15.11 16:00ч
ѕловдив
–≈∆»—№ќ– » —÷≈Ќј–»—“  
 MARIA CORTESE
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    »рланди€       година    2011      времетраене    7мин
жанр     омеди€       технологи€    »грално кино      тема    ѕри€телство
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 9 ёни 2013
W aiting for Ben н€ма претенции да притежава задълбочено послание, житейска философи€ или „мъдри мисли“ ( да се разбира клишета ). “ой е просто random ситуаци€ от живота на три момичета, които не са все още ориентирани в желани€та и приоритетите си, но пък и не ги мисл€т особено. “е са при€телки и докато са заедно, н€ма нещо, което може да ги спре по път€ към поставената цел. ƒори мръсна стена в мизерна и тъмна уличка зад лъскав клуб, в който се влиза с пари, каквито те н€мат. Ќ€как контрастът между светещите натокани момичета и стената, ко€то се опитваха да прескочат, ми беше забавен. ¬същност чарът на този филм е именно в това – актьорската игра е впечатл€ващо добра. “олкова добра, че от 30-тата секунда вече се см€х. Ќе че имаше нещо кой знае какво, което да ме разсмива, просто начинът, по който върв€ха, говореха, недоумението, с което гледаха стената, докато се чудеха как да € прескочат, без да се изцапат, кофата за боклук, за ко€то им отне доста време да се сет€т, че могат да използват за трамплин, видимата сложност на задачата да се качат върху не€, предвид 496837 сантиметровите токове и чистичките полички... –азбих се от см€х, ако тр€бва да съм честен. —ладки са! ј, и за малко да пропусна, че дори само заради брутални€ им ирландски акцент, си заслужава да гледате филма! Ќо филмът не свършва с това. ¬ тоалетната, през ко€то задължително тр€бваше да минат преди да вл€зат в клуба се получи н€каква доста awkward* ситуаци€, за ко€то мо€т ум не усп€ да заключи защо се стигна до не€. ћисл€, че единствено женско съзнание е способно да проумее мотивите да се стигне до такъв фейл**, който приключи с... ≈, тр€бва да ви стимулирам все пак да гледате филма, ако не сте го направили още, така че при€тно гледане! »звинете ме за 9гагизмите (www.9gag.com), които си позвол€вам да употреб€вам, но н€какси този филм оправдава една камара постове в същи€ сайт. *awkward – сконфузно, неловко, странно **фейл – провал, фиаско
#waiting #for #ben #maria #cortese #комеди€ #comedy #2011 #ireland #ирланди€ #момичета

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018