22.11 19:00ч
—офи€
–≈∆»—№ќ–  
—÷≈Ќј–»—“  
 REESE LEYSEN
 CHIREN BOUMAAZA
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google
look for this name on


the feed the siteCO Google

държава    Ѕелги€       година    2011      времетраене    21мин
жанр    ƒокументален       технологи€    ћултимеди€      тема    —ъзнание Ќаука
запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страниревю
име
e-mailавтор
ёли€н —пасов
публикувано на 8 ёли 2013
» зумително е как човекът е усп€л да създаде неща, които в рамките на минути могат да предизвикат мисловни процеси, каквито в средно статистически€ случай биха изисквали дни при по-активен живот и седмици при по-спокоен. Theory of Everything е фантастично постижение, постав€що началото на нова ера в документалното кино. ќт една страна имаме огромно количество информаци€, но конструирана толкова перфектно, че в нито един момент не изпитвате чувството, че филмът ви обърква. „естно казано не мога да се ангажирам да кажа твърдо дали тази информаци€ е точна и дали н€ма известна доза хипотетика във филма, запълваща н€кои все още научно непотвърдени липси в ц€лостната схема на живота. Ќо...
 
... но, със сигурност стъпва и на много реални и доказани факти - на първо м€сто. ¬торо, ц€лостната иде€, ко€то филмът предава на почти 100% съвпада с мо€та интуици€ и н€кои усещани€, които съм имал през живота, но не съм могъл да дефинирам с думи. ѕознавате онзи тип мисли, които са твърде абстрактни и сложни, за да се сведат до нивото на речта ни. Ќа трето м€сто, във втората си част, филмът говори за емпати€та като новата енерги€, ко€то със всеки изминал ден набира все по-гол€ма сила и превзема съзнани€та на все повече хора. «а пръв път в истори€та на човечеството, протестите изл€зоха от локалното в вл€зоха в глобалното измерение. “ази нова енерги€ скоро ще предизвика промени, които ще се завихр€т с такава скорост, че никой н€ма да може да предположи какво предстои...
 
... ето защо това е филм, който бих показал един ден на децата си. «нанието, което той дава, учебниците го об€сн€ват цели месеци (н€ма да навлизам в темата за образованието...).
 
ƒруги€т аспект на Theory of Everything е естетиката и визуалното въздействие, което той предизвиква. ќще с първите си н€колко минути навлиза в такава дълбочина на съзнанието ви, че вие не искате да го спирате.  артината освен, че е качествена, т€ разказва истори€та, ко€то слушате, но € уплътн€ва с неверо€тни метафори, сравнени€ и асоциации. Ќ€кои от т€х сами по себе си са гениални... Ќе мисл€, че мога повече да коментирам реализаци€та му, филмът говори сам за себе си.
 
Theory of Everything има още един аспект – въздействието. —ами€т факт, че филмът об€сн€ва естеството на процес, чрез който на практика осмисл€те това, което виждате и чувате, ви кара да осъзнаете, че осъзнавате, а това е неверо€тно чувство, което ще ви доближи с едно стъпало до състо€нието, което се достига чрез медитаци€.
 
based on reasearch by Athene (Bachir Chiren Boumaaza)
#great #theory #of #everything #by #athenes #documentary #документален #multimedia #мултимеди€ #athene #reese015 #co #What #is #Consciousness? #What #is #Its #Purpose? #A #documentary #that #delves #into #what #modern #neuroscience #can #tell #us #about #consciousness #and #analyzes #the #implications #of #the #cultural #lens #through #which #we #tend #to #perceive #it, #revealing #logical #answers #to #some #of #humanity's #oldest #existential #questions. #humanity #brain #мозък #човечество #философи€ #екзистенциални #въпроси #смърт #начало #кра€ #death #beginning #life #живот #култура #неврологи€ #наука #отговори #философски #модерна #медицина #

запишете се за регул€рни e-mail извести€
с най-доброто от късометражното кино за гледане безплатно


име
e-mailн€ма да предаваме ваши€т e-mail на трети страни
система за дискусии от Disqus
с подкрепата на
»«ѕ–ј“» ‘»Ћћ ≈ »ѕ  ќ» —ћ≈ Ќ»≈? ѕ–≈—÷≈Ќ“Џ– —“ј“»—“» »  ќЌ“ј “
Český     English     Deutsch     Italiana     Slovenský


проектът се управл€ва от сдружение  инематограф ћеди€
създаден в Ѕългари€
уебсайт, изграден от uli.space

н€кои права запазени ¬© 2012-2018