04 ћарт     —евлиево    19:00ч

 ћалки филми с големи идеи 
м€стото е
√алери€ ¬идима
0896874547
ул. ¬асил Ћевски 3
—илата на киното може да се опише с много думи, но най-общо е да движи.  ъдето има кино, има движение.  ъдето има движение, има кино.

«аедно с партньорите ни от "√алери€ ¬идима", в тази филмова селекци€ ще ви преведем през удивителни хрумвани€ по света в най-различни направлени€, които разкриват една по-различна картина от тази, ко€то ни се представ€ през масовите медии. —вета ври и кипи от идеи, които се експериментират непрекъснато, навс€къде около нас. »деи, които решават истински проблеми, причин€ващи болка, разруха или корупци€. ѕросто по една или друга причина много р€дко техните истории достигат до нас.

ј те са историите, които ще са същинските двигатели напред в необ€тното бъдеще пред цивилизаци€та. “е са историите, които ни напомн€т и за величието на човека, че той може да гради, а не е само консуматор и унищожител на планетата.

Ќай-доброто предстои!
м€стото е
√алери€ ¬идима
0896874547
ул. ¬асил Ћевски 3
свободен
~100 мин BG / EN подход€що за всички

свободен

~100 мин

BG / EN

подход€що за всички
зареди още събити€
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018