22.11 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  

държава    Ѕългари€       година    2014      времетраене    18мин
жанр    ƒрама       технологи€    »грално кино      тема    »зрастване ¬дъхновение
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 7 Ќоември 2014
  азусът в „”чител” е казус, случващ се под една или друга форма ежедневно не само из страната ни, но навс€къде. «а разлика от чужбина обаче, тук за последните десетилети€ почти никакви усили€ от никого не са положени, за да се противодейства на слабостите в психиката, които обикновено карат едни деца да тормоз€т други. » така, в училищните системи, в които индивидът н€ма избор дали да е там или не, се случват едни и същи ситуации на хищници, жертви и забележете - агнета, обединени в „стадо”. “о изиграва ключова рол€, защото в повечето случаи валидира хищника.  огато това не се случва, конфликтът остава в рамките на междуличностен конфликт - не чак толкова вредна тренировка, през ко€то всички минаваме.  огато обаче стадото валидира хищника, това му дава в пъти по-гол€ма психологическа сила върху жертвата. јко т€ не устои - достойнството ѝ бива унищожено.

¬ Ѕългари€ социалното разнообразие е гол€мо. »менно поради тази причина във всеки клас има човек с причини, върху които н€кой друг да се почувства длъжен да си упражн€ва егото. Ѕило защото е представител на малцинство, защото е беден или защото има недъг. ¬прочем, лично съм бил свидетел на неверо€тна социална агреси€ спр€мо мой съученик заради кривогледството му. јгреси€, обедин€ваща цели€ клас с изключение на по-силните характери, които имат свое мнение - такива обаче са р€дкост.

√орната причина също често обедин€ва хората - знаете енергийни€ зар€д по темата българи и цигани. ƒецата в училище н€мат все още изградени позиции по подобни въпроси, поддават се на предразсъдъците и се съглас€ват с мълчанието си да участват в нещо, за чиито последстви€ у жертвата н€мат иде€.

ќб€сних всичко това, за да разберете колко гол€м филм е „”чител”. –€дкост е в българското кино да зачекваме проблематиката на училището, и то тази, предпоставена от недомислиците на системата. —ъщевременно темата е по-важна от неореализма на текущата ни социална трагеди€, защото т€ произтича именно от корените в психиката ни, пуснати от същата образователна система. » то недейте да мислите, че само жертвите са съсипаните хора, н€кои от които в последствие не се възстанов€ват и това създава по-нататъшни проблеми. Ќ€кои от хищниците се вразум€ват, но много други така се унас€т от всеобщата подкрепа към т€х, че в последствие превръщат това в умение. ќбикновено част от т€х намират естествени€ си път на развитие в политиката и бизнеса, а в последствие прилагат умението в огромни мащаби. јгнетата пък също са компрометирани, защото това остава форма на мислене, т.е. те си остават стадо и като пораснат, приемат за нормално наличието на хищници, даже и им симпатизират.

”чител” за разлика от неореализма на текущата социална трагеди€, както се изразих по-рано, включва в себе си и фактора на мъдри€ човек. “ой е този, който въвежда баланса и коригира н€кои от негативните процеси, които описах по-нагоре. “ой е този, който ни превежда и през гледната точка на жертвата, така че ние също да го заобичаме и да осъзнаем, че той е не по-малко човек от нас. » той има талант. » той има мечти. » той има бъдеще.  ои сме ние да му пречим?! ¬сички тези мисли естествено вод€т вече и до отхвърл€нето на дебилите, които го тормоз€т. –азбираме безсмислието на тази агреси€, ко€то там е локална и безобидна, но утре се комплицира и се превръща в подчин€ваща цели нации и системи. “олкова много силни неща казва ќрлин ћилчев, известен също като јтила, във филма си, по толкова изчистен и стъпил здраво на зем€та начин. ÷€лата естетика на „”чител” е толкова близка до нас, децата на 90-те. ”чител не само констатира проблем, но и дава решение - да бдим повече. ƒа не мислим само за себе си, но и да се оглеждаме и да реагираме на вс€ка конфликтна точка, ко€то е против възгледите ни и върху ко€то можем да въздействаме. “ака както ”чител€т във филма реагира, вместо да си пуши цигарата с кафето и да нехае какво става в междучаси€та. Ќакра€ му подари един стар тромпет. “олкова семпъл, но дълбок жест. ƒълбочина израз€ваща се в усета на ”чител€, че след години, чрез този тромпет, ”ченикът ще открие себе си. » откриваме още един пласт, който само с една дума може да се обобщи - уважение.
#учител #орлин #милчев #атила #орлин #милчев #- #атила #orlin #milchev #- #atila #uchitel #u4itel #teacher #bg #natfa #natfiz #натфиз #натфа #драма #drama #български #2014 #bulgarian #rap #hip #hop #рап #хип #хоп #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018