24.10 19:00ч
—офи€


ревю
име
e-mailавтор
Ѕор€на “одорова
публикувано на 6 ёни 2019
лава ƒойчева е завършила режисура в Ћондон. ѕознаваме € като актриса, режисьор и сценарист. —ред филмите, в които играе, са „ќбърната елха“ и „јсансьор за пациенти". јсистент е на –алица ѕетрова при направата на „Ѕезбог". ¬ късометражни€ филм „Ѕрак" т€ съчетава и трите роли – пише сценари€, играе в главната рол€ и режисира. „Ѕрак" е част от селекци€та на  инематограф за фестивалите: Ћаго фест (31.05 в —амоков),  апана (1.06), ƒолна ћалина (1.06), Wake up (5.07), Fun Ќавън (10.08 ¬ “р€вна). —ъщо така ще бъде част и от програмите на Ћ€тно кино в квартала във ¬арна, Ћ€тно кино в парка в ѕловдив и Ћ€тно кино във ¬елико “ърново.

„Ѕрак” е един изключително искрен филм. ¬ него ти си режисьор, сценарист и главна актриса.  о€ от трите роли ти позволи най-искрено да разкажеш истори€та си?
Ќе мога да ги раздел€ на три. “е б€ха н€как си свързани, макар и не изначално. » в трите съм се опитвала да бъда максимално искрена. Ќай-лесно ми беше в играта, защото там резултатът е най-видим, директен - или е истинско или не е, веднага се разбира. ƒокато като пишеш или монтираш, конструираш н€какви неща постепенно, налага ти се да подреждаш и препродреждаш, и искренността се трупа и дистилира бавно.

Ѕи ли играла отново?
јз имам още една рол€ след тази. » бих играла пак, играе ми се. Ќо тр€бва да е много смислена рол€та и да пов€рвам в не€. ƒа знам, че имам какво да дам и да взема от не€. јла в свой филм скоро н€ма да си го позвол€…
 
—понтанно ли беше решението да играеш?
Ќе. ѕървоначално сценари€т беше за две момчета. » в това аз се чувствах спокойна, незастрашена. ќбаче в един момент с мо€та продуцентка –алица ѕетрова, ко€то е мощен режисьор сама по себе си, сед€хме в н€какво заведение и обсъждахме кастинга мисл€. » т€ изведнъж от нищото каза: „јбе —лава, защо тази истори€ не е за жени? «ащо се криеш?”. » в момента, в който го каза, аз си дадох сметка, че т€ не само е права, а и че тр€бва аз да го изигра€. Ѕеше моментално превключването. ѕървата ми реакци€ обаче беше, че не мога. ≈дно много категорично - не мога. » повече от месец се тормозех и лашках - хем знаех, че е правилното решение, хем наистина мислех, че не мога толкова да се огол€, че н€ма да издържа. Ќе б€х готова тогава. ƒойде обаче фестивалът в Ѕерлин, там б€ха селектирали Ѕрак в една програма за развитие и първото нещо, което ми каза менторката, ко€то ми б€ха назначили, беше: „«ащо си написала филм, в който две жени само приличат на мъже?  ого се опитваш да заблудиш?”. » щом т€ го каза, аз знаех, че н€ма мърдане и се предадох. » в рамките на тази програма пробвах и за пръв път го представих като истори€ с две момичета. –еакци€та беше силна и аз казах добре - правим го.

 ак избра актьорите?
—пециално за „Ѕрак”, всички хора, които са в основните роли, са ми много близки на сърцето. ¬€рвам, че режисьорът може да работи с всеки човек или актьор, стига да имат специална връзка с него и да си имат доверие. «а мен е много трудно да взема непознат човек независимо от качествата му. Ќие тр€бва да се обичаме или да се заобичаме в процеса, да сме готови заедно да минем през ц€лото прежив€ване.  онкретно в „Ѕрак” щом като поставих себе си в главната рол€, имах нужда от истински, близки хора до мен. ћайката беше изиграна от човек, ко€то ми е била като майка още преди дори да се по€ви дори иде€та за този филм. » смешното е, че аз дори много късно загр€х, че т€ е най-точни€т човек. Ѕеше ми пред очите през ц€лото време а аз € провид€х на късен етап от кастинга - нашите отношени€ са истински и ценни и на всичкото отгоре дори си приличаме. »ма н€кои неща, които не могат да бъдат изиграни. ¬ъпреки конфликта ни във филма мисл€, че се усеща, че има и любов между нас. “ова тр€бва да е там, не може да бъде изиграно.

¬инаги се стрем€ да вземам хора, които по н€какъв начин са героите си. ¬ гръбнака на това кой е този човек да има съвпадение с това кой е този герой. ћного актьори не са съгласни, но мо€т опит пред и зад камерата показва това - не можеш да изграеш всичко. ¬ажно е да приемеш, че имаш нещо, твое си фундаментално и когато те вземат за рол€, това е, защото това нещо си е на м€стото и ти си го въплътил и то е ценността. јз винаги търс€ гръбнака на геро€ у човека. » когато има н€какви връзки между хората в сценари€, винаги се опитвам да намер€ човек в обкръжението на актьора, за да не илюстрираме или тепърва да градим отношени€. — тези мисли обаче може би тр€бва да снимам документално кино. ¬се повече ми се върти.

„Ѕрак” е много женски филм. Ќапоследък си даваме сметка колко липсват женски образи в киното, липсват и в представ€нето на различното. » тъкмо заради това този филм е много важен. Ѕеше ли цел набл€гането на женските образи?
ќсвен осъзнаването, че ще бъде по-искрено ако разкажа това което познавам, след това не съм се замисл€ла, че повечето герои и главни действащи лица са жени. —тана естествено и веро€тно е отражение на това, което ми е интересно на мен. “ова познавам и за това говор€.
«амислих се защо жените са провокаторите във филма. ћисл€, че отговорът е, че жените много често са по-интуитивни и усещат н€кои дребни неща и могат да вли€€т повече, т.е. дребните неща, които се случват на тази сватба, те са тези, които ги забел€зват. Ќо естествено, аз много искам да прав€ филми за жени, защото това е мо€т св€т и искам да го вид€ отразен, а това все още е р€дкост в киното. ƒа виждаме комплексни женски образи както в живота – с тъмно, със светло и с всичко по средата. ƒа, по н€какъв начин прав€ такива филми, каквито искам да гледам.

¬ „Ѕрак” героите са многопластови. ћайката е много интересен герой. »нтересна е и гостенката на сватбата, ко€то прави забележка. ќт какви мотиви са водени те?
ћайката за мен наистина не е лош герой. Ќейната слабост, ако може така да се нарече, е нейната пасивност в отказа й да погледне нещата в очите. ј пък тази мотиваци€ веро€тно произлиза от притеснение, незнание как да се справи ако истината излезе на€ве. “ова притеснение е най-вече е в посока страх - като родител т€ иска най-доброто за детето си и се над€ва, че определени сблъсъци и трудности могат да бъдат избегнати. ќще не е достигнала до това, че по-силно от истината н€ма - т€ освобождава. ј лел€та, аз съм си € представ€ла като жена, ко€то е нещастна в собствени€ си личен живот. Ќевъзможността й да се справи с това свое нещастие започва да се отраз€ва в отношението й към другите – захапва ги леко, побутва, всичко само за да не погледне в собствената си чини€.

»маше една бъбривост у всички герои с изключение на двете момичета.  аква беше рол€та на диалога във филма?
ћисл€, че на сватбите всеки си има рол€, ко€то изпълн€ва и си знае къде му е м€стото. ќтиваш там, знаейки какво ще се случи. ¬секи си кара по негови€ си сценарий и реплики. ¬инаги се стрем€ да снимам с минимално количество диалог и тук, тъй като н€маше как да го избегна, се опитвах да използвам диалога повече като фон, отколкото като движещ действието. Ќ€маше как да се мине без н€какви ключови реплики, но целта ми беше да ги огранича до минимум, останалото да бъде просто шум и боботене.

»маше изобилие от детайли. Ќапример, на мен много ми хареса, че от всички жени само яна пиеше твърд алкохол. ќткъде дойде този детайл?
Ќе си спомн€м вече дали беше мое съзнателно решение или пък решение на художничката. —помн€м си, че като нареждахме масата, аз категорично исках да имам чаша раки€. “ова е н€каква малка революци€, но и отражение на личната ми реалност. ¬се още е нещо, на което не се гледа с добро око – жена, камо ли млада момиче, да пие твърд алкохол. ¬инаги има едно повдигане на вежди при поръчването. —лучва ми се редовно. »нтересно е, че на такив тип събирани€ всички погледи са обърнати към жената - дали си спазва рол€та и сценари€. ћъжете могат да прав€т каквото си поискат на една сватба, включително пълно пи€нско отр€зване, докато за едно момиче, особено ако е неомъжено, не сто€т така нещата - за не€ вс€ка стъпка може да е погрешна.
#—ватба. #ћомиче. #√ардероб. #» #един #избор, #който #тр€бва #да #бъде #направен #веднъж #завинаги #Ц #срещу #течението #или #срещу #самата #себе #си. #слава #дойчева #slava #doytcheva #homosexuality #whole #choice #parade #fake #ego #его #парад #фалшив #борба #хомосексуалност #любов #love #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018