19 ёли     ѕловдив    21:00ч

 Ћ€тно кино в парка 
м€стото е
Ћ€тно кино в парка
÷арската градина
√ениални€т надуваем огромен екран на "Ќа тъмно" отново ще обикал€ из Ѕългари€, за да показва гол€мото българско и световно кино. «а да е още по-гол€мо приключението, към т€хното пътуване се включваме и ние, за споделим с публиката и маги€та на късометражното кино.

"4 жени", режисьор ƒеймиън –ивера - дами ще се озоват в много деликатна ситуаци€, след като се оказва, че живота на вс€ка една е кълбо от по-сложни процеси, отколкото вс€ка показва на пръв поглед.

Ќай-доброто предстои!
м€стото е
Ћ€тно кино в парка
÷арската градина
свободен
~20 мин BG / EN подход€що за всички

свободен

~20 мин

BG / EN

подход€що за всички
зареди още събити€
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018