24.10 19:00ч
—офи€


ревю
име
e-mailавтор
Ѕор€на –айчева
публикувано на 17 ‘евруари 2015
ивеем в св€т на предложени€. “олкова много предложени€, че пон€кога губим представа относно това дали иде€та, ко€то ни идва наум, е наша, или е плод на н€кой друг. ќгледайте се. ѕогледнете как последните модни тенденции, безумни на пръв поглед, на втори€ ден се превръщат в мани€. »ли пък как никому известни личности стават по-попул€рни от Beatles за една нощ. ƒали това е продиктувано от наши€ свободно мислещ ум?

ƒа се обърнем към биологи€та. Ћ€вата половина на мозъка отговар€ за логическата мисъл, за способностите за учене, писане, боравене с числа.

ƒ€сната половина контролира артистичните умени€ – усет към музиката, изкуството, вътрешното усещане, така нареченото шесто чувство. ƒ€сното полукълбо ни свърза с най-дълбоките кътчета на нашето подсъзнание.

ƒа направим малък експеримент.

Ќа картинката са изписани цветове, оцветени по различен начин.  ое е първото, което вид€хте? ÷вета или думата? јко е цветът – то това е знак, че д€сното ви полукълбо работи по-добре. јко е думата – тогава л€вата част на мозъка ви е по-развита. ѕо принцип не би тр€бвало да има дисхармони€ между двете половини.

—ветът около нас е пълен със съобщени€. ѕо телевизи€та, в интернет, в киното, на улицата – навс€къде има послани€, марки, лозунги. ¬сички тези образи по-късно преминават от нашето подсъзнание в нашето съзнание – под формата на мисли, решени€, реакции, възпри€ти€, които см€таме за свои.

Ќа кого му се при€доха картофки?

“ова не е урок по психологи€. “ова е истори€та на 25ти€ кадър.

25-ти€т кадър е подсъзнателна реклама, subliminal message - техника за подсъзнателно вли€ние върху хората, посредством вграждане на допълнителен кадър в картината, стандартно състо€ща се от 24 кадъра в секунда. —м€та се, че този допълнителен елемент вли€е върху подсъзнателното възпри€тие на човека.

ѕрез 1955 г., изследовател€т Ќиксън прави интересен експеримент. ѕо време на експериментална сеси€, на екран се изписва определена дума, ко€то обаче се показва толкова за кратко, че е невъзможно да се прочете и дори да се види, а участниците н€мат представа за случилото се. —лед сеси€та те били помолени да назоват първото нещо, за което са се сетили, на случаен принцип, и гол€ма част от т€х казват думата, ко€то е била изписана преди това.

ѕрез 1957 година любители на киното прежив€ват странен опит. ƒали заради апетитното заглавие, или поради друга причина, по време на прожекци€та на „ѕикник“ тълпа от нетърпеливи хора се насочва към бюфета с желание за пуканки и кола.

≈дна седмица по-късно хората научават от вестниците за проведени€ върху т€х експеримент. »нициатор на този опит е James Vicary, който в хода на филма за част от секундата показва на публиката следни€ лозунг: "Eat Popcorn" and "Drink Coca-Cola" (бел.а. яж пуканки и пий  ока  ола). »зображението на екрана е 1/3000 от секундата, а човешкото око не е толкова мощно, за да го забележи, но се см€та, че информаци€та се възприема на подсъзнателно ниво. ≈кспериментът продължава общо шест седмици, а според данните продажбата на пуканки се увеличава с 58 %, а тази на кола – с 18%.

ѕравителството, академичните среди, рекламодателите, обикновените граждани започват да се интересуват от работата на James Vicary. ћедиите посто€нно публикуват статии, че 25-ти€т кадър може да се използва за пропагандни цели, а ÷–” вече разработват методи за "зомби" население. James  Vicary предпочита да скрие подробности за експеримента, въпреки организираните редица демонстрации и скандали. ѕодозрени€та относно истинността му се по€в€ват, когато студентът от Ќю …орк,  Stuart Rogers, отива във Fort Lee и открива, че театърът, който е домакин на експеримента, не може да побере бро€ на хората, участвали в опита,  а директорът на салона н€ма представа за това, което се е случило.  ѕо-късно учени от ц€л св€т се опитват да повтор€т опита на James Vicary, но не усп€ват.

 (—амо) година по-късно експериментът се представ€ като сръчна фалшификаци€ на Vicary, а репутаци€та на 25-ти€ кадър е непоправимо разрушена. ћаркетингови€т специалист признава за лъжата. —тотици експерименти често свидетелстват за липса на какъвто и да е ефект на 25-ти€ кадър.  ¬ Ѕългари€ обществото е склонно по-скоро да в€рва във възможността за подсъзнателно вли€ние, отколкото на неговото отсъствие.

ѕрез 1962 г., Vicary публично за€в€ва, че е изманипулирал ц€лата информаци€ за изследването. »нтересен факт е, че това се случва, след като полици€та го хваща с $ 22.5 милиона, получени постъплени€ за "експеримента". «ащо той получава тези пари, въпреки неуспешни€ опит, остава загадка…∆уженето около 25-ти кадър постепенно утихва.

ќт всички истории за манипулаци€, тази е най-попул€рната, ко€то н€кога се е случвала. »ли не се е случвала?...

«ащото ако се е случвала… това е може би едно от най-страшните €влени€ на 20ти век. “ова би означавало, че живеем в един св€т, в който н€кой властимащ използва тази д€волска техника, за да „заобика눓  наши€ съзнателен ум и да изпраща команди директно в подсъзнанието ни.
ќт друга страна условие на успешната манипулаци€ е фактът, че в повечето случаи по-гол€мата част от гражданите са пасивен обект на информационно вли€ние: не влагат духовна и умствена сила, нито време за съмнение в това, което се излъчва на екрана. ¬с€ка манипулаци€ на съзнанието е вид взаимодействие. ∆ертва на манипулиране човек може да стане, само ако действа като съавтор, партньор. јко съществува ефектът на 25ти€ кадър, то неговата сила би била в психическото насилие и в изкушението.

Ќезависимо от факта, че са минали много години, темата за 25-ти€ кадър продължава да предизвиква вниманието на хората. ¬€рва се, че 25-ти€т кадър нер€дко е умело вграждан в сюжета на филмите и придава ново значение на истори€та под повърхността. —трахът от зомбиране става все по-осезаем в свръх технологичното общество, в което живеем. ј нека не забрав€ме, че страхът е една от най-мощните емоции, вли€ещи на човешкото съзнание.

ƒали ефектът на 25ти€ кадър е реален, или плод на нечий нездрав и манипулиран мозък н€ма как да знаем със сигурност. ¬еро€тно дори в момента на написване на тази стати€ вече е измислен нов и по-мощен метод на вли€ние. »стината остава една – човек е склонен да в€рва в подобни теории, както е склонен да в€рва и в различните религиозни течени€. ј причината за това е проста. ƒори на най-скрито ниво хората искат да в€рват в съществуването на реалност, извън т€хното съзнание. ј може би подсъзнателно човек има нужда да бъде зависим и наставл€ван?… 
#25 #кадър #поглед #към #невидимото #ƒжеймс #¬акъри #¬айкари #сублиминал #сублиминално #съобщение #скрито #манипулаци€ #конспираци€ #реклама #25th #frame #subliminal #message #James #vicary #manipulation #advertising #hidden #a #look #invisible

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018