10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
режисьори и сценаристи  
продуцент  

държава    √ермани€       година    2013      времетраене    7мин
жанр    ‘ентъзи ƒрамеди€       технологи€    »грално кино      тема    »ндивид-общество »зборът
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
»ван ¬рамин
публикувано на 19 ‘евруари 2018
ози филм предизвиква недоумение още в първите си кадри. ћъж б€га и се скрива в къщата си, препречва вратата с шкаф, качва се на втори€ етаж и залоства бравата със стол. Ќ€кой го преследва и скоро се разбира, че ц€лото село се е събрало пред неговата къща.  —ел€ните размахват вили , лопати, факли и всички до един са чисто голи, както и  б€гащи€т мъж.  „уваме мислите му:

„“е казват, че съм вманиачен.  азват, че съм истеричен. ћоже би аз съм просто различен. ћоже би не съм бил създаден така, че да се пригод€.”

»зведнъж ситуаци€та се промен€ коренно. «апочва ретроспектива. —ветът, в който живе€т обитателите на селото е подобен на утопи€. “ихо, малко селце, сламени покриви, зана€тчии, всички  работ€т и живе€т в мир и щастие. ’ората се разхождат голи и всички са в добра физическа форма. —ъщи€т мъж, когото в началото преследваха, минава през града със сво€та чанта с презрамка преметната през рамо, но по такъв начин, че да закрива чатала му. «ащо? ƒали просто е срамежлив или има нещо друго? »зглежда, че другите не гледат с добро око на това. “ой е различен.  ак смее да не е същи€т като т€х, какво му има?

ƒокато прави всекидневната си разходка през близката гора, погледът на мъжа се спира на чифт джинси, които са €сно осветени от слъчевите лъчи като под прожектор. ћъжът е изумен.  акво е това чудо, кой го е създал? “ой никога не е виждал подобно изделие. ¬ същото време две момичета се кри€т в близките храсти и го наблюдават от там, докато той взима дънките, или нека погледнем на ситуаци€та от друг ъгъл – докато той, грабва сво€та индивидуалност, сво€та идентичност. ƒвете момичета – нимфи са сестрите на свободата, те са въплъщението на негови€ вътрешен глас и усп€ват да го изкушат. “ой поема предизвикателството.

«а протагониста ц€лото приключение започва именно в този момент. “ой съзнателно избира да бъде различен, да бъде истински пред себе си, да сложи тази странна дреха и да демонстрира сво€та свободна вол€, въпреки че е на€сно – действи€та му н€ма да се приемат особено добре от останалите. ÷€лото село е изумено от неговото решение. ћестните са едновременно уплашени и впечатлени от този мъж, който се осмел€ва да не бъде гол. “е интуитивно схващат, че след този акт, нищо вече н€ма да е същото за т€хното малко общество. —имволично, голотата обикновено се възприема като истинското и откровено състо€ние на ума, но в Studies of Hysteria  тази концепци€ е преобърната. јко всички са голи, то голотата се превръща в маска, в завеса, зад ко€то истински€т „јз” се крие. “огава, какво може да направиш, за да изразиш сво€та свобода? “р€бва да сложиш чифт дънки –облеклото на независими€, свободомислещ дух  (между другото от този филм би станала страхотна реклама на дънки). Ќо тогава се намесва религи€та – пазителите на статуквото. –азбира се, че местни€т свещенник ще изпадне във фанатично изстъпление относно тази самодоволна, горделива личност, ко€то има куража да бъде различна и на всичкото отгоре се разхожда още на свобода. Ѕожи€т служител настройва ц€лото село против „престъпника”. ћестните написват с кръв на къщата му „∆ивотно”. —ледваща им стъпка е предвидима. Ѕесилката вече е сглобена на площада и скоро „лоши€т” ще бъде обесен. —екунди преди да овисне на въжето, той вижда двете нимфи, те го гал€т по врата. ѕоследните му думи са :
ƒали съм обсебен?  ћоже би… Ќо да живе€ без моите панталони... никога!”.
Ћичността е спечелила битката. ¬еднъж отворени, вратите на многообразието са отправили покана към останалите жители на селото и първи€т, който ще приеме поканата е, разбира се, същи€т онзи свещенник, който по-рано е осъдил „различни€” на смърт.                                             

ќчевидна е и препратката към „»зследвани€ върху хистери€та” на ‘ройд и Ѕройер. ≈дна от книгите, които се превръщат в скеле за бъдещата психоаналитична традици€.  огато един от двата канала на живота – духовен и телесен – е запушен се получава конверси€. “ова са всички онези забранени и неприемливи от обществото, желани€ на индивида. “ези желани€ се натрупват и накра€  реката прелива и наводн€ва „спокойни€” живот на индивида, а по-късно и на обществото, в което той живее. ѕоследстви€та са следните – индивидът заплаща с живота си, затова че е дръзнал да издигне лични€ си проблем до обществен, а останалите обитатели на селото тепърва тр€бва да разчист€т запушеното речно корито.
#The #naked #truth #about #life, #the #universe #and #everything #society #social #combat #nude #Bernd #Faaß #Matthias #Bauerle #,голота, #дънки, #,свобода, #избор, #общество, #индивид, #идентичност, #психоанализа, #‘ройд, #Ѕройер, #статукво, #различие, # #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018