10.12 20:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
ѕ–ќƒ”÷≈Ќ“»  
—÷≈Ќј–»й от  

държава    Ѕългари€       година    2012      времетраене    15мин
жанр    ƒрама       технологи€    »грално кино      тема    »зрастване »зборът
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 4 ƒекември 2013
« начителните други, много веро€тно н€кои от вас ще го нарекат поредни€ филм за наркотици. ƒоволен съм обаче, че всъщност за този филм могат да се кажат доста други неща, защото наркотиците макар и да присъстват са н€как на заден план. ‘илмът по-скоро ни разказва за последстви€та, вкарвайки ни в една толкова нелепа ситуаци€, че аз лично се хванах за главата, разбирайки, че все пак има умр€л човек. » то умр€л не от дрога. ј умр€л от любов. Ќаистина тъжен край. ѕо-тъжен дори, отколкото ако беше умр€л къдрави€ пич, защото при него можехме да кажем „той си е направил избора“. ”ви, за близките му, нещата не сто€т така.
 
“ова завъртане на сюжета е много добро, по мое мнение.  ара те да погледнеш нещата от малко по-различен ъгъл. Ќе толкова какво ще ти се случи на “≈Ѕ, колкото на хората ќ ќЋќ теб, вследствие на твоите решени€ и действи€. ј в основата на всичко това стои любовта. »ли не, ако говорим за „значителните други“.
 
“ази нишка с любовта искам да € подчерта€, защото мисл€, че дефинира ц€лостни€ стил на ƒе€н Ѕарарев. ¬ следващи€ му филм „Ѕотев е идиот“ иде€та за любовта отива още по-далеч, влизайки остро в образователната система и разкъсвайки административните шевове на системата, извеждайки простичко грешната посока, към ко€то тази система движи всички млади умове, освен тези дръзнали да се отклон€т от пътеката на стадото.
 
–адвам се и по още една причина. –одното ни кино като ц€ло е обхванато от н€какъв псевдо драматизъм, който като че ли режисьорите умишлено набиват във всеки възможен момент. »зключени€ разбира се има, немалко, но сами€ факт, че можем да ги наречем „изключен舓 говори красноречиво. ¬ този смисъл, «начителните други не ни набива драма, нито се разт€га като локум с празнословие. ¬ този филм има действие, има замисъл има и равномерна скорост, с ко€то се случва всичко.  ато включим и доброто техническо реализиране, «начителните други, заслужено се нарежда сред добрите български къси филми. 
#значителните #други #де€н #барарев #ботев #е #идиот

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018