10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–»  
&  
јЌ»ћј÷»я  

държава    япони€       година    2009      времетраене    4мин
жанр    ≈кспериментален       технологи€    3D анимаци€      тема    »зрастване —вързаност
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
јтанаска „олакова
публикувано на 14 —ептември 2014
я понско-финландски€т Urban Abstract е опит за визуализаци€ на светлините, трансформиращи се и образуващи формата на сгради и други предмети. —ъсто€нието, в което изпада окото, съзерцавайки дълго светлината размива форма, цв€т, материал, превръщайки се в съвкупност от малки светещи точки и линии, изграждащи в съзнанието ни представата за реални предмети.
 
¬сичко това е представено чрез плавен преход между негативното едноизмерно, двуизмерно и триизмерно пространство – постав€щи алтернативата и проекци€та към четиризмерност. »значално, човешкото око забел€зва непосредствено всичко около него, в него се разкрива иде€та за сградите, улиците, дъжда, водата (градското и природното) – без да се впуска в опита за т€хното по-всеобхватно възприемане. »де€та за сграда в обема й се мисли откъм формата и материала – или всички тези съставни части, които сътвор€ват навлезли€ в съзнанието ни образ, състо€щ се от множество различни компоненти.  акво става обаче, когато този образ се визуализира откъм един единствен елемент? ћалките пробл€сващи светлини се трансформират и представ€т структури, познати вече на съзнанието – пон€ти€та мигновено изникват в ума на човека, но т€хната материална форма е изц€ло видоизменена.
 
 ак работи съзнанието, така че да разпознава и сформира представата ни за определени обекти, т€хното пон€тийно мислене и смислова натовареност?
 
Urban Abstract е показателен по отношение на това, че не само разкрива символичната напластеност на даден образ чрез похвата на абстракци€та, но и дава обратната зависимост. ¬ъншни€т фактор, съвкупността от светлини, привнас€т в съзнанието иде€та за ц€лото, за формата на обекта, без наличието на негови€ материал. ¬ъпреки снемането на материала, пон€тието, което добиваме на базата на представените ни образи, е дадено и още повече, то е адекватно.
 
јбстрактни€т образ е в естеството си символичен, той провокира човека в търсене на пълното разгръщане на този смисъл, даващ в това време и множеството диферентни по същност негови интерпретации. ¬ случа€ с Urban Abstract зависимостта е да се представи абстракци€та като реално изграждаща, т€ добива форма, т.е. смисълът й е изначално заложен. ¬ този аспект абстрактното не е насочено към напласт€ване на различни по природа интерпретации, а е с интенци€ към разкриване на конкретен образ, който обаче е нематериален.
 
 онцептуално визуализираните предмети н€мат пр€ка релаци€, но в същността си извеждат единността на иде€та за пространство и наличните елементи в него, в конкретни€ случай – градът.
#√радска #абстракци€ #Urban #Abstract #“имо #’ухтала #Timo #Huhtalu #…опсу #–аму #Jopsu #Ramu #япони€ #Japan #ћицумото #ћаеда #Mitsumoto #Maeda #ћасару #»кеда #Masaru #Ikeda #3D #јнимаци€ #3D #Animation #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018