14.7 20:30ч
ѕловдив
този критерий все още е в експериментален период, възможни са грешки


ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ—“
director Illogic
2мин   •   ‘ранци€   •   2019
 омеди€    •   ƒетски    •    3D анимаци€
director & writer Dušan Kastelic
12мин   •   —ловени€   •   2017
ƒистопи€    •    3D анимаци€
director & animator Alessandro Bavari
7мин   •   »тали€   •   2017
—транни    •   ≈кспериментален    •    3D анимаци€
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018