излиза извън църковните среди (неслучайно). » сега да се върнем на въпросите. јко все пак масово се нарушават тези написани правила на ÷ърквата, то какъв е смисъла от т€х? ƒали не е умишлено, за да се вмени автоматично чувство на вина и греховност у всички духовници? ўе направ€ един паралел. ¬сички българи си знаем, че масово заплатите не отговар€т на договорите, за да се избегнат високите осигуровки. ¬ие нали не си мислите, че държавата не знае?! “очно това е целта! «ащото създавайки услови€ за подобни прекрачвани€ в сивата икономика, ризите на всички фирми става кирливи, което ги прави зависими от вол€та на държавата косвено и по-важното – законно! «ащото неизр€дните фирми са много по-лесни за манипулаци€ или заличаване с цел обслужване на нечии интереси, отколкото тези с чисто досие, които ще надигнат вой ако държавата ги пипне.

ƒали нещо подобно не се прилага и в ÷ърквата? «ащо?  акъв е смисъла?  ъде е ÷ърквата днес?
#Serena #RODRIGO #GARCIA #WIGS #сащ #USA #драма #игрално #кино #drama #live #action

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018