24.10 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
—÷≈Ќј–»—“  
 SANTIAGO BOU GRASSO
 PATRICIO PLAZA
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    »спани€       година    2012      времетраене    7мин
жанр    ‘илософски       технологи€    јнимаци€      тема    »ндивид-общество »зборът
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 20 Ќоември 2013
E l Empleo е гениален. — това започвам неслучайно. ‘илмите, които достигат тези високи нива на съзнаване на реалността около нас, тр€бва да бъдат признавани. ћисл€, че това са едни lifetime уроци, които благодарение на изкуството и свързаността, могат да се разпростран€ват толкова лесно сред хората и да отвар€т кръгозора им до едни по-абстрактни гледни точки, от които реалността може да бъде вид€на по стр€скащо различен начин.
 
¬ El Empleo има един герой. “ози герой не прави нищо необикновено. “ой прави това, което много хора в реалността прав€т. —вета, в който той съществува подозрително много прилича на този св€т, в който живеем. —ъщо така е и абсурден в сво€та същност. ƒори дете на 12 години ще го отхвърли като нелеп. ¬иж, детето на 6 обаче, н€ма. Ќапротив, то веро€тно на 12 ще е осъзнало доста повече неща от средностатистическите деца. ≈то ви тема за размисъл. Ќе мисл€, че мога друго да кажа за El Empleo, защото в€рвам, че всеки го разбира качествено по сво€ начин и ще си направи съответните изводи. –азпростран€вайте го!

—пециални поздрави на —тефка от ѕловдив, ко€то чакаше този филм с нетърпение :)
#el #empleo #the #employer #patricio #plaza #SANTIAGO #BOU #GRASSO #2012 #»спани€ #spain #философски #анимаци€ #filosophy #animation #economy #society #икономика #общество #устройство #социално #social #the #employment

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018