22.11 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
 PIERRE OLIVIER
 STEVE SUISSA
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ‘ранци€       година    2001      времетраене    6мин
жанр    ƒрама       технологи€    »грално кино      тема   
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ћилен Ќиколов
публикувано на 22 ќктомври 2014
еалност и изкуство се допълват взаимно в този малък, интимен и леко тъжен френски филм. »де€та, че изкуството винаги е черпило идеите си от обкръжаващата ни действителност, е брил€нтно пресъздадена в Shall We Kiss на сценаристa и режисьор Pierre Olivier. Terry Gilliam беше казал веднъж, че истинското кино не дава готови отговори, а само готови въпроси, и този късометражен филм прави точно това.

—южетът – млада начинаеща актриса подран€ва за предсто€щото си прослушване. “€ се спира в едно кафене, за да да преговори репликите си на спокойствие. “ам т€ забел€зва мъж, който седи сам на една от масите. «апътва се към него и го моли да й помогне с текста. Ќепознати€т мъж се съглас€ва и двамата започват да вод€т измислен диалог за кра€ на една любовна връзка.  рай, който се оказва действителна, реална случка, прежив€на току-що от мъжа. ѕървоначално актрисата неуверено рецитира репликите си, ала след като той € кара да се усмихне, докато репетират, т€ се разплаква в рол€ и като че ли вече напълно осъзнава смазващата емоционална енерги€, криеща се зад тези на пръв поглед обикновени думи. –азбрала вече как тр€бва да подходи към текста, т€ му благодари и си тръгва, а от тоалетната на кафенето излиза друга жена, ко€то се насочва към мъжа и умол€ващо го пита: “ћоже ли да се целунем?“ (думи, които са били част и от текста на актрисата).

ќт дълго време насам не съм бил така объркан от сюжета на филм. ‘актът, че ми се наложи да го изгледам поне 5 пъти, за да се опитам да го анализирам, е напълно показателен.  

Ќо каква е темата на този измиващ така майсторски границите между истина и художествена измислица филм? ”сп€х да достигна до две доста любопитни и различни в същността си теории относно иде€та зад Shall We Kiss.

ѕървата е, че съдбата €вно притежава добре развито чувство за ирони€, понеже в една неверо€тна, откачена действителност, на един мъж му се налага последователно да преживее на два пъти любовна разд€ла – веднъж действителна и веднъж „на харт舓.

¬тората ми теори€ е свързана с  нежеланието на човек да приеме реалността. “ози филм всъщност  е кратко психологическо изследване на състо€нието на  мъж, който не може да приеме, че е изоставен. Ќапълно правдиво може да предположим, че ц€лото действие в тази късометражна лента се случва в съзнанието на геро€. јктрисата не съществува – т€ е плод, проекци€ на неговото въображение. ¬ъображение, което предпочита да репетира едно наистина случило се събитие, за да може да избегне последиците извън фикци€та. Ќужно е да припомним какво представл€ва актьорът/актрисата. ’ората в тази професи€ са всичко друго, но не и себе си. “€хната работа е да се преструват и да прав€т неща, които не са истински и никога не са се случвали.

–ежисьорът и сценарист Pierre Olivier още в дебютни€ си късометражен филм умело усп€ва да се сработи с актьорите (сами€т той също е актьор), като ги кара да дадат максимума от себе си.  амерата на Olivier Chambon е фокусирана върху лицата на героите, като по този начин усп€ва да съсредоточи зрител€ само върху играта на  ∆ан-Ћюк јвел и јлис  арел, които тук са просто превъзходни.

ƒали това е филм за нелепите игри на съдбата или тънка психологическа драма, Shall We Kiss усп€ва и в двата случа€ да постигне целта си – това е къс, но запомн€щ се за дълго време филм, който дава различни интерпретации на човешките поведение и психика.
#shall #we #kiss # #pierre #olivier #пиер #оливие #france #франци€ #drama #драма #STEVE #SUISSA #2001 #пиеса #театър #репетици€ #repetition #theater #piesa #play

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018