24.7 21:00ч
ѕловдив
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  
 ANDREW HUANG
 FUTURE YOU / MOO
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    —јў       година    2012      времетраене    10мин
жанр    ≈кспериментален ‘илософски       технологи€    FX ефекти      тема     расота —юрреализъм
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 14 ёни 2013
S olipsist е много странен филм, в който обаче след вс€ко гледане все повече неща започнах да намирам, не защото са скрити или твърде дълбоко за да се откри€т веднага. “ук може би е добре да засегна философи€та на абстрактното изкуство. ’ората наричат абстрактно всичко, което н€ма конкретна форма или измерение в реалността. “очно заради това, абстрактното изкуство въздейства много върху асоциативното мислене на хората и по-важното – разликата във възпри€ти€та между отделните хора тогава се откро€ва най-силно. ¬ един кръг един може да види физика, втори да види —ътворението, трети да види пу*ка.
 
“ози филм носи точно тази сила на абстрактното изкуство, при това под един повърхностен пласт на впечатл€ващата визи€, с което филмът печели и тези, на които не им се мисли много. ј визи€та определено е неверо€тна... “олкова цв€т, движение, обединение, разделение, енерги€... јз виждам об€снение на живота като философско пон€тие, защото именно това е живота – обединение на енергии – атомите са баланса между отрицателната и положителната енерги€ (€драта и електроните), т.е. обединение на енерги€. ћатери€та е обединение на атоми. ∆ивота е обединение на материи и енергии. Ћюбовта е душевно обединение.
 
»ма и други неща. ѕримерно двете жени... Ќе съм сигурен дали мрежата, ко€то се разви между т€х и накра€ ги погълна не е интерпетаци€ на връзките между хората, при€телството и емоционалното обвързване? ¬ие как мислите?  аквото и да е обаче, Andrew Huang е съум€л да съчетае много неща в един филм, който макар и абстрактен, определено не е безцелен, има структура, лини€ и послание, което е индивидуално за всеки. «атова мога да нарека Solipsist шедоьвър!
#solipsist #andrew #huang #2012 #USA #—јў #experimental #fx #effects #ефекти #експериментално #кино

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018