17.10 19:00ч
—офи€
director  
producer  
animation by  
 Erick Oh
 UCLA Animation Workshop
 Erick Oh
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    ёжна  оре€       година    2008      времетраене    5мин
жанр    ‘илософски       технологи€    јнимаци€      тема    »ндивид-общество »зрастване
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 8 ёни 2014
поред Erick Oh основната иде€ зад направата на Symphony е портретирането на същество, стрем€що се чрез силата на собствената си вол€ да изб€га от асимилаци€та му в мейнстрийма. „рез тази черно-б€ла анимаци€ Oh за пореден път цели да разкрие и проблематизира феномени, скрити в дълбините на човешката психика.

Symphony е пример за сблъсъка между индивидуалното и масата, стремежът към преоткриване на значението на индивида в контекста на неговата свобода. ќтново чрез способа на абстрактното и натоварено с метафоричен смисъл визуализиране, Erick Oh ни представ€ оригинална визи€ за борбата на човека, насочена към утвърждаване и реализаци€ на собственото битие. ѕодобни идеи се разкриват винаги чрез абстрактни пон€ти€, затова и именно абстрактното им визуално представ€не в тази анимаци€ ни доближава все повече до т€х.

ћалкото същество се опитва да изб€га от масовото съзнание, вс€чески трансформирайки се то придобива различни форми, диферентни на другите, които го заобикал€т. ћетафоричното влагане на съзнание и вол€ в подобно същество ни разкрива основите и крайъгълни€т камък, върху който се изгражда ц€лата човешка истори€ и култура. »менно вол€та за снемане на еднаквостта и масовостта вод€т до развитието и еволюци€та на човека. √енезисът на съзнанието, отиващо отвъд пределите на наличното и търсещо с все сили новото.

¬ напрегнатото преследване и опит за откъсване от оковите на общоприетото се централизира иде€та за силата на вол€та. “ака Symphony по един прекрасен начин символизира всеки индивидуален стремеж за противопостав€не на масовото и обособ€ване на субективното, в контекста на неговата уникалност, специфичност и отличителност.

ѕрекрасната синтеза между музиката и образите рисува пред зрител€ една картина на св€т, в който всеки може да намери скрит смисъл, провокиращ способността му за въображение и постав€щ нови и нови въпроси. —мислово иде€та е заложена и поднесена по изключително иновативен начин, конкретизаци€та й обаче остава невъзможна, тъй като чрез абстрактното й представ€не се извежда възможността за многопластова интерпретаци€. ¬ този смисъл Symphony не ни дава конкретни отговори, а експлицира нови въпроси, които провокират зрител€ и го насочват към една своеобразна собствена смислова интерпретаци€. 
#—имфони€ #Symphony #≈рик #ќ #Eric #O #ёжна # оре€ #South #Korea #јнимаци€ #Animation # ъсометражно #кино #Short #film #философски #philosophical #абстракци€ #abstraction #вол€ #will #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018