23.8 21:00ч
Ѕлагоевград
–≈∆»—№ќ–  
—÷≈Ќј–»—“  
 BIG LAZY ROBOT VFX
 BIG LAZY ROBOT VFX
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    »спани€       година    2013      времетраене    4мин
жанр    „ерен хумор ѕароди€       технологи€    3D анимаци€      тема    √ол€мата картина
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
 онстантин ћравов
публикувано на 9 ‘евруари 2014
ў е направ€ една асоциаци€, ко€то не е особено разбираема на пръв поглед. “ози филм изключително много ми напомн€ на Going Green, който разглеждах преди около месец. »маме две кратки анимации, които лесносмилаемо и оригинално интерпретират два сериозни проблема на съвременното общество – екологичната недостатъчност в GG, и продуктови€ идиотизъм тук.

»маме едни добре прекарани н€колко минути в YouTube, които освен да ни покажат н€ко€ смешна котка или дрифтиращо BMW, са успели и да ни „накарат да се замислим” (ох, леле-мале,  ј  √ќ ћ–ј«я “ќ¬ј —Ћќ¬ќ—Џ„≈“јЌ»≈!), без да ни натоварват излишно. «ащото, разбирате ли, от много по-гол€мо значение за съвременни€ зрител от проблематики, символи и послани€ в един филм, кратък или не, е той да не натоварва. Ќо това е друга тема. ¬същност не, същата е.

”важавам изключително много авторите и на двата филма, но накра€ всичко опира до това как ще те остави произведението. —ъс сигурност развеселен, дон€къде обогатен, ако си от често-смен€щите-телефоните-си хора може би и с леко горчив привкус ... ј защо да не турим хубавото клипче и на стената си, та и нашите при€тели да се „замисл€т”. ѕосле животът продължава ... —лед това пускаш нещо друго в YouTube или  инематограф, след това н€ко€ компилаци€ с красиви голове, след това защо не малко голотийка (да не се объркате – никой не осъждам, за това, че гледа голотии; светът е изгубен без про€влени€та на либидото), и хоп – н€ко€ оригинална реклама, втъкана ей така между другото ... ѕосле н€кой продукт, разходка до магазина, защо не и подписване на н€кой лизинг, и си сбъднал филма, който така или иначе вече си забравил.   

Ќикой не може да ме убеди, че iDiots ще разруши този идиотски цикъл на властващата потребителска култура, нито че Going Green ще създаде еколози. » двата филма са хубави признаци на инакомислие, но са издържани в симплифицираната, „ненатоварваща” стилистика и правилата на същи€ онзи „ненатоварващ” потребителски дебилизъм.

ќцен€вам филма, защото никога не е излишно повтар€нето и нат€кването на чистата малоумщина, ко€то е впрегната във властващата консуматорска идеологи€ днес. Ќещо повече – никога н€ма да ми омръзне извода, че дори да не бъдат пр€ко репресирани от нищо, хората €вно винаги ще се роби на обикновена тъпоти€. » ако това е първичното ниво на възпри€тие, то вторичното и по-дълбокото е, че и сами€ филм е недостатъчно въздействащ продукт на същата тази среда, ко€то критикува. “ой е незапомн€щи се н€колкоминутна ефектна анимаци€, най-вече придатък към нечие портфолио. “ук достигаме до най-гол€мата трагеди€ на днешни€ фалш- екологичните, анти-консуматорските, интелигентните и различните послани€ вече са втъкани и институционализирани в самата система. “е са една фиктивна противотежест, ко€то изпълн€ва успиваща функци€: „ƒа, аз живе€ като кретеноидно зомби и съсипвам планетата, но «Ќјћ » –ј«Ѕ»–јћ това. ” ¬сички с€каш зна€т и разбират и са приобщени в един безразличен „ненатоварен излишно” колектив на споделената безотговорност. Ќещо повече – самите послани€ за нещо различно вече са продукти!

«атова ще завърша с извода, който направих и при Going Green – творците тр€бва да б€гат от превръщането на идеите за по-добър св€т в продукти на сегашни€. “е вече не само тр€бва да демонстрират пороците му, но и да откри€т нов универсален начин да се бор€т с т€х, защото сегашните са асимилирани и не работ€т.

 акто винаги – извин€вам се на всички, които са искали да прочетат повече за CGI подходи, измайстор€ване на модели и т.н.    
#iDiots #идиоти #€бълка #apple #iPod #iPhone #iPad #консумеризъм #консуматорство #дебилизъм #идиотщина #глупаци #роботи #зомбита #тъпаци #кретени #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018