10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
director & writer  
producer  
 Galina D. Georgieva
 Shtipka NGO
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
noblink.bg
държава    Ѕългари€       година    2015      времетраене    20мин
жанр    ƒрама ‘илософски       технологи€    »грално кино      тема    Ѕунт »зборът
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
 онстантин ћравов
публикувано на 13 януари 2019
ѕ розорците — затворени и черни
и черна и затворена вратата,
а на вратата — листът със словата:
„—топанинът замина за јмерика.“
 
“ака започва стихотворението "ѕовест" на јтанас ƒалчев, което е дало заглавието на филма "—топанинът на къщата" на √алина ƒ. √еоргиева. ‘илмът е от 2015 и представл€ва своеобразна епитафи€ (надгробно послание) на л€тното протестно движение в —офи€, две години по-рано. ќнлайн премиерата на "—топанинът..." се осъществи в първите дни на 2019 през YouTube канала за българско кино "No Blink".  
---
¬ъв финалната сцена на късометражни€ филм главни€т герой, студентът по журналистика  онстантин, символично пита при€телите си във ‘ейсбук дали н€кой си спомн€ как започва стихотоврението на ƒалчев, завършващо със "—топанинът замина за јмерика". —имволични€т и буквален отговор - още от началото на стихотворението —топанина го н€ма.
---
‘илмови€т разказ на √еоргиева майсторски събира в себе си горчивината, ко€то протестната вълна от 2013 остави в т.нар. ƒеца на прехода - поколение, което особено в —офи€ изжив€ сво€ единствен, общ, кратък революционен момент именно тогава.
√лавни€т герой, за мен, е успешен събирателен образ на всички нас - с€каш до онзи момент н€мали търпение пламенно да посочат българската несправедливост и да се постав€т като нейна противотежест. ѕарламент с точно онези 4 партии вътре, назначението на ѕеевски, н€кои скрити фактори ... ѕоловин —офи€ излезе на интелектуален бунт - маршове вс€ка вечер, увеличаваща се тълпа, фейсбук статуси, есета, много снимки, остроумни плакати, парформанси, морално превъзходство. Ѕез тези неща да са показани в "—топанинът...", те са втъкани в главни€ герой.
ѕротестите постепенно стигнаха до развръзка, на ко€то е посветен филма - скритата страна, лоши€т генетичен код на действителността. Ќ€ма преборване. 
---
Ќаративът във филма е лишен от прекалено много об€снени€ и философстване. ќттам и стилът на заснемане е почти журналистически, което ни е познато и от други добри примери за реализъм в българското кино от последните години. ¬ то€ смисъл, "—топанинът на къщата" н€ма какво да предложи като брил€нтно композирани кадри и вс€какви видове визуална помпозност, но стилът съответства на смисъла.

ѕрави впечатление, че до гол€ма степен авторката го е опазила от онова отрицателно усещане, заради което много от постсоц кинематографи€та не се харесва на масови€ зрител. ¬сички познаваме чувството, не всички усп€ваме да го опишем. јз лично си го об€сн€вам с това, че напълно реалистични сюжети се игра€т с една изчанчена театралност у актьорите; прекаленото изнас€не на гласа, което интерпретираната ситуаци€ не предполага; прекалената трагичност - от сюжета, през сценографи€та, заснемането, до посто€нно погребални€ вид на героите- с всичко се прекал€ва до комичност. —игурен съм, че по-подготвени хора ще могат по-точно да деконструират тази досадна повествователност.

“ук тези недъзи са сведени до минимум. ќсобено много ми харесва, че отсъстват напълно от завръзката. ¬ не€ млади€т журналист  онстантин е в кастинг агенци€ и заснема със скрита камера как наема "статисти" за протестите. “ук адмирациите ми са и за двамата участващи актьори. »скаше ми се същи€т реалистичен ефект да бе напълно постигнат и в диалозите с бащата (попаднал в пипалата на "статуквото" главен редактор на вестник), и при€телката (актриса от същата агенци€, готова на морални компромиси в името на кариерата).
Ќаличието на нещо от онази натрапчивост не спъва ц€лостно филма и той, поне за мен, казва успешно каквото има да каже.
---
» аз съм от хората, за които онази година беше значима. Ќамирах цели€ смисъл в "ќставка" и ежедневното затвар€не на ќрлов мост. Ѕез да б€х от най-извените в тези занимани€, и аз спорех, пишех, пиех, пуших и крещ€х на площада и във фейсбук статуси ...

Ќа моста в началото б€хме всички - остатъците от зимното протестно движение, свалило Ѕойко Ѕорисов; хората с прилични заплати и ћорално превъзходство, за които зимните демонстрации срещу високите сметки б€ха прекалено социалистически, а далеч по-важно беше общото "европейско развитие" на Ѕългари€, изключващо генерали от ƒ— и мутрите на ѕрехода; поостарелите остатъци от протестното движение през 90-те; анархисти, които печатаха материали и правеха асамблеи на участието на затворените кръстовища; млади, стари, хора на средна възраст, студенти, политически обвързани и политически необвързани лица.

—тоически се понас€ха информациите за "платени протестиращи"; въпросът "кой ще дойде след ќставка?" ( чийто преизвестен отговор се сбъдна година по-късно); всички противници б€ха единно заплюти - червени боклуци, руски подлоги ... Ќе разбирате ли? »скаме н€каква справедливост, нормалност ... –еално всички онези хора имахме колкото близки, толкова коренно различни разбирани€ за тези пон€ти€. Ўироката идейна основа накра€ се оказа разширена до изтън€ване и скъсване.

¬ рамките на протестното движение от не€ накра€ остана искането за "европейска Ѕългари€", в ко€то "комунистите" и корумпираните са в затвора, върховенството е на закона (въпреки елементарните въпроси кой го пише и прилага), пазарът е свободен от олигарси. ћоралното превъзходство на тези пон€ти€ и досега се разм€та донкихотовски, въпреки че не дава адекватен отговор защо носителите му останаха толкова сами и защо в един момент сами спр€ха да протестират.

¬ първи€ месец на онова л€то слушах неща от рода на "Ќ€ма да ход€ на море, човече, поне докато не ги свалим ти€". јз сами€т през юли заминах на комбинаци€ от планирани пътувани€ и се върнах след месец. ѕрез това време беше минала нощта на Ѕели€ автобус, ко€то през екрана на един далечен телевизор, сметнах за повратна точка, след ко€то ѕобедата ще неминуема. ѕоследното не стана, а като се върнах на ежедневните протести вече маршируваха предимно баби-реститутки от центъра. ћоите при€тели б€ха отишли на море.

≈дна година по-рано един доста умен човек ми каза (перефразимрам): "ўо за протест е да отидеш н€къде за час-два, да правиш каквото правиш, и после да се върнеш в офиса."

Ќ€кои се върнаха в офиса, други вл€зоха (или си останаха) в политиката, трети се почувстваха не на м€сто, четвърти се разочароваха от сами€ ефект. Ќакра€ н€кой и друг —топанин сигурно е заминал за јмерика.

¬ъпросът е, че —топанинът тази опци€ винаги си € имаше, те половината му при€тели (и братовчеди) вече са в јмерика. ƒругото щеше да коства доста разочаровани€ (като демонстрираните във филма), търпение и нещо повече от иначе прекрасните демонстрации на морално превъзходство.

јко се върнем на стихотовението на ƒалчев, прозорците поначало си б€ха тъмни и —топанинът вече си беше заминал.
#atanas #dalchev #bulgaria #literature #атанас #далчев #стопанинът #на #къщата #книга #българска #литература #поези€ #poetry #america #замина #за #америка # # #protest #ранобудните #студенти #протести #кастинг #агенци€ #бунт #българи€ #bulgaria #bunt #protests #students #young #people #млади #хора #бъдеще #борба #conflict #politics #политика #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018