14.12 19:30ч
—амоков
–≈∆»—№ќ–  
—÷≈Ќј–»—“  
 MALCOLM SUTHERLAND
 MALCOLM SUTHERLAND
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава     анада       година    2010      времетраене    5мин
жанр    ‘илософски       технологи€    јнимаци€      тема   
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
 онстантин ћравов
публикувано на 2 ћай 2014
ѕ реди време единствената литература, ко€то представл€ваше интерес на безинтересното ми същество, беше научната фантастика. Ѕез да се замисл€м особено върху подтекстови€ смисъл на книгите, поглъщах различни истории за срещи с извънземни, апокалипсиси, утопии, дистопии, роботи и т.н. “огава тези сюжети просто пълнеха празнините във въображението ми, но сега ги виждам все повече като завоалирани размисли за човешката същност, каквато естествено е и същинската иде€ на повечето от т€х ...

Umbra е съвършената интерпретаци€ върху много от тези идеи, които ще срещнете независимо дали в американската, съветската, българската или каквато и да е класическа научно-фантастична литература. “ова е симплифицирана истори€ едновременно за изследовател€, човешките метаморфози, пор€дките в обществата и масовата психологи€ ... » докато в един типичен текст пред читател€ стои задачата сам да открива разграничени€та, сливани€та и генезиса на отделните идеи, то в рамките на н€колко минути, с помощта на съвсем проста анимаци€, тук елементите са в такава симбиоза, че е невъзможно диверсифициране. »менно благодарение на семплите рисунки, цели€т сюжет е поставен в едно изц€ло субективно и неопределено поле - нито откривател€, нито открити€та, нито с€нката, нито "народът" могат да бъдат определени и обективизирани - те могат да бъдат всичко и всеки ...    

≈стествено, в центъра е —€нката. —амата дума „umbra” може да се преведе като „пълната с€нка при затъмнение”. ¬ъобажението предлага безброй интерпретации на иде€та за тази с€нка, но мисл€, че в основата са големите личности и идеите им.  ак вс€ко откритие и фактическо просветление има двойнствена същност и наред със светлината, хвърл€ и с€нка върху всекидневието и обикновените хора. » докато са вгледани и завлад€ни от едно откритие или от нечии идеи(кра€), те всъщност попадат в неумишлена с€нка на умопомрачение. ѕодобна интерпретаци€ според мен може да се отнесе до кажи-речи всички идеологии през човешката истори€ – от религиите и феодалните общества, през „провалите” на 20-ти век (фашизъм, комунизъм ...), до сегашната пазарна „демокраци€” ... —ъс стъклен поглед човек се хвърл€ в —€нката, довер€вайки се на √ол€мата иде€ да разсъждава вместо него. Ќедобралите се до иде€та продължават да търс€т, да обграждат евентуалните „пастири” ...

“ова естествено е само началото – неумолимото време превърща н€кои идеи в препъни камъни, може да превърне √олемите хора в малки ... ¬ажна рол€ има и нерешителността. Ќо наистина гледайте филма пак и преценете сами ... “ой наистина си струва и не е нещо, което се събира в собствената си кратка продължителност.

ѕиша тези редове в едни особено облачни дни. Ќ€ма как да не си пожелаем, вс€каквите облаци, които ни хвърл€т огромни сенки, поне малко да се разсе€т.  
#umbra #пълно #затъмнение #фантастика #философски #анимаци€ #симплифицирана #идеологии #открити€ #масова #психологи€ #стадно #чувство #с€нка #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018