27.9 20:30ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
 Ѕќ–»—Ћј¬ »Ќ√»Ћ»«ќ¬
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    Ѕългари€       година    2009      времетраене    3мин
жанр    ƒрама —атира       технологи€    јнимаци€      тема    »ронични обрати
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н Ќедев
публикувано на 14 ёни 2015
  акво би взел със себе си, ако попаднеш на самотен остров?
 
“ова, извън вс€какво съмнение е най-шизоидни€т въпрос на онова компресирано безумие, щедро гарнирано с полуфрабрикатна безпътица в топли€ комфортен сос на парализиращата неувереност, наречено съвремие.
 
ƒруга мо€ любима фраза е: “»маш мръсно подсъзнание!”. –азбира се, че е мръсно, та там гълъбите кълват остатъците от самота, завещана ти от детството; всичките ни щени€, като тук и дума не иде поне за условна хигиена, вод€т безспирна борба в топлата, лепкава влага между бедрата на невъзмжната любов. ¬ сблъсъците на страховете един в друг се отдел€ такава енерги€, че всичко, държано конклав от цензурите на на съзнанието, лишило се от лукса да бъде автентичен модел на себе си, биват разтопени в общ смисъл, общо т€ло на неартикулируеми тревоги.
 
ѕонеже са неразпознаваеми, ще рече, запазили са същина, но в категорична, безусловна безформеност, тези страхове усп€ват, все пак, да проби€т цензуриращата мембрана на съзнанието и нахлуват в него, дегизирани като мръсни вицове.
 
»ма два вида генерални типа простота и една второстепенна, ко€то е раз€дка. ѕървата простота е добродушната, съзидателна простота. „овекът на село, в известен пор€дък, е добър пример. Ќе знае много за класическата немска естетика, не се интересува от ≈лизабетинската поези€, насърчава системно създаването на по-издръжлива порода коне, оглежда се за меринос, да тегли по една на овчиците му, защото знае, че тази порода има чудесна вълна, но отказва да приеме, че биологичните видове имат склонността да про€в€ват нови качества, за да отговар€т на потребите на околната среда.
 
¬тори€т тип простота е агресивна, свирепа и деструктивна. ’ората от този тип също не подбират много от философи€, но за разлика от сел€нина, който крои гръмки планове и чертае нови перспективи пред абаджийството, хората от втори€ тип не спират да говор€т, защото се досещат, ако питаш мен – интуитивно, че млъкнат ли, ще им се наложи да мисл€т. ј това, види се, не им е по вкус.
 
ƒокато първи€т е съзидателен, защото,  нека играем открито, не сме ти и аз хората, които съхран€ват традициите, а онзи човек на село, то вторите са деструктивни, защото тероризират младите интелектуалци с щедри, безсрамни експозиции на естествената атрофи€ на застар€ващата женска форма. —ел€нинът има отношение към празника, защото има отношение към делника. ѕри вторите това липсва. ѕразникът за вторите е липса на общ емоционален, смислов и естетически профил. Ќещо като разврат около маса, наричана за представителност – трапеза.

’у€ ми трапеза! “рапезата не е отношението на субектите, около масата, към обектите на масата, а взаимотношение на субектите, около масата, чрез метафората на храната, на масата.
 
“рети€т вид простота е, така наречената, от ян ’ус, свещена простота. «наеш, онази старица, ко€то хвърлила пръчка върху кладата, на ко€то щели да изгор€т човека, борил се за нейната свобода.  ’во да говорим.
 
 акво би взел със себе си, ако попаднеш на самотен остров?
 
√реховете, благопода€ни€та и душата. “ова са трите неща, които човек винаги носи със себе си. ј самотни€т остров е просто лоша метафора на онова, в което живееш.  «абележи “—амотен” остров.  «ащо човек изпитва потребност да се озове на самотен остров? “ова е €сно, но защо имаш право да вземеш, когото или каквото пожелае със себе си, и островът отново да бъде самотен?
 
’ората от втори€ тип, ∆ак Ѕрел заключва: ““е не живе€т, господине. “е мам€т!”
 
‘илмът е фантастичен.
 
ќт предложените горе идеи,  извеждам заключение, което този път има отношение към филма.
 
“ака, както онези хора н€мат отношение към празника, понеже им липсва отношение към делника, така и човек, н€мащ отношение към себе си, не би имал отношение, към битието си
 
ј отношение към себе си, прдполага, като екзистенц минимум, наличието на нещо, което бихмо могли да арткулираме като “себе си”.
 
—трува ми се, че това “себе си” е сбор от ценносите, принесени в жертва на олтара на езическите идоли на безметежното задоволство.
#Ѕќ–»—Ћј¬ #»Ќ√»Ћ»«ќ¬ #weather #forecast #прогноза #за #времето #българска #анимаци€ #2009 #bulgarian #animation #bg #bulgaria #borislav #ingilizov #borislav #ingilisov #metafore #метафора #ирони€ #irony

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018