29.6 21:00ч
ƒолна ћалина
–≈∆»—№ќ– » —÷≈Ќј–»—“  
 »Ќ≈ћј“ќ√–ј‘»—“  
 JULEN SANTIAGO
 MATTHEW DOBLE
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    »спани€       година    2013      времетраене    2мин
жанр    ‘антастика       технологи€    »грално кино      тема    “ехнологии „овечност
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 9 ёни 2014
ƒ вуминутни€т Undelivered Package е изначално об€вен и замисл€н за концептуален късометражен филм, предпостав€щ възможността за направата на пълнометражна едночасова лента. ‘илмът синтезира н€колко основни идеи и сюжета: от една страна, рекламното представ€не на компани€ Eastdam, развила и наложила технологи€та за телепортиране и от друга, истори€та на ≈рик «ан.

ќт монолога на ≈рик «ан се разбира, че първата телепортирана пратка от Eastdam е п€съчен часовник, изпратен от Ћос јнджелис към Ѕостън на 26 юли 2023 само за четири секунди. Ўест години по-късно телепортаци€та на хора е легализирана от правителството.

— началото на човешката телепортаци€ всичко в света се промен€, революционното откритие спомага на хора от ц€л св€т в т€хното предвижване от континент в континент само за секунди. ѕри рекламното представ€не на Eastdam се загатва също така и откриването на телепортационни терминали на Ћуната, ћарс и “итан. ¬сички тези проекции оформ€т утопичната иде€ за св€т, в който границите н€мат никакво значение – телепортаци€та се превръща в още един способ за предвижване от едно м€сто на друго.
 
ћакар и чиста фикци€ филмът изкарва на преден план по естествен начин алтернативата на телепортирането. — бързото развитие на технологи€та подобно съществуване не изглежда толкова далечно и имагинерно, а напротив, придобива характера на съвсем естествен резултат. ¬ чисто исторически контекст виждаме как едва през средата на деветнадесети век се прав€т опити за полет с планер, началото на двадесети век бележи едноминутното излитане с ‘лайер в —јў, а опитите за развитие и налагане на въздушни€ транспорт кулминират по време на ѕървата и ¬тората световна война. ƒнес въздушни€т транспорт е един от най-удобните и бързи начини за предвижване, факт, който би изглеждал абсурден за човек от средата на деветнадесети век. ѕо същи€ начин телепортаци€та изглежда абсурдна за съвременни€ човек – но дали т€ би била такава за човек от двадесет и втори век и след това?

ƒори да приемем подобно алтернативно бъдеще без граници, то какво става, когато в системата се по€ви проблем?  огато една от милионните пратки се загуби, а къде отива тази пратка – остава загадка за всеки. ѕравителството крие проблемът в системата и подобни случай са класифицирани като undelivered packages. »стори€та ни е представена чрез ≈рик «ан, чи€то съпруга ’елън е част от тези недоставени пратки.

ќтново на преден план излиза морални€т аспект при опита за налагане на новата технологи€. Ќека за момент си представим реалното съществуване в подобно утопично бъдеще, плюсовете от телепортирането и улеснението, което би представл€вало то за човешкото ежедневие. » непосредствено нека се запитаме, дали то си струва на цената на дори един човешки живот?

Undelivered Package проблематизира несигурността в употребата на подобна технологи€ за телепортаци€, не€снотата къде се губ€т тези „човешки пратки” и какво се случва с т€х. ¬сички тези аспекти изкарват на преден план ограничеността на човешкото познание, но същевременно извеждат и безгранични€т човешки стремеж да доминира и властва над времето и пространството. 
#Ќедоставена #пратка #Undelivered #Package #’улен #—антиаго #Julen #Santiago #ћатю #ƒобъл #Matthew #Doble #»спани€ #Spain # ъсометражно #кино #Short #film #научна #фантастика #Sci-Fi #живот #на #луната #титан #life #on #the #moon #titan #saturn #mars #живот #на #марс #life #on #mars #sun #system #слънчева #система #телепорт #teleportation #teleport

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ Ќј”„≈“≈ ѕќ¬≈„≈ «ј Ќј— ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ–  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018