24.10 19:00ч
—офи€
director  
producer  
writer  

държава    Ѕългари€       година    2017      времетраене    10мин
жанр    ƒрама       технологи€    »грално кино      тема    —ложни взаимоотношени€
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
—ветлана “одорова
публикувано на 27 ќктомври 2018
ƒ обри€т филм усп€ва да създаде атмосфера и да те покани в света си. ƒа те потопи в идеите си и да те накара да усетиш послани€та му. Ќенатрапчиво, фино и без буквализъм да пренастрои емоциите ти на собствените си вълни, за да почувстваш и изживееш онова, което истори€та ти поднас€.

ћного фактори и много хора в един филм допринас€т за това. » неуспехът на който и да е от т€х е в състо€ние да провали ц€лото.

»стори€та, ко€то режисьорът ћартин Ќегрев ни разказва в "ѕосещението" (по един от разказите на –ей Ѕредбъри) е съвсем проста. —южетът може да бъде предаден буквално в едно изречение. Ќо широката панорама от човешки състо€ни€, прежив€вани€ и емоции, ко€то стои зад не€, е почти неизбродима.

 ак бихте се чувствали ако, за да продължите да живеете, тр€бва н€кой да приключи живота си? јко ден след ден губите силите си и се над€вате, над€вате се н€кой да умре, за да оцелеете?  ак бихте приели част от чуждо т€ло в своето собствено т€ло, и не просто част, а сами€т център на съществуването ви, сърцето - най-важни€т орган, който свързваме с емоциите си, толкова много езикови изрази имаме за това: обичащо, мразещо, бол€що, пълно, празно, студено, горещо... » ако носите чуждо сърце, ще престанете ли да бъдете себе си, ще се превърнете ли в н€кой друг? ¬ него, в други€? ѕо н€какъв начин?

ј ако загубите човек, когото обичате повече дори от себе си, ще имате ли сили да раздадете остатъците от живота му, за да спасите други? ўе съумеете ли да не мислите за това, че н€къде там, в широки€ св€т, сърцето на любими€ човек продължава да тупти? ўе прогоните ли телесни€ си спомен и физическата си нужда да чуете, да усетите, да се доближите до него поне за миг, поне за миг да заглушите болката си?

ћъж, за когото сърцето е фатално важно, за да продължи да живее. ћайка, за ко€то сърцето на сина ѝ е едничкото, останало от него в този св€т. » тази пресечна точка между световете им - тупт€щи€т център на живота.

≈то в такова едно море от емоции ни потап€ "ѕосещението". ѕрез прости€ разказ за майката, изгубила сина си и за мъжа, получил шанс за живот, филмът усп€ва да ни накара да съпреживеем човешка драма, разказана по начина, по който драмите най-често се случват в живота ни - делнично, сурово, ултимативно и без излишна сълзливост. » да усетим разт€гането на морала, както често се случва в реални€ ни живот (справедливо-несправедливо, редно-нередно, възможно-невъзможно, законно-незаконно...).

—пециално искам да подчерта€ това, което харесвам в този филм - прости€ и истински разказ, без претенциозни метафори, обобщени€ и поучени€. ўе добав€ и добрата операторска работа и приносът на актьорите, които се справ€т съвсем прилично с ролите си. ƒа, филмът определено заслужава да му отделите от времето си .

ўе избегна снизходителните думи, че филмът е студентски и като такъв обещаващ. ¬същност см€там, че филмът демонстрира чувствителност, усет и вкус, които житейски€т и творчески опит само биха обогатили. Ћюбопитно ще е да видим как.
#–ей #Ѕредбъри #разказ #ћартин #Ќегрев #сърце #трансплантаци€ #майка # #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018