23.7 21:00ч
“р€вна
–≈∆»—№ќ–, ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“ » —÷≈Ќј–»—“  
 ADAM BEN-DROR
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    Ќова «еланди€       година    2014      времетраене    2мин
жанр    ≈кспериментален       технологи€    »грално кино      тема    јбсурд “ехнологии
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
»вайло ƒончев
публикувано на 7 ёли 2015
ѕ ри по-внимателен „прочит” на „The Abovemarine”, може би у н€кои от зрителите ще изникнат въпроси от етично естество. –азбира се, мнозина биха казали, че животното не притежава разсъдък; че не е в състо€ние правилно да оцени положението си; че за него н€ма значение как ще се предвижва в пространството стига основните му нужди да са задоволени – какъвто изглежда е случа€т с ѕедро и ’осе.
 
ѕерверзи€та, казват, била човешко поведение, отличаващо се от нормалното.  ой обаче дефинира „нормалното”? ћоже би мнозинството хора? ¬ едно техноцентрично общество, в което досегът на човека до природата и реалността въобще е все повече опосреден от монитори, Ћ—ƒ дисплеи, плазми, тъчскрийни и други екрани; от обективи, списани€, социални мрежи и всевъзможни залъгалки – на симпатичното изобретение на южноафриканеца Adam Ben-Dror би се гледало като на нещо гениално; на критиката срещу него, изхождайки от по-горе зададени€ опит за дефиници€ – като на своего рода перверзи€.
 
¬ то€ ред на мисли – аз, като един перверзник, си поставих въпроса за уместността на насто€щи€ – така да го наречем – експеримент. Ќе е нужно човек да е веган, екоцентрик или екстремист, за да го подведе под общи€ знаменател на безсмислените човешки прищевки; на вездесъщи€ за техноцентричното мислене принцип, че ако едно нещо може да се изобрети – то се изобрет€ва. ѕринцип, който като че съжителства в относителна хармони€ с финансовата ефективност на капитализма, ко€то върви преди – а твърде често и за сметка на – всичко друго.
 
«латните рибки имат съмнителната привилеги€ да са харесвани от хората заради специфичната си пигментаци€. “ова предопредел€ декоративната им съдба през последното хил€долетие. ¬мешателството на човека е стигнало дотам, че да създаде видове, неспособни да съществуват извън домашни услови€. ƒали един ден н€ма да се превърнем в декоративни хора?
#The #Abovemarine #Ќова #«еланди€ #New #Zealand #2014 #документален #documentary #Adam #Ben-Dror #нови #технологии #technology #техноцентризъм #technocentrism #ecocentrism #екоцентризъм #»вайло #ƒончев #Ivaylo #Donchev

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018