24.10 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“  

държава    Ѕългари€       година    2012      времетраене    12мин
жанр    ƒрама       технологи€    »грално кино      тема   
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 14 ќктомври 2013
ѕ опадайки случайно на този филм в интернет, първосигналната ми реакци€ беше „хмм... жена, тегав поглед, май е бита, 12 минути, българин веро€тно минал през тежката механика на Ќј“‘»«“... независимо от тази ми реакци€, гледам всеки български филм с внимание, защото ми е интересно, но си признавам, че съм малко резервиран, когато реша да гледам такъв ф, защото често оставам изпълнен с тежки емоции след кра€ на филма. яна също е тежък филм, но по особен начин, тази тежест не се усеща толкова, защото истори€та внас€ и лек трилър елемент. “рилъра е характерен с това, че колкото повече присъства в една истори€, толкова повече се подтиска драматични€ ефект, в следствие на който филмът ви става тежък. ¬същност, на вас ви става все по-интересно да стигнете докра€.
 
“ази интересна разлика между този филм и една немалка част от българските късометражни филми веро€тно не е случайна, защото Ѕорис Ќиколов е завършил също Ќј“‘»«, но след това е учил и в филмовото училище в ѕрага. ћакар че проблематиката на ежедневието в Ѕългари€ не се различава особено от тази в страните от »зточна и ÷ентрална ≈вропа (дон€къде), всъщност атмосферата хем е до болка позната с битовизма си, хем кино езика н€какси лъха на западно европейско кино. “ози микс определено ми привлече вниманието още от самото начало на филма с представ€нето на квартала и в последствие концентрирането му върху отделни€ индивид. “ози преход от общество към личност е е много добре премерен и естетически издържан.
 
яна! »стори€та, ко€то вече ни е докоснала по онези душевни струни, опънати от познатото и ширещо се из Ѕългари€, нещастие, превърнало се в епидеми€ ако слушаме медиите, започва направо без излишни кадри. “€ (яна, изиграна страхотно от ¬иктори€ ’уберова) не живее спокойно. “€ не е щастлива. “€ изпитва посто€нно болка. ѕериодично т€ изпада в нервни изблици. “€ е деструктивна. “€ е нещастна. “€ е бита. ќт мъжа си – от човека, с когото се предполага, че тр€бва да е щастлива, този, който тр€бва да € закрил€, този, с когото ще се развива, този, с когото ще се обичат, този, с когото ще е спокойна. ”ви... животът пон€кога е суров.
 
ѕовече н€ма да разсъждавам върху сюжета и поведението на яна, защото моето лично виждане е, че хората вод€т такъв живот, какъвто си направ€т и не могат да вин€т никого за това. ¬сичко е въпрос на вол€ и недопускане на страха да превземе съзнанието. ¬ глобален мащаб обаче тези тъжни истории са много. Ѕорис е усп€л много изчистено, естетично и същевременно леко грубовато с нотки на неореализъм да ни разкаже истори€та на яна по начин, който прави този филми мой личен фаворит, независимо, че тъжните истории не са ми любими. 
#€на #борис #николов #чехи€ #прага #българи€ #yana #boris #nikolov #prague #film #school #филмово #училище #драма #игрално #кино #агреси€ #насилие #семейство #домашно #жена #тъжна #истори€ #sad #story #agression #woman #drama #live #action

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018